Trening rešenja

Trening za organizacije predstavlja infrastrukturni faktor i investiciju bez koje nema efikasnih procesa, tehnoloških unapređenja, kvalitetnog liderstva i upravljanja, motivisanih saradnika, dobre komunikacije, kvalitetnog klijentskog servisa...

Obučavati pod rizikom da zaposleni ode i neobučavati je lažna dilema, jer šta ako ovi neobučeni ostanu? Razmislite koji je trošak neobučenih ljudi u smislu izgubljene dobiti zbog niske produktivnosti, povećanog nivoa grešaka, lošeg odnosa prema klijentima, škarta i sl. Trenutni reper investicije u obuku zaposlenih u svetu je oko 4 - 5% ukupnog fonda bruto plata (pay-roll-a).

Istraživanja su dokazala da 10% prihoda potrošenih na unapređenje kapitalne osnove (npr. kupovina mašina) povećava produktivnost za 3.9%, dok isti procenat prihoda investiran u razvoj ljudskog kapitala unapređuje produktivnost za 8,5%.

UČI / LEARN

Koristite naše višedecenijsko iskustvo i ekspertizu u analizi, dizajnu, razvoju, primeni i vrednovanju trening rešenja.

MERI / MEASURE

Alati i ekspertiza za siguran ROI.