Preporuke polaznika

Knjiga utisaka

Pogledajte neke od komentara iz naše knjige utisakaPogledajte celu knjigu utisaka

Poslovne veštine i menadžment

 • Korisno i zanimljivo. Predavač veoma dobar i za kratko vreme je uspeo da nam prenese dovoljno informacija o diplomatskom protokolu. Shvatanje teorije kroz rešavanje praktičnih zadataka. Atmosfera veoma prijateljska. — Slađana Pavlović, EU koordinator
  Delegacija Evropske unije
 • Trening je bio veoma sadržajan, predavač je teme izložio profesionalno i na veoma zanimljiv način. — Violeta Pavićević, šef službe za administraciju u sektoru HR
  Telekom Srbija
 • For me, this was the first training of this kind of education, and it was very interesting. I would recommend it to a people who are not working in a field of diplomacy or for the international organization. — Aneta Teodorović Milenković, iterpreter/assistant to the head of Mission
  NATO military office
 • Trening je bio veoma zanimljiv i nadahnuo nas je da pišemo i govorimo pravilno. Predavač je profesionalac koji zna svoj posao i na divan način prenosi svoje znanje. — Ljubica Ristić, asistent direktora sirovinskog sektora
  Agroposlovi doo
 • Temeljan trening, pre svega obnovljena stara znanja. Uočene su greške koje se koriste u svakodnevnoj korespodenciji a koje su ušle u rutinu neprimetno. Moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. — Marija Ranitović, Sales Manager
  DPC doo
 • Trening Veštine i tehnike savremenog poslovnog sekretara je bio veoma zanimljiv, dinamičan i svakako veoma koristan. Bilo je zadovoljstvo raditi i učiti sa ovakvom grupom, sve pohvale predavaču. — Silvija Živković, Office Assistant
  Adecco
 • Razvio sam nove veštine, sagledao postojeće iz drugog ulga. Pronašao sam rešenje u većem delegiranju. Trening je iznad očekivanja. — Mirko Kiković, menadžer prodaje
  Voda Vrnjci
 • Veoma zanimljiv trening! Motivišućí, informativan i podsticajno utiče na promenu načina razmišljanja i rada. Trening je ispunio moja očekivanja. — Nina Mijatović, tehnolog za upravljanje otpadom
  Ekotank doo
 • This training had a very good coverage of topics that are in domain of diplomacy. I beleive that many skills were developed today, including social skills. — Vlasta Ostojić, principal interpreter
  NATO military office
 • Trening je bio koristan u pogledu utvđivanja pravila koja u odeljenju za saradnju iprotokol već primenjujem, ali pre svega u otklanjanju nedoumica koje sam imala. Ovaj trening je u potpunosti ispunio moja očekivanja. — Tamara Babić, odeljenje za poslove saradnje i protokola
  Opština Kragujevac
 • Ispunjenja očekivanja, za svaku pohvalu. Preporučila bih trening svima koji žele da unaprede veštine i tehnike poslovnog sekretara. Veliki motivacioni faktor se osetio tokom treninga zbog specifičnosti radnih mesta. Stekla sam nova znanja i veštine. — Snežana Bošnjak, asistent direktora sektora
  Erste bank Novi Sad
 • Izuzetno zanimljivo i korisno. Ispunjena očekivanja i stečene nove veštine koje ću u buduće koristiti. — Jovana Cvetković, menadžer kancelarije
  Registar nacionalnog internet domena Srbije
 • Trening Performans menadžment je bio izuzetno koristan jer je potvrdio neka gledišta koja sam imao. Takođe sam dobio par odličnih ideja koje bih primenio u praksi u kompaniji u kojoj radim. — Vladimir Prebiračević, rukovodilac sektora ljudskih resursa
  PP Elektrovojvodina doo Novi Sad
 • Hvala što ste nam pružili mogućnost, podršku i znanje za sve ono što nismo mogli sami da dokučimo i saznamo. — Olivera Nikolić, poslovni sekretar
  Ustanova Gerontološki centar Beograd
 • Trening ima značajan stepen korisnosti u praksi. Predavač je čovek koji raspolaže informacijama i poseduje iskustvo. Jako zanimljivo, a konačna ocena je vrlo pozitivna. — Nebojša Manojlović, koordinator
  JP Železnice Srbije

