Elektronsko učenje

Odredite sami ritam vašeg učenja!

MNG Centar poseduje savremeni portal za elektronsko učenje SITOS koji je implementiran od strane specijalizovane austrijske kompanije BitMedia sa kojom MNG Centar uspešno sarađuje.

Cilj portala je on-line podrška učenju i razvoju kompetencija, posebno u okviru sertifikatnih programa obuke i sticanja kvalifikacija.

Ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti da pohađate neke od modula ili ako jednostavno želite da sami određujete ritam i vreme učenja, omogućavamo Vam elektronsko učenje putem portala MNG Centra SITOS.

E–learning portal MNG Centra SITOS omogućava sledeće prednosti korisnicima:

  • Samostalno učenje kroz pristup interaktivnom “Easy Business” e-programu učenja
  • Stalne on-line konsultacije sa trenerima i mentorima
  • Priprema za EBC*L sertifikacije na blended learnig principu. Kombinovanjem face to face i e- learning metoda, možete postići izuzetan sinergetski efekat u učenju i sebi olakšati posao pripreme za sertifikaciju
  • On-line saradnja i networking sa kolegama sa kojima možete razmenjivati iskustva, diskutovati na forumu o aktuelnim temama i postavljati pitanja
  • Pristup virtuelnoj biblioteci, u kojoj se nalazi baza znanja, koja sadrži različite materijale u elektronskom obliku, a koji služe kao podrška vašem procesu učenja i sticanja kvalifikacija

MNG Centar kompanijama pruža usluge razvoja i kastomizacije programe e-učenja u organizacionom okruženju. Ukoliko želite da u kratkom roku obučite veliki broj zaposlenih ili klijenata sa novinama u vašem radu, e- learning može biti rešenje ili deo rešenja.

Trebaju Vam dodatne informacije?

Molimo Vas da nas kontaktirate.

Ukoliko želite da testirate e-learning portal SITOS, možete nam se obratiti radi dodele kredencijala (korisničko ime i šifra).

Pristup portalu

Ovde se možete upoznati sa primerima implementacije e-leraning rešenja MNG Centra kroz dve lekcije u okviru e-programa učenja „Easy Business”.

E-learning lekcija: Profitabilnost

E-learning lekcija: Bilans stanja