EBC*L Sertifikacija

Šta je EBC*L International?

EBC*L (European Business Competence Licence) International je međunarodni sertifikatni sistem za kompetencije osoblja koji pokriva širok spektar oblasti rada.

Sedište ove uspešne organizacije je u Beču. Osnivač ove organizacije je Savet za poslovne kompetencije sa sedištem u Nemačkoj.

Znanja i veštine koje sertifikuje EBC*L International prepoznate su od strane poslodavaca i javnih institucija širom sveta. EBC*L kvalifikacije se danas stiču u preko 50 zemalja sveta.

MNG Centar je nacionalni predstavnik ovog sertifikatnog sistema za Srbiju od 2006. godine.


MNG Centar kao i njegovo sertifikacion telo MNG Pro Cert su prošli akreditaciju i kontrolu kvaliteta evropske institucije za sertifikaciju kompetencija EBC*L International sa sedištem u Beču.

European Business Competence* Licence – EBC*L sertifikatni sistem se zasniva na međunarodnim standardima kompetencija – znanja i veština iz oblasti menadžmenta, organizacije rada i poslovne administracije.

Prihvaćenost od poslodavaca

EBC*L je usvojen od mnogih globalnih kompanija kao interni standard kompetencija zaposlenih (Siemens, T-Mobile, Xerow, Bayer, Unica, Samsung...) i njegovo posedovanje predstavlja zahtev za obavljanje poslova u okviru određenih radnih mesta.

Od zaposlenih u ovim kompanijama se traži da sertifikuju poslovne veštine, na određenom nivou EBC*L sistema, u skladu sa radnim mestom i pozicijom koju zauzimaju, kako bi pokazali svoju kompetentnost za obavljanjem određenih vrsta poslova.

Sertifikaciju u Srbiji do sada je uspešno prošao veliki broj menadžera i stručnjaka iz uspešnih firmi: Trenkwalder, Soko-Štark, Eurokolor, Polimark, Intesa, Knjaz Miloš, Delta Generali Osiguranje, Sat-trakt, Terra trade, BN Boss, Vital, Heicko, Inpharm, Trizma, Telekom, Prima commerce, Medalex, Jugoremedija, Petrol projekt, Wig i mnogi drugi.

U Srbiji je više od 2430 ljudi prošlo EBC*L International sertifikaciju.

Partnerstvo MNG Centra i EBC*L-a u profesionalnoj sertifikaciji

MNG Centar je dugogodišnji partner i nacionalni predstavnik EBC*L- a za Srbiju.

Na osnovu ove činjenice, kandidati koji stiču kvalifikacije iz oblasti menadžmenta, organizacije rada i poslovne administracije imaju mogućnost da pored MNG Pro Cert kvalifikacije apliciraju i pristupe polaganju sertifikacionog ispita za sticanje EBC*L kvalifikacije.

Na ovaj način kandidati stiču dva sertifikata (kvalifikacije): MNG Pro Cert i EBC*L International.

Oblasti sertifikacije

EBC*L kvalifikacija ima 3 nivoa. Svaki nivo može da se sertifikuje posebno. Takođe u okviru jednog nivoa moguće je sertifikovati se samo za jednu oblast (napr. finansijska analiza), što predstavlja parcijalnu sertifikaciju (parcijalna kvalifikacija).

EBC*L nudi 3 osnovne kvalifikacije (nivo A, B i C) i više od 40 oblasti za sertifikaciju koje su podeljene u 4 segmenta.

Posebno interesantna je mogućnost sertifikacije kompetencija iz segmenta D (Opcioni i dodatni trening i sertifikacioni moduli) gde je jedini uslov posedujete EBC*L kvalifikaciju na barem jednom nivou (A, B ili C).

EBC*L nivo A

 • Računovodstvo
 • Finansijska analiza
 • Računovodstvo troškova
 • Poslovno pravo

EBC*L nivo B

 • Business planiranje
 • Planiranje projekata
 • Poslovna analiza
 • Marketing
 • Prodaja
 • Investiciona analiza
 • Finansijsko planiranje / Budžetiranje
 • Metode finansiranja poslovanja
 • Analiza profitabilnosti

EBC*L nivo C

 • Menadžment ljudskih resursa
 • Controlling - Upravljačko računovodstvo

EBC*L nivo D (Opcioni i dodatni trening i sertifikacioni moduli)

 • Upravljanje promenama i inovacijama u organizacionom okruženju
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Logistika
 • Organizacija događaja
 • Poslovni protokol
 • Prodaja nepokretnosti
 • Poslovna korespodencija; održavanje sastanaka, pregovaranje i komunikacija
 • Briga o klijentima (Customer service)
 • Core kompetencije u poslovnoj administraciji

EBC*L sertifikat i EBC*L standardi kompetencija

Na temelju standarda kompetencija napravljen je sistem sertifikacije koji je istovetan u svim zemljama. Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou.

EBC*L sertifikacija se sprovodi u preko 50 zemalja sveta.

EBC*L sertifikacija se izvodi na srpskom jeziku. U zavisnosti od toga da li se radi o celoj ili parcijalnoj kvalifikaciji, koriste se različite metode procene kompetencija (sertifikacioni ispit, rešavanje studije slučaja- simulacija realne situacije, izrada projektnog zadatka, usmeni ispit pred komisijom, pregled portfolija i dr. i/ili njihova kombinacija).