Finansije, računovodstvo i porezi

 • Seminar „Analiza finansijskih izveštaja“ je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Dosta korisnih i zanimljivih stvari. — Marija Perić Šokčević, middle office
  DUDPF Societe generale penzije ad
 • Zahvaljujući veoma korisnom seminaru „Cash flow“, saznala sam na koji način se u praksi sastavlja i analizira izveštaj o novčanim tokovima. — Marijana Jakovetić, koordinator u finansijama i računovodstvu
  Infostud 3
 • Seminar na temu dvostrukog međunarodnog oporezivanja je u svakom slučaju koristan i mogu se steći određena znanja, tj. razrešiti neke dileme kod tumačenja poreskih propisa i ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. U svakom slučaju svrsishodno. — Boris Gašpar
  Mont konstruktor Beograd
 • Izuzetno lepo koncipirano predavanje,sistemski sveobuhvatno sa konkretnim osvrtom na bitna pitanja iz oblasti revizije. — Ivana Trajkov, interni revizor
  Agencija za privatizaciju
 • Na seminaru „Praktična primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji“ sam dobila relevantne informacije o izmenama u zakonodavstvu koje su vezane za poreze. Takođe, upoznala sam se sa zakonskim propisima koji su mi do sada bil nepoznati. — Svetlana Žikić, kontrola i analiza
  Fond za mikrorazvoj
 • Seminar „Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – primena Zakona“ je ispunio sva moja očekivanja, razrešila sam nedoumice koje u okviru svoje službe nisam mogla. Predavač je sa puno strpljenja odgovarao na sva pitanja. — Milena Dragović, Knjigovođa
  Centar za socijalni rad Novi Sad
 • Seminar o sistemima obračuna troškova je bio veoma zanimljiv i informacije koje sam dobila će mi koristiti u budućnosti. Smatram da je razmena mišljenja i iskustava sa drugim polaznicima seminara neprocenjiva. Ispunili ste moja očekivanja. — Isidora Lovrenski, pomoćnik šefa odeljenja za računovodstvo
  AD“Aleva“ Novi Kneževac
 • Zahvaljujući Vašem seminaru „Transferne cene sa primerom studije o transfernim cenama“ pomogli ste mi da savladam oblast koja mi je bila do sad nepoznata. Zadovoljna sam dobijenim informacijama i smernicama u kom pravcu da napredujem i u kom pravcu da razmišljam. — Kristina Repaja, saradnik u odeljenju za finansije i kontroling
  Knauf Zemun doo
 • „Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana“ je bio veoma koristan seminar. Predavač je ekspert iz oblasti poreza i od nje sam dobila odgovor na pitanje koje me je dugo mučilo. — Silvana Matić–Hip, Finansijski rukovodilac
  Beogradska filharmonija
 • Odlično koncipirano predavanje na temu „Obračun poreza na dobit i sastavljanje poreskog bilansa za 2012. godinu“, uz spremnost predavača da sveobuhvatno analizira pitanja prisutnih. — Srđan Jovanović, supervizor poreza
  Carlsberg Srbija
 • Predavanje vezano za procenu po fer vrednosti je bilo veoma konstruktivno, primeri iz prakse i za mene veoma poučno. — Milica Đurđević, kontrolor u službi finansija i računovodstva
  Hypo Alpe Adria Banka
 • Saznanja iz oblasti poreza po odbitku jako je korisno za mene i objašnjeno je veoma stručno. Predavač je ispunio sva očekivanja, jer je preneo razumljivo i jasno materiju na učesnike. Uz lične konsultacije ispunili smo sve praznine u znanju iz ove oblasti, a koje su trenutno aktuelne kod nas. — Dragan Hornjak, finansijski direktor
  Carnex a.d. Vrbas
 • Vrlo sam zadovoljna današnjim seminarom ”Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom” i moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. Smatram da je predavač izrazito ljubazan i vrlo predan podučavanju i prezentaciji. — Danijela Resanović, tehnički sekretar
  Alpe saobraćaj
 • Trening „Upoterba Excela kao alata u finansijama“ je veoma koristan i predavač je stručno i na dinamičan način preneo informacije polaznicima. Moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. — Maja Drnjević, Customer sevice manager
  Kuk doo

Pravni poslovi i zakonska regulativa

 • Veoma koristan i iscrpan trening koji nas je proveo kroz ceo Zakon o javnim nabavkama ukazujući nam na detalje, novine i predlažući rešenja za primenu u praksi. — Brankica Nakić, Savetnik za zajedničke poslove
  Agencija za licenciranje upravnika
 • Očekivanja su iznad nadanja, svaka čast predavčima i organizaciji uopšte za obuku o javnim nabavkama. — Željko Ilić, Poslovi pravne pomoći/javne nabavke
  OU Žagubica
 • Jako korisno, stručno i profesinalno. Predavači su odlični, jako kompleksna tema javnih nabavki u vrlo kratkom vremenskom roku kvalitetno obrađena. — Lana Vuković, Finansijski direktor
  Sanofi
 • U potpunosti su ispunjena očekivanja, predavači su na jasan način prezentovali Zakon o javnim nabavkama. Otklonjene su mnoge nejasnoće i dileme vezane za njihovu primenu. — Gordana Bogdanović, Sekretar
  Dom za decu i omladinu „ Stanko Paunović“ Negotin
 • Detaljno, korisno,razložno i stručno izveden trening o izvršenju i obezbeđenju. — Dragana Rakić, Samostalni saradnik za pravne poslove
  Aik Banka ad Niš
 • Smatram da sam stekao nova znanja o izvršnom postupku. Kako do sada nisma imao praktična iskustva u ovoj oblasti, smatram da sam postao svestan nekih problema u praksi koje ne bih uočio prostim čitanjem teorije. — Aleksandar Perišić, Mlađi savetnik
  Zaštitnik građana RS
 • Saznao sam dosta zanimlljivih detalja koji se tiču prakse i teorije izvršnog postupka obezbeđenja. Bilo je korisno, profesionalno i zanimljivo. Očekivanja su mi u potpunosti ispunjena. — Vladimir Milošević, Mlađi savetnik
  Zaštitnik građana RS
 • Koristan seminar o primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Predavač poseduje iskustvo u praktičnoj primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju. — Ivana Damnjanović, Rukovodilac službe za pravnu podršku
  Srpska banka
 • Veoma sam zadovoljna načinom izlaganja predavača kojim je obuhvaćen celokupni osvrt na Zakon o obezbeđenju i rešenju i buduću praksu. Veoma korisno za svakog pravnika bez obzira na mesto na kome radi. — Nevenka Dragović, Načelnica savetodavno pravnog odeljenja
  Zaštitnik građana RS
 • Trening na temu primene Zakona o izvršenju je bio veoma koristan i bilo je dosta interakcije među učesnicima seminara. Izneti su mnogi konkretni problem iz prakse. — Jelena Petković, viši savetnik
  Republička agencija za elektronske komunikacije
 • Seminar je bio koristan. Rodile su se nove ideje i otvorile nove mogućnosti. — Olivera Đorđević Špegar, Diplomirani pravnik
  Zavod za javno zdravlje Šabac
 • Seminar je bio veoma koristan jer smo rešili nedoumice i našli odgovore na pitanja koja su nas interesovala. — Mirjana Janjić, Šef službe
  Beogradski vodovod i kanalizacija
 • Seminar je bio veoma koristan i edukativan, i u svakom smislu je ispunio očekivanja. Primena novih saznanja i predlozi rešenja za postupanje će mi veoma koristiti u svakodnevnom praktičnom radu. — Nikola Stojiljković, samostalni saradnik za zastupanje
  Hemofarm ad
 • Trening je koristan zato što omogućuje uvid u novi Zakon i pregled osnovnih rešenja i novina, kao i njihovo razumevanje. Diskusija koja se vodila tokom seminara među polaznicima je takođe bila korisna. — Nana Jovanović, Saradnik za pravne poslove
  Pharma Swiss
 • U potpunosti sam zadovoljna sa stručnošću predavača i konceptom seminara koji podrazumeva interaktivnu komunikaciju sa predavačem. — Marija Dimitrijević, Stručni saradnik
  DDOR Novi Sad

