Finansijsko izveštavanje prema MRS 16, MRS 38, MRS 36, MRS 40, MRS 20, MSFI 5, MSFI 13 - Modul 2

Tip: Trening Šifra treninga: 19 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem!*

U većini domaćih preduzeća najveći obim ulaganja angažovan je u stalnoj materijalnoj imovini tj. u osnovnim sredstvima. Savremeno računovodstvo utemeljeno na Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja pravi razliku između:

 • nekretnina koje se koriste za obavljanje delatnosti i
 • nekretnina koja se izdaju u zakup.

Zato je bitno izdvajanje i odvojeno evidentiranje investicionih nekretnina i pravilna primena svih zahteva i odredaba MRS 16 i MRS 40. Danas se posebno insistira na istinitom i fer prikazu elemenata finansijskih izveštaja i sve veći broj domaćih ekonomskih entiteta se odlučuje da vrši procenu osnovnih sredstava po fer vrednosti.

Naučite kako da primenjujete nove zahteve finansijskog izveštavanja i da formulišete određene računovodstvene politike. Upravo zbog ovog će na treningu biti predstavljene sve izmene i dopune od poslednjeg prevoda MRS / MSFI. U okviru MRS 38 Nematerijalna imovina biće predstavljeno i računovodstveno obuhvatanje kripto valuta.

Učesnici će naučiti glavne principe MSFI i kako da ih primene. Principi svakog standarda će biti predstavljeni na brojnim primerima iz prakse. Takođe, na različitim kratkim studijama slučaja učesnici će imati priliku da na interaktivan način rešavaju praktične probleme.

Ciljna grupa:

Samostalne (ovlašćene računovođe), računovođe u privredi i finansijskim organizacijama, svi ostali odgovorni za sastavljanje finansijskih izveštaja.

Cilj treninga:

Razumevanje i primena MRS/MSFI u vašem preduzeću kao i preduzeću kojem pružate računovodstvene usluge. Informisanje učesnika o poslednjim izmenama i dopunama u ovoj oblasti.

Teme:

 • MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema
 • MRS 38 Nematerijalna imovina, uz predstavljanje računovodstvenog obuhvatanja kripto valuta
 • MRS 36 Umanjenje vrednosti imovine
 • MRS 40 Investicione nekretnine
 • MRS 20 Računovodstvo državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći
 • MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja
 • MSFI 13 Odmeravanje fer vrednosti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Primeni zahteve sadržane u MRS i MSFI u praksi, uključujući priznavanje , merenje i obelodanjivanje o transakcijama kao i njihovo bilansiranje
 • Formuliše određene računovodstvene politike
 • Kreira napomene za pozicije na čije bilansiranje se odnose pojedini standardi
 • Bude u toku sa svim promenama u finansijskom izveštavanju

Primeri:

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Audio komentar učesnika

 

Poslušajte šta su učesnici sa prethodnih termina rekli o ovom treningu.

Komentari učesnika

 

 Pročitajte kakvi su komentari polaznika koji su prisustvovali ovom seminaru.

MRS 38 nematerijalna imovina – licenca za softver

Da li se operativni sistem ili licenca za računovodstveni softver tretiraju kao nematerijalna imovina? A njihovo godišnje ažuriranje? Pročitajte u ovom članku!

MRS 20: Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći – Državna davanja primer

Pogledajte primer računovodstvenog obuhvatanja državnih davanja i obelodanjivanja državne pomoći.

MRS 36: Umanjenje vrednosti imovine – Kako da testirate gudvil za obezvređenje

Počitajte u kojim slučajevima se priznaje gubitak zbog obezvređenja. Na primeru kompanije sa 3 divizije će biti pokazano kako da se utvrđuje ovaj gubitak.

MRS 16 : Nekretnine, postrojenja i oprema - šta su direktno pripisivi troškovi

U ovom članku ćemo posmatrati direktno pripisive troškove i daćemo Vam smernice za budući rad.

MRS 36: Umanjenje vrednosti imovine – Ilustrativni primer jedinica koja generiše gotovinu

Kako se vrši umanjenje vrednosti imovine? Pogledajte na primerima lanca maloprodajnih objekata, postrojenja koje se koristi za proizvodnju sirovina, entiteta koje proizvodi jedan proizvod, naslova ilustrovanih časopisa i građevinskog objekta čija se polovina daje u zakup.

MRS 36: Umanjenje vrednosti imovine – odmeravanje nadoknadivog iznosa

Nadoknadivi iznos sredstva ili jedinice koja generiše gotovinu je fer vrednost umanjena za troškove otuđenja, ili upotrebna vrednost u zavisnosti koja je od ovih vrednosti veća. Pročitajte više o ovim iznosima.

MRS 40: Investicione nekretnine – Da li je hotel investiciona nekretnina?

Da li je hotel investiciona nekretnina i kako se računovodstveno obuhvata? Šta je predviđeno računovodstvenim standardom MRS40? Pročitajte u ovom članku.

MRS 40 Investicione nekretnine: Kako da računovodstveno obuhvatimo prenos nekretnine koju koristi vlasnik i naknadno se odmerava po modelu revalorizacije na investicionu nekretninu koja se odmerava po fer vrednosti

Pogledajte kroz ilustrativni primer kako da računovodstveno obuhvatite prenos nekretnine koja se naknadno odmerava po modelu revalorizacije.

Trening

08.11.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Današnji seminar je bio vrlo kvalitetan. Predavač je vrlo posvećen i dao nam je konkretne i jasne savete. Danijela Krstevski Alpha banka
 • Današnji seminar je bio na vrlo zavidnom nivou. Sve pohvale za predavača. Bilo je zadovoljstvo slušati ovakvo izlaganje. Zorica Milivojević Helios Srbija
 • Seminar je bio veoma z animljiv, a predavač odličan kao i uvek. Preporučujem! Matija Božanić Fresenius medical care

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking