Posao u MNG Centru

Svesni činjenice da uspeh kompanije leži u ljudima, MNG Centar najveću pažnju poklanja zapošljavanju talentovanih saradnika.

Imajući u vidu da stalno tragamo za izuzetnim ličnostima, ukoliko ste motivisani, inovativni, spremni na naporan rad i smatrate da posedujete određene talente koji mogu doprineti razvoju našeg poslovanja, pozivamo Vas da nam se javite i pošaljete Vašu biografiju i propratno pismo na:


MNG Centar svoj rad zasniva na visokim poslovnim standardima koji su osnova za kontinuirano unapređenje poslovnih procesa, brigu za kvalitet naših usluga i odnos sa klijentima.

Razvijamo poslovnu kulturu u kojoj se nagrađuju ideje, trud, naporan rad, efikasnost i pošten odnos prema poslu.

Okvir kompetencija MNG Centra

MNG Centar već 12 godina aktivno primenjuje svoj okvir kompetencija koji kao vredan alat koristimo u procesima: regrutacije i selekcije, uvođenja u posao, učenja i razvoja, upravljanja učinkom i vodjenja saradnika.

Okvir kompetencija definiše standarde i očekivanja u pogledu vrednosti, aspiracija, stavova i ponašanja koje zaposleni u MNG Centru treba da pokazuju kroz svoj rad i odnos prema poslu.

Kompetencije koje su za MNG Centar posebno važne i koje očekujemo da vidimo kod svojih saradnika su:

Lojalnost
Liderstvo i samoinicijativa
Rešavanje problema i upornost
Fokusiranost na klijente
Inovativnost i kontinuirano unapređenje poslovanja
Spremnost na ličnu promenu

- učenje i unapređenje svoje ličnosti

Orjentacija na postizanje ciljeva
Holističko i procesno orjentisano razmišljanje