Upravljanje ljudskim resursima, obuka i razvoj

 • Zanimljiv trening, puno informacija i uvid u korisna iskustva drugih kompanija. Predavači vrlo jasni i temeljni. Dobra organizacija, sve pohvale. — Marijana Ivanović, HR asistent
  Knauf Insulation doo
 • Uobličila sam svoja znanja i naučila dosta novih stvari. — Dragana Jasić, saradnik u timu za podršku i razvoj HR
  DDOR Novi Sad
 • Trening je bio jako zanimljiv , a verujem da će biti koristan za moj dalji rad. Ispunjena su moja očekivanja i dobila sam neke nove ideje za primenu u poslovanju. — Milica Martinović, referent za ljudske resurse
  Van Drunen Farms Evropa doo
 • Veoma mi je prijala stručnost i entuzijazam predavača. — Milica Čolić, saradnik u službi za HR
  Sberbank
 • Očekivanja su ispunjena u potpunosti. Predavači su veoma iskusni u materiji koja je predmet treninga. Jasni, zanimljivi, vredni slušanja. Iskustvo ogromno, saveti poučni. — Danijela Kuridža, MRP planner
  Apatinska Pivara Apatin d.o.o.
 • Vrlo korisno i zanimljivo! Očekivanja su nadmašena. Predavači su na zanimljiv način komunicirali sa polaznicima i prenosili svoja znanja i iskustvo. Dosta korisnih informacija koje ću odmah moći da primenim. — Miroslav Tasić, direktor
  Etnografski muzej
 • Predavač je iznosio sve informacije dosta koncizno i smisleno. Trening je bio zanimljiv i postojala je disciplina u radu. — Nataša Dragičević, HR menadžer
  IGB Automotive
 • Predavanje izvrsno pripremljeno i zanimljivo. — Anđa Božić, rukovodilac pravnih, kadrovskih i opštih poslova
  Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
 • Trening je bio vrlo uspešan, odličan, predavanje je ispunilo moje očekivanje. — Kristian Petku, referent komtrole i obezbeđenja kvaliteta
  Dom zdravlja Vršac
 • Bilo je veoma korisno i zanimljivo. Nadogradio sam dosadašnje znanje i iskustvo. Trening je ispunio moja očekivanja. — Slobodan Marinković, direktor
  Principal duo Čačak
 • Seminar je bio koristan, ispunio je moja očekivanja. — Miroslav Čičulić, zamenik generalnog direktora
  MSK Kikinda
 • Seminar je ispunio očekivanja, stekla sam neka znanja koja ću iskoristiti u praksi. — Rada Anđelić, menadžer za ljudske resurse
  Energoprojekt – visokogradnja
 • Trening je bio odličan, jer mi je cilj bio da saznam više o ovoj oblasti i uputio me na dalje, dodatne obuke, u kom smislu ići dalje a što se već može primeniti. — Olivera Đurašković, rukovodilac operatera
  Agencija za privredne registre
 • Trening je bio jako koristan, pomogao mi je da otklonim neke dileme koje sam imao pre pohađanja treninga. — Vladimir Havrilčak, zamenik rukovodioca operatera
  Agencija za privredne register
 • Ovaj trening je bio najbolji od svih seminara i treniga koje sam do sada slušala u organizaciji „MNG Centra“, i tema i predavač. — Ana Divac Šarić, rukovodilac pravnih, kadrovskih i opštih poslova
  IMP Poslovne usluge

