Računovodstvo fer vrednosti i MSFI 13 merenje fer vrednosti

Tip: Trening Šifra treninga: 42 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 16 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Savršeni koncept izveštavanja nije moguće razviti u nesavršenim uslovima. Primena računovodstva fer vrednosti je prioritetno stavljena u funkciju informacionih potreba investitora. Osnovna ideja pri tome je da bilans odražava ekonomsku stvarnost, što znači da imovinu, obaveze i kapital izrazi po fer vrednostima koje u uslovima aktivnog i likvidnog tržišta najbolje odražavaju tržišne cene. Bilans uspeha pri tome prihvata efekte fer vrednosti, čime merenje rezultata postaje posledica merenja kapitala.

Fer vrednost je prožimajući koncept u MRS/MSFI, koji je dopušten ili zahtevan u više od 20 standarda. Ali većina imovine i obaveza nema kotiranu tržišnu cenu tako da je tu vrednost potrebno proceniti. Uprkos širokoj upotrebi smernice u MRS/MSFI za procenu fer vrednosti su bile neujednačene i nekonzistentne. Cilj MSFI 13 je jedan sveobuhvatan izvor smernica koje se primenjuju na skoro sve procene fer vrednosti uključujući i obelodanjivanja o fer vrednosti.

Na seminaru će biti prikazana upotreba fer vrednosti i srodnih vrednosti (neto prodajna vrednost, nadoknadivi iznos) u pojedinim standardima.

Primer: Odmeravanje fer vrednosti – kako da odredimo fer vrednost mašine?

Ciljna grupa:                                 

Računovođe, revizori, finansijski menadžeri, procenitelji, kreditni analitičari, investicioni savetnici, zaposleni u regulatornim telima, i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:
Praktična primena koncepta fer vrednosti u MRS/MSFI i upoznavanje sa implikacijama ovog koncepta.

Teme:

 • Fenomenologija bilansa
 • Bilansni pristup račaunanju periodičnog rezultata vs. mečing koncept
 • Osnovice za merenje
 • Koncept fer vrednosti
 • Normativni okvir za fer vrednost u Republici Srbiji
 • MSFI 13 Merenje fer vrednosti
 • Fer vrednost u pojedinim MRS/MSFI
 • Prednosti i nedostaci fer vrednosti
 • Prociklični karakter fer vrednosti, uticaj na održanje kapitala i finansijsku stabilnost

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Primeni koncept fer vrednosti
 • Primeni tržišni koncept određivanja fer vrednosti
 • Primeni koncept zasnovan na modelima vrednovanja u određivanju fer vrednosti
 • Razume MSFI 13 Merenje fer vrednosti
 • Primeni fer vrednost u pojedinim MRS/MSFI
 • Otkrije latentne rezerve i skrivene gubitke
 • Prepoza dobre i loše strane koncepta fer vrednosti
MSFI 13: Odmeravanje fer vrednosti – kako da odredimo fer vrednost mašine?

Šta je fer vrednost? Koja su pravila za određivanje fer vrednosti mašine?

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking