Katalog proizvoda

                                            Katalog treninga za 2021. godinu

                           

PDF format                                                           Online publikacija (ISSUU)

 

Katalozi treninga po tematskim oblastima

Menadžment, organizacija rada i poslovne veštine

Upravljanje ljudskim resursima, obuka i razvoj

Finansije, računovodstvo, kontroling, porezi i revizija


Međunarodno poslovanje, trgovina i špedicija

Pravni poslovi i zakonska regulativa

Proizvodni menadžment, kvalitet i BZR


Marketing, odnosi sa javnošću, prodaja i nabavka

Informacione tehnologije

Konferencije