Međunarodno poslovanje, trgovina, špedicija

 • Kao i na prethodnom seminaru na kojem sam bio i ovaj put su u potpunosti ispunjena sva moja očekivanja. Detaljno je objašnjena tema seminara “Pan-evropska pravila o preklu robe”. Sve pohvale na pokazanoj stručnosti, profesionalnom pristupu i razumevanju. — Jovan Petković, referent izvoza
  Tarkett
 • Treningje bio veoma zanimljiv i koristan. Razjašnjene su sve nedomice oko postupka aktivnog oplemenjivanja. Odgovori koje sam dobila od strane predavača će mi pomoći u daljem radu. — Tatjana Grabner, agent logistike
  Philip Morris Operations ad Niš
 • Veoma interesantan trening o trgovinskom poslovanju i INCOTERMS 2010 pravilima. Gospodin Vukan Vujačić je veoma profesionalan predavač. Sve pohvale za otganizaciju treninga. — Tamara Jovanović, specijalista za istraživanje tržišta - nabavka
  Eurogas Subotica
 • Prvi put slušam seminar iz oblasti deviznog poslovanje i bilo je vrlo korisno i praktično. Takođe, bilo je interesantno čuti komentare kolega iz prakse koji će mi koristiti u daljem radu. — Sretenka Vučetić, saradnik za međunarodni platni promet
  Piraeus Bank
 • Jako mi se svidelo izlaganje predavača koji je bio veoma pristupačan i otvoren za razgovor. Vredelo je slušati. Hvala. — Zora Jerinić, rukovodilac finansijske službe
  YUNIRISK
 • Seminar je bio zanimljiv i korisan. Predavač je bio odličan, siguran i stručan u oblasti pojednostavljenih carinskih postupaka. Podstakao je učesnike seminara da i sami podnesu zahtev za pojednostavljeni postupak. — Stojko Momčilović, šef transportnog odeljenja
  Jugoimport SDPR
 • Veoma dobra organizacija konferencije o carinskom poslovanju, ljubazno osoblje „MNG Centra“ i pouzdani predavači. Konferencija je bila informativna, inspirativna, zanimljiva i ispunila moja očekivanja. — Nataša Kolundžić, šef servisa kupaca
  Koteks Viscofan doo
 • Vrlo koristano savetovanje, obrađene su sve teme i sva sporna pitanja iz spoljne trgovine. Rado ću se odazvati pozivu za vaše naredne treninge. — Sanja Ćalasan, Tehnolog
  Zvezda Helios
 • U potpunosti ispunjena očekivanja i razjašnjene sve nedoumice oko primene INCOTERMS pravila. Seminar je bio veoma koristan, zanimljiv i profesionalan. — Vladimir Radulović, pomoćnik direktora
  GAT doo Novi Sad
 • Jako korisno za primenu znanja u praksi, lakše donošenje odluka o načinu savetovanja klijenata i prenošenja znanja kolegama. — Vesna Vojinović, pomoćnik direktora dokumentarnih poslova
  Sberbank Srbija ad Beograd
 • Seminar “Carinski dug” je bio koristan najviše zbog razmene iskustava sa drugim polaznicima i predavačem, i znanja stečenog pri istom. Sve pohvale za organizaciju i profesionalnost. — Srđan Marković, carinski referent
  Dogana 2000
 • Seminar je bio jako koristan. U potpunosti razjašnjen postupak dobijanja statusa ovašćenog izvoznika i pravila o poreklu robe. Predavači su bili jako predusetljivi, trudili su se da sve bude razjašnjeno i davali konkretne primere i bili spremni za sva pitanja. Jako dobar seminar koji svima preporučujem. — Jelena Pavić, referent prodaje
  Gorenje Tiki doo
 • Seminar je bio zanimljiv, interaktivan, interesantan. Razjasnio je sve nedoumice iz oblasti deviznog poslovanja i time ispunio moja očekivanja. — Snežana Stojanović, referent deviznog poslovanja
  Trayal korporacija
 • Predavač interesantan, konkretan, sa iskustvom iz prakse. Dao je odgovore na sva naša konkretna pitanja. Trening je bio koristan i veoma dinamičan. Jako sam zadovoljna i preporučila bih seminar svim uvozno/izvozno orijentisanim komapnijama. — Biljana Demić, logistika
  Tarkett SEE
 • Moja očekivanja u potpunosti ispunjena. Zaista odličan trening sa dosta korisnih primera iz prakse. — Nebojša Martinović, specijalista uvoza-izvoza
  Delhaize Serbia