‌‌

Pogledajte detaljan standard kompetencija za EBC*L segment A

‌‌

Pogledajte detaljan standard kompetencija za EBC*L segment B

‌‌

Pogledajte detaljan standard kompetencija za EBC*L segment C

EN»

Ciljne grupe za EBC*L sertifikaciju

Za EBC*L sertifikaciju zainteresovani su:

‌‌

Poslodavci

jer pri regrutaciji kandidata za posao imaju dokaz o kompetentnosti određenog kandidata.

‌‌

Zaposleni i menadžeri

jer im MNG Pro Cert i EBC*L sertifikacija omogućavaju razvoj karijere, bolju zaradu, sigurnost radnih mesta i profesionalnu mobilnost.

‌‌

Nezaposleni

jer EBC*L kvalifikacija je Vaš dokaz o profesionalnoj kompetentnosti

i omogućava Vam da se izdvojite na tržištu rada, a poslodavcima daje garanciju da ste sposobni da primenite kompetencije (znanja i veštine) za koje ste sertifikovani.

‌‌

Studenti

jer EBC*L je profesionalni razvojni program koji Vam omogućava bolju pozicioniranost na tržištu rada

nakon završetka studija, brzi transfer u svet rada i razvoj praktično upotrebljivih poslovnih veština, a time i veće šanse za zapošljavanje i razvoj karijere.

‌‌

Svi pojedinci

koji shvataju da su veštine ono što oni „prodaju“ na tržištu rada

Svi pojedinci

koji shvataju da su veštine ono što oni „prodaju“ na tržištu rada

‌‌

Sva preduzeća

koja shvataju da njihova konkurentnost zavisi od investiranja u potencijale zaposlenih

za proaktivno poslovno i preduzetničko delovanje unutar organizacija.

Put do EBC*L sertifikata

Put do EBC*L sertifikata je identičan kao i putevi u profesionalnoj sertifikaciji MNG Pro Cert sertifikacionog sistema.

Uzimajući u obzir prethodno radno iskustvo i stečeno znanje i veštine kroz procese formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja i obuke postoje dva osnovna puta do profesionalne sertifikacije:

Kroz pohađanje pripremne obuke (osposobljavanja)

i izlazak na sertifikaciju

Direktan pristup profesionalnoj sertifikaciji:

kroz direktan izlazak na ispit i potvrđivanje znanja i veština stečenih prethodnim radnim iskustom i procesima formalnog i neformalnog učenja (napr. samo-učenje).


Osposobljavanje

Za one kandidate koji žele da razviju sopstvene poslovne veštine dizajniran je sistem osposobljavanja. Ovaj sistem osposobljavanja prate specijalno dizajnirani nastavni materijali na evropskom nivou koje je nacionalni predstavnik preveo na srpski jezik. U nastavne materijale spadaju: 3 knjige, radna sveska sa studijom slučajeva i e- learning program „Easy Business“ koji se nalazi na portalu za elektronsko učenje MNG Centra.

EBC*L pripremni treninzi odvijaju se na osnovu akreditovanih programa osposobljavanja čiji su predavači prošli kvalitetnu međunarodnu obuku koja garantuje ujednačen kvalitet. Predavači su vrhunski eksperti iz prakse, ali i akademskog života. Ono što im je zajedničko to je da moraju da imaju praktično iskustvo iz poslovnog života.

Treninzi su praktično orijentisani. Studije slučaja i stvarne poslovne situacije se koriste u cilju podrške teorijskom delu prezentacije. Puno praktičnih primera i vežbi se rešava timski i individualno tokom trajanja treninga. Učesnici imaju šansu da postavljaju pitanja i nametnu teme koje ih zanimaju i sa kojima se sreću u njihovim poslovnim aktivnostima.


Elektronsko učenje / E-learning

Od novembra 2009. godine pustili smo u funkciju savremeni portal za elektronsko učenje SITOS. Cilj portala je on- line podrška učenju i razvoju kompetencija, posebno u okviru sertifikatnih programa obuke i sticanja kvalifikacija.

Ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti da pohađate neke od trening modula ili ako jednostavno želite da sami određujete kada i kako ćete učiti, svim našim polaznicima omogućavamo i elektronsko učenje putem portala MNG Centra SITOS.


E–learning portal MNG Centra omogućuje sledeće prednosti korisnicima:

Samostalno učenje

kroz pristup interaktivnom “Easy Business” e-programu učenja

Stalne on-line konsultacije

sa trenerima i mentorima

Priprema za polaganje EBC*L ispita na blended learnig principu

Kombinovanjem face to face i e-learning metoda, možete postići izuzetan sinergerski efekat u učenju i sebi olakšati posao pripreme za sertifikaciju.

On-line saradnja i networking

sa drugim kolegama sa kojima možete razmenjivati iskustva, diskutovati na forumu o aktuelnim temama, postavljati pitanja i slično.

Pristup virtuelnoj biblioteci

u kojoj se nalazi baza znanja, koja sadrži različite materijale u elektronskom obliku, a koji služe kao podrška različitim vašem procesu učenja i sticanja kvalifikacija.

Kako smo već spomenuli, uz primenu on-line sistema učenja, MNG Centar obezbeđuje i praktične „face to face“ module obuke. Ovom kombinovanom metodom učenja (blended learning) se unapređuje efikasnost procesa učenja i obezbeđuje se celovit pristup za razvoj potrebnih veština, uz uštedu vremena i novca.

Više o EBC*L sertifikatnom sistemu možete pročitati na sledećim adresama:

www.ebclsrbija.com

www.ebcl-international.eu


Trebaju Vam dodatne informacije?

Molimo Vas da nas kontaktirate.