Sistem obezbeđenja kvaliteta

Centralna tačka našeg rada je obezbeđenje kvaliteta obuka koje razvijamo i realizujemo, i isporučivanje dodatne vrednosti za naše klijente. Stoga, dosledno primenjujemo procedure za obezbeđenje kvaliteta i najbolju svetsku praksu u procesima razvoja obuka. Jedna smo od retkih organizacija u evropskim okvirima koja primenjuje smernice ISO 10015 standarda - kvalitet u obuci zaposlenih kao i odgovarajuće elemente Investor in People standarda.

Elementi sistema obezbeđenja kvaliteta

Elementi sistema obezbeđenja kvaliteta treninga, kvalifikacija i drugih vidova učenja MNG Centra sastoje se od:

  • Bliske saradnje sa naručiocem treninga i stručnjacima iz prakse (važi za in-house treninge) tokom procesa razvoja svakog treninga ili drugog oblika učenja;
  • Primene metoda i tehnika za identifikaciju potreba za kompetencijama i analizu poslovnog okruženja, čiji je cilj utvrđivanje kompetencija koje će uticati na povećanje individualnog i organizacionog učinka;
  • Razvoja detaljnog standarda kompetencija (ishodi procesa učenja- kompetencije koje moraju biti dostignute tokom treninga i kasnije transferisane u poslovno okruženje);
  • Izrade praktično orijentisanih nastavnih materijala i dokumentovane pripreme sadržaja treninga i vežbi koje oslikavaju realan poslovni život;
  • Testnog-pilot izvođenja novog treninga pred relevantnim stručnjacima koji daju svoj feed back treneru, u cilju odobravanja treninga za izvođenje i njegovog eventualnog unapređenja;
  • Obučenih trenera i predavača MNG Centra koji su prošli Trening trenera (ToT) i savladali metode prenošenja znanja, veština i aktivnih metoda rada sa grupom;
  • Alata i metoda za transfer kompetencija u realno radno okruženje, zasnovanih na poznatom Kirkpatrik modelu (važi za in-house treninge);
  • Savetodavnog praćenja naših klijenata i pružanja operativne podrške za primenu novih kompetencija u realnom radnom okruženju koje za rezultat imaju povećanje učinka zaposlenih;
  • Izjave o garanciji kvaliteta i brizi za klijente i procedure za rešavanje pritužbi klijenata.

Strukturirana i detaljna dokumentacija koja prati svaki naš trening je najbolja garancija kvaliteta i sigurnosti povraćaja na investiciju u obuku za naše klijente.
Više o ISO 10015 standardu: kvalitet u obuci, možete pogledati ovde.