Katalog proizvoda

                                            Katalog treninga i obuka za 2023. godinu

                           

PDF format                                                           Online publikacija (ISSUU)

 

Katalozi treninga po tematskim oblastima

Poslovne veštine

Upravljanje ljudskim resursima i radno pravo

Finansije, računovodstvo, kontroling i porezi


Međunarodno poslovanje, trgovina i špedicija

 Menadžment metode i proizvodni menadžment

 BZR, Kvalitet, Industrijska ekologija, Investiciona izgradnja

Pravni poslovi i zakonska regulativa


Marketing i prodaja

Nabavka i lanci snabdevanja

IKT veštine