MNG Centar – pouzdan partner javnim institucijama u razvoju sistema licenciranja i izvođenju pripremnih obuka za polaganje ispita za javne kvalifikacije

Jedna od osnovnih ekspertiza MNG Centra je razvoj sertifikatnih sistema tj. sistema profesionalnih kvalifikacija i licenci. Sa velikim zadovoljstvom smo davali svoje mišljenje i predloge u vezi sa razvojem i regulisanjem određenih profesija republičkim institucijama. Zalažemo se da se principi i standardi sertifikacije osoblja, opisani u ISO 17024 standardu kao i najbolja svetska praksa u što većoj meri uzme u obzir pri dizajniranju javnih kvalifikacija u Srbiji.

Pouzdan smo partner Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije u kreiranju unapređenog sistema profesionalnog razvoja državnih službenika, za čije potrebe smo učestvovali u projektu izrade Kataloga radnih mesta.

Podršku i pomoć u kreiranju javnih kvalifikacija davali smo Ministarstvu finansija, Ministarstvu zaštite životne sredine, Ministarstvu privrede i Ministarstvu trgovine.

Akreditovani smo od strane više nadležnih Ministarstava za izvođenje različitih pripremnih obuka za odgovarajuće javne kvalifikacije a sve u skladu sa podzakonskim aktima koji regulišu sticanje ovih isprava.

U Republici Srbiji polaganje stručnih ispita i sticanje licenci i profesionalnih zvanja, regulisana su zakonskim i podzakonskim aktima koji bliže određuju proceduru za njihovo dobijanje.

 

Uzimajući u obzir veliko iskustvo MNG Centra u ovoj oblasti, pozivamo sve nadležne institucije, koje planiraju regulisanje određenih profesija, da nam se slobodno obrate radi eventualnih konsultacija.

Vrlo rado ćemo izdvojiti vreme, podeliti naša iskustva i pružiti podršku da se određena profesionalna kvalifikacija uspostavi na najboljoj svetskoj praksi.