In-house: Programi učenja skrojeni po vašoj meri

Osnažite efikasnost vašeg tima i organizacije i unapredite produktivnost, in-house treninzima MNG Centra koji su u potpunosti skrojeni, prilagođeni i fokusirani na vaše zahteve i potrebe.

In-house trening je troškovno i vremenski efikasan način da ostvarite maksimalni povraćaj na investiciju u razvoj potencijala vaših zaposlenih.

MNG Centar primenjuje ISD (Instructional System Design) model sistematskog ciklusa obuke u razvoju in-house trening rešenja.

Da bismo obezbedili vrhunski kvalitet naših in- house trening rešenja primenjujemo smernice ISO 10015 standarda: kvalitet u in-house obuci zaposlenih.

 

Ciklus izvođenja in-house obuke

Celokupan proces razvoja in-house trening rešenja sprovodimo u bliskoj saradnji, komunikaciji i koordinaciji sa predstavnicima vaše kompanije kao naručiocem treninga.

Sistematski ciklus obuke se sastoji od 4 faze i niza podkoraka u okviru kojih primenjujemo procedure, tehnike i metode kako bi obuka ispunila svoj osnovni cilj: unapređenje postojećeg učinka i/ili promenu ponašanja zaposlenih.

Treneri

Sarađujemo isključivo sa trenerima koji dostižu eksplicitno definisane i opisane standarde MNG Centra za in-house trening rešenja.

Uzimajući u obzir da MNG centar ima više od 220 trenera, za svaku oblast možemo da ponudimo veći broj trenera u skladu sa subspecijalnošću kojom se bave.

Svi treneri MNG Centra zadovoljavaju jedan od kriterijuma, da su proveli više od 10 000 radnih sati proučavajući ili radeći, i rešavajući izazove u određenoj oblasti. Pored toga svi imaju relevantno praktično radno iskustvo, iskustvo u međunarodnim okvirima i dokazane rezultate u svom polju rada.

Treneri MNG centra

Konstantno prate inovacije, tehnologiju, nove pristupe, metode i najbolju svetsku praksu, obezbeđujući da se svi MNG treninzi kontinuirano revidiraju i ažuriraju kako bi ostali aktuelni u odnosu na najnovije trendove i promene u svetu poslovanja.

Bliska saradnja trenera sa klijentima

Naši treneri i trening dizajneri blisko sarađuju sa klijentima - naručiocima treninga tokom procesa prilađogavanja treninga potrebama klijenata.

Orijentisani na rezultat

Fokusirani smo na praktičan i relevantan trening koji će učiniti pozitivnu razliku u poslovanju vaše organizacije i čiji će se rezultati videti odmah, uz našu podršku na transferu kompetencija nakon treninga.


Metode i procedure

MNG Centar u razvoju in-house rešenja koristi set međunarodno priznatih i u praksi proverenih metoda-alata i tehnika, koji su razvijeni u vodećim svetskim institucijama za razvoj ljudskih resursa.

Ovaj set alata se odnosi na:

  • Analizu potreba za kompetencijama (znanja, veština i stavova) zaposlenih i utvrđivanja gepova u kompetencijama na individualnom nivou, nivou odeljenja i organizacije
  • Dizajniranje detaljnog trening plana, izbora metodologije rada i metoda učenja
  • Primenu kompleksnih metoda evaluacije i metoda za transfer kompetencija u realno radno okruženje (Kirkpatrick model) koje se koriste u najboljim svetskim kompanijama i koje obezbeđuju, između ostalog, informacije o povraćaju na investiciju (ROI) u obuku.

Komparativne prednosti MNG Centra

In-house treninzi MNG Centra su u potpunosti skrojeni, prilagođeni i fokusirani na zahteve i potrebe klijenata.

Organizacije investiraju u obuku da bi postigle specifične ciljeve. Naši trenizi su uspešni jer ciljaju ostvarenje poslovnih ciljeva organizacije i specificirane kompetencije učesnika do kojih smo došli dubokom analizom potreba.

Komparativne prednosti MNG Centra u realizaciji in-house treninga su:

  • Ekspertiza zasnovana internacionalnom praktičnom iskustvu u oblasti obuke i razvoja sa posebnim naglaskom na procenu kompetencija (assessment), analizu potreba za kompetencijama i izradu standarda kompetencija kao infrastrukturnog faktora u obuci i razvoju
  • Stručnost u razvoju kompanijskih trening sistema i iskustvo u razvoju „competency based” obuka za zaposlene
  • Praktično iskustvo u realizaciji značajnih Learaning & Development projekata na makro i mikro nivou
  • Praćenje svetskih trendova u oblasti obuke i razvoja zaposlenih kroz objavljivanje naučnih i stručnih članaka, učešće na svetskim konferencijama (ASTD 2011-2013) i članstvo u priznatim udruženjima stručnjaka (ASTD, CIPD, IVETA)
  • Praćenje trendova i prakse obuke i razvoja u kompanijama u Srbiji na osnovu godišnjeg L&D istraživanja. Deo ovog istraživanja za 2013. godinu možete pogledati ovde.

Budžet

Vaš ograničen budžet ne mora biti prepreka za našu saradnju.

Znamo da trening za kompanije nije mali trošak. MNG Centar je fleksibilan i uvek spreman na dogovor. Naš cilj je da svoja iskustva i znanje podelimo sa vama.

Podatke o investicijama u obuku kompanija, na osnovu različitih svetskih istraživanja, možete pogledati ovde.


Podrška

Kroz ceo proces trajanja trening programa, od inicijalnog zahteva do evaluacije nakon treninga, vi ćete uvek imati istu osobu za kontakt (princip: single point of contact). Uspostavljanjem ovog principa osiguravamo kvalitet usluga i individualnu pažnju za klijenta.

Od samog početka naš koordinator je zadužen za sva logistička i administrativna pitanja, što uključuje i eventualnu celokupnu organizaciju treninga na lokaciji koju vi izaberete. Ovakav pristup dozvoljava stručnjacima za razvoj i obuku i trenerima MNG Centra da se fokusiraju na ono što je najvažnije: na izvođenje treninga.

Studije slučaja klijenata

Ono čime se ponosimo su naši uspešni klijenti.

Neke od priča o načinu na koji smo zajedno rešili poslovne izazove u vezi sa obukom i razvojem zaposlenih možete pogledati u studijama slučaja klijenata.