Postanite trener MNG Centra

MNG Centar poziva istaknute stručnjake sa relevantnim praktičnim iskustvom na saradnju u:

Realizaciji i izvođenju programa obuke (trenersko - predavački aspekt)

Pretvorite vašu tehničku ekspertizu, profesionalno iskustvo i dobre komunikacione veštine u dobro plaćen posao trenera.

MNG Centar je jedna od najvećih organizacija za obuku zaposlenih u privredi i javnom sektoru i pružanje savetodavne usluge u oblasti razvoja ljudskog kapitala.

Proširenje broja trenera zasnivamo na kontinuiranim naporima da razvijamo nove forme obučavanja.

U svetu najveći broj trenera dolazi iz prakse i izuzetno su cenjeni kao vodeći stručnjaci u svojim oblastima.

Uslovi

  • Ekspertiza i stručnost visokog nivoa u određenoj oblasti
  • Višegodišnje relevantno praktično profesionalno iskustvo
  • Afinitet prema prenošenju znanja
  • Dobre komunikacijske veštine
  • Rad na sopstvenom kontinuiranom profesionalnom razvoju
  • Prethodno iskustvo u prenošenju znanja smatraće se prednošću

Značajni razlozi da postanete trener ili predavač MNG Centra:

Ostvarite značajnu materijalnu nagradu za vaš rad

kroz part-time angažovanje na prenošenju znanja i iskustva.

Povežite se sa profesionalcima iz najboljih kompanija:

ostvarite rast vaše konsultantske prakse iz učionice. Steknite nove klijente dok demonstrirate ekspertizu i učite druge.

Razvijte trenerske veštine i veštine u radu sa grupom:

MNG centar omogućava svakom novom treneru/predavču da prođe obuku-trening trenera kako bi mogao da isporuči vrhunski trening na najvišem nivou.

Fleksibilnost u planiranju:

naš koordinator za planiranje će planirati buduće trening aktivnosti u skladu sa vašim obavezama.

 Ovaj poziv se odnosi na sve funkcionalne oblasti poslovanja jedne kompanije.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da nas kontaktirate telefonom ili pošaljete vašu radnu biografiju (CV) na:

office@mngcentar.com