Letter

Baza znanja

Istraživanja

U okviru ovog odeljka možete pratiti rezultate najnovijih istraživanja koje na redovnoj osnovi sprovodi MNG Centar u oblastima organizacije rada, razvoja ljudskih resursa i drugim srodnim poslovnim oblastima. Istraživanja imaju za cilj sagledavanje trendova i analizu razvijenosti određenih poslovnih (pod)sistema i uspostavljanje modela za poređenje (benchmarking modela) vaše organizacije i stepena razvijenosti određenog sistema na nivou privrede.

Kompetencije

Na ovoj stranici možete pronaći stručne članke vezane za pojam kompetencija, upoznati se sa ključnim kompetencijama i konceptom obuke zasnovanim na razvoju kompetencija.

Obuka i razvoj

Na ovoj stranici možete pronaći stručne članke iz oblasti obuke i razvoja.

Popularni članci

Na ovom mestu možete pročitati zanimljive članke iz oblasti razvoja ljudskih resursa, organizacije rada, marketinga, upoznati se sa rezultatima istraživanja, primerima svetske prakse

Upravljanje učinkom

Na ovoj stranici možete pronaći alate za uvođenje i razvoj sistema upravljanja učinkom, stručne članke kao i sprovedena istraživanja MNG Centra u oblasti upravljanja učinkom.

Poslovne veštine, rukovođenje i liderstvo

Na ovoj stranici možete pronaći stručne članke iz oblasti poslovnih veština i menadžmenta.

Testovi i alati

Ovde možete pogledati i rešiti različite testove i alate koji otkrivaju način Vašeg poslovanja.

Finansije, računovodstvo, porezi

Na ovoj stranici možete pratiti i preuzeti stručne članke naših saradnika vezane za oblast finansija, računovodstva, kontrolinga, interne revizije i poreza

Pravni poslovi i zakonska regulativa

Na ovoj stranici možete pratiti i preuzeti stručne članke vezane za pravnu oblast i najnoviju zakonsku regulativu.

Međunarodno poslovanje, trgovina, špedicija

Na ovoj stranici možete pratiti i preuzeti stručne članke vezane za međunarodno poslovanje, trgovina, špedicija

Bezbednost i zdravlje na radu i ekološki menadžment

Na ovoj stranici možete pratiti stručne i naučne radove naših saradnika i njihov istraživački rad.

Marketing, prodaja i nabavka

Na ovoj stranici možete pratiti i preuzeti stručne članke vezane za marketing, prodaju i nabavku.

Ljudski resursi

Na ovoj stranici možete pratiti i preuzeti stručne članke vezane za upravljanje ljudskim resursima.