Marketing, prodaja i nabavka

 • Veoma sam zadovoljna treningom “Povećajte prodaju oglašavanjem na Google pretraživaču pomoću Google AdWords-a”. Informacije koje sam želala da saznam sam dobila i time je moje znanje iz ove teme dopunjeno. Očekivanja su zaista ispunjena. — Jovana Stanojčić, Stručni saradnik za marketing
  Inpharm
 • Trening je bio koristan, upoznao sam se sa nekim novim temama i mogućnostima sa kojima bih mogao da unapredim svoju službu. — Saša Tot, Rukovodilac nabavke
  Goša fabrika šinskih vozila
 • Trening je bio temeljan, pre svega obnovljena stara znanja. Uočene su greške koje se koriste u svakodnevnoj korespodenciji a koje su ušle u rutinu neprimetno. Moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. — Marija Ranitović, Sales Manager
  DPC d.o.o.
 • Bilo je korisno i zanimljivo i sva moja očekivanja su ispunjena. Predavač je bio veoma posvećen. Sve pohvale za organizaciju i ljubazno osoblje. — Jelena Čavdarević, Asistent generalnog direktora
  Agroposlovi
 • Trening Google Adwords, definitivno razvija nove veštine! — Tanja Milićević, Asistent direktora
  Neimar V ad
 • Jasno koncipiran trening i koristan, omugućio mi je neka nova saznanja. — Srđan Đorđević, Komercijalista
  Digital Printing Centar d.o.o.
 • Trening je bio zanimljiv i poučan. Dosta novih stvari sam naučila i prepoznala koje su greške koje najčešće pravim prilikom komunikacije sa drugim strankama. — Željka Mudrić, Stručni saradnik
  Sindikat EMS
 • Trening iz oblasti oglašavanja na Google-u je bilo izuzetno zanimljiv. Dobili smo nove infomracije koje verujem da će nam biti od koristi u daljem radu. — Marija Paunović, Marketing
  Energoprojekt visokogradnja, ad

Informacione tehnologije

 • Trening „Upoterba Excela kao alata u finansijama“ je veoma koristan i predavač je stručno i na dinamičan način preneo informacije polaznicima. Moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. — Maja Drnjević, Customer sevice manager
  Kuk doo
 • Nova saznanja veoma korisna za obavljanje poslova i skraćenja vremena obavljanja istih. — Robert Tul, direktor
  Nis Naftagas pogon održavanje
 • Bilo je zanimljivo i korisno. Dosta toga novoga sam saznao što će mi pomoći u daljem radu i olakšati posao. — Dušan Milošević, glavni inženjer
  Nis Naftagas pogon održavanje
 • Bilo je jako korisno i ispunilo je moja očekivanja ali je otvorilo i prostor za nova usavršavanja. Odličan predavač i celokupna organizacija. — Katarina Zeković, supervizor za beneficije
 • Trening je bio odličan, izvan očekivanja. — Ivica Berkov, komercijalista
  Silkon doo
 • Ovaj trening je za mene bio vrlo koristan iako sam već bila upoznata sa programom. Otkrila sam vrlo korisne opcije za koje do sada nisam znala. Bilo je veoma zanimljivo i inspirativno za pretrage po programu. Očekivanja su mi u potpunosti ispunjena. Predavač odličan. Hvala. — Jelena Joksimović, koordinator projekata
  Adecon doo
 • Trening je u potpunosti ispunio očekivanja, upotpunio je moje znanje iz ove oblasti i dao mi ideje kako dalje da usavršim i ubrzam svoj posao. — Ana Obradović, računovođa
  Švedska ambasada
 • Trening je veoma koristan. Pomoći će mi u povećanju produktivnosti izrade izveštaja koji se uglavnom rade manuelno. Kompletno je ispunilo moja očekivanja. — Tatjana Bura, samostalni stručni saradnik
  Unicreditbank ad Srbija
 • zuzetno interesantno i korisno. Predlažem da se polaznicima prethodno predoči koji nivo Excel-a treba poznavati pre seminara. — Saša Mićanović, direktor
  Medalex d.o.o. Beograd
 • Seminar je koristan, zanimljiv, odlično organizovan. Pet plus! — Ljubica Miličević, šef računovodstva
  Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. Dr. Cvetko Brajović” Beograd
 • S obzirom da sam već imao osnovno znanje o Excel-u, trening mi je dobro došao da se podsetim kao i da dopunim znanje. Predavač odličan. Svaka čast. — Aleksandar Miladinović

Proizvodni menadžment, kvalitet i BZR

 • Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Profesionalni pristup predavača i nastojanje za pružanjem potrebnih informacija su mi zaista pomogli u otklanjanju postojećih nedoumica. — Radovan Cvetković, lice za BZR
  Porr Bau GmbH Beograd
 • Zadovoljan sam treningom i razjasnio sam sve nejasnoće zbog kojih sam došao. Predavači su kompetentni i vrsni stručnjaci u ovoj oblasti. — Stanislav Grebović, preferent BZRNR-a
  RMU „Štavalj“
 • Ispunjena su očekivanja, a seminar je bio od izuzetnog značaja u vezi sa pojašnjenjem zakonskih regulativa u oblasti upravljanja otpadom. Predavači su veliki stručnjaci u ovoj oblasti. Sve pohvale za odabir predavača i sjajnu organizaciju. — Marina Zečević, tehničar medicinskog otpada
  Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju
 • Seminar je dotakao bitne teme i srž problema. Predavači su nam približili tematiku i dali odgovore na sva naša pitanja. Jako sam zadovoljan. — Ljubiša Jovanović, Inž BZR i ZOP
  PD TENT doo
 • Bilo je veoma korisno, zanimljivo, profesionalno. Ispunjena su moja očekivanja. Dosta novih saznanja i informacija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje će mi pomoći u praksi. — Radmila Cvetković, specijalista kadrovske administracije
  Nelt Co
 • Razvili smo nove veštine i dobili dosta saznanja kroz pitanja polaznika i razmenu iskustava. Bilo je korisno i zanimljivo. Odlični predavači, samo tako nastavite. Sve pohvale za prefesionalnost. — Dragan Stamenković, lice za BZR
  JP „EMS“ pogon Bor
 • Veoma koristan i zanimljiv trening. Saznao sam dosta novih detalja neophodnih za moj dalji rad. Jako mi se dopao izbor predavača i interaktivna komunikacija koji su vodili sa učesnicima. — Bojan Marinković, savetnik zaštite na radu
  KPZ Požarevac-Zabela
 • Seminar je bio jako zanimljiv, kreativan pun novih ideja. Imala sam nedomice u ovoj oblasti ali sam dobila sve odgovore od predavača. Jako je bitna i razmenu iskustava sa polaznicima koja nije nanjakala. — Nada Pirgić, Specijalista medicine rada
  Dom zdravlja Valjevo
 • Korisne informacije, pojašnjeni su određeni pojmovi koji se odnose na inspekcijski nadzor u oblasti BZR-a. Predstavljani problem u praksi sa dosta korisnih i primenljivih rešenja. — Biljana Radulović, HR menadžer
  Mozzart
 • Izuzetno koristan, sveobuhvatan i detaljan seminar sa iskustvima iz prakse. — Ana Šarić Divac, Rukovodilac pravnih, kadrovskih i opštih poslova
  IMP
 • Potvrdila sam znanja iz ove oblasti i saznala dosta novih informacija koje će pomoći u daljem radu. Predavači su bili otvoreni za komunikaciju i odgovarali su na sva naša pitanja. — Tatjana Milovanović, rukovodilac službe za skladištenje i distribuciju
  PharmaSwiss doo
 • Izuzetno korisno i zanimljivo. Usvojio sam nova znanja. Predavači su nas upoznali sa svim novim propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i pružili odgovore na sva naša pitanja. — Slavko Jerković, lice za BZR
  opštinska uprava opštine Apatin
 • Moja očekivanja su u potpunosti ispunjena u pozitivnom smislu. Prijatan predavač i korisni saveti. Odlično organizovan trening. — Marija Vuksanović, lice za BZR
  JUP Istraživanje i razvoj
 • Očekivanja su apsolutno ispunjena kao i uvek. Preporučila bih ovu obuku svim licima za bezbednost i zdravlje na radu. — Dragiša Vučković, lice za BZNR
  Opštinska uprava Žagubica
 • Korisno, poučno, primenljivo u praksi. Dobili smo dosta informacija i upoznali se sa svim novinama u ovoj oblasti. Moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. — Olivera Komnenović, lice za BZR
  Linea doo

Svi komentari polaznika

Pogledajte dokument»