Testovi i alati

Rešavanje problema i donošenje odluka

Rešavanjem testa saznajte u kojoj meri ste efikasni u prepoznavanju i rešavanju svakodnevnih problema, a dobijeni rezultati će Vam pomoći da shvatite kako možete da poboljšate ovu veštinu.

Kako reagujete u teškim situacijama?

Pomoću sledećeg testa otkrijte kako reagujete kada se nađete u teškoj situaciji ili pri saradnji sa teškim klijentom. Na kraju testa smo podelili sa Vama i nekoliko saveta kako možete da poboljšate ovu svoju veštinu.

Davanje povratne informacije

Na koji način upućujete saradnicima povratnu informaciju o učinku?

Na kraju testa Vam dajemo nekoliko saveta koji će Vam pomoći da efikasnije uputite kako pozitivan tako i negativan feedback.

Upitnik za samoprocenu učinka zaposlenih

Da li ste i u kojoj meri uspešni u ostvarenju zadatih poslovnih ciljeva? Ovaj alat za samoprocenu će Vam pomoći da unapredite Vaš radni učinak.

Stilovi rukovođenja

Ovde možete preuzeti upitnik za utvrđivanje stilova rukovođenja. Njegovim popunjavanjem doći ćete do zaključka da li ste više orijentisani na rezultat ili na ljude. Legitimno je i jedno i drugo, ali dobar balans je najbolji.

Fokus na klijente

Predstavljamo Vam upitnik čijim popunjavanjem ćete saznati kakva je Vaša orijentacija prema klijentu i kako Vas oni doživljavaju. Rezultat će Vam pokazati koja ponašanja možete poboljšati i time pozitivno uticati na odnos prema klijentima.

Checklist-a za prodavce

Preuzmite alat koji će Vam olakšati da date relevantne povratne informacije prodavcu i unapredite prodajni proces. Iskoristite ključne indikatore ponašanja da na pravi način ocenite učinak svog prodajnog osoblja i identifikujete oblasti u kojima je potrebno poboljšanje.

Upravljanje promenama

Pomoću sledećeg testa otkrijte kako reagujete na promene koje se dešavaju u Vašem radnom okruženju.

Alat za dijagnostifikovanje procesa kontinuiranog unapređenja (Continuous Improvement-CI)

Ovaj upitnik će vam pomoći da razjasnite i utvrdite praksu korišćenja  Continuous Improvement-a (CI) u vašoj organizaciji. Upitnik se bazira na deset aspekata ponašanja u vašoj organizaciji koji predstavljaju indikatore; svaki bi trebalo posmatrati odvojeno.

Alat za kontrolu razvijenosti sistema za kontinuirano unapređenje procesa i uvođenje organizacionih inovacija u kompanijama

Iskoristite ovaj alat kako biste omogućili Vašoj kompaniji ili organizaciji da definiše svoje jake i slabe tačke u upravljanju inovacijama i primeni sistema kontinuiranog unapređenja procesa.

Alat za dijagnostifikovanje i unapređenje odnosa i procesa između internih klijenata u organizaciji

Zakažite besplatan konsultativni sastanak ukoliko želite da unapredite organizaciju rada i učinak Vaše kompanije. Kontaktirajte nas!

Stavovi zaposlenih

Proverite koliko ljudi uživaju u radu u Vašoj organizaciji! Nakon izvršene analize, možete dati svima po jednu kopiju rezultata kako biste zajedno doneli plan akcije za poboljšanje zadovoljstva svih pojedinaca.

Test kreativnosti

Rešavanjem testa otkrijte koliko ste kreativni na poslu i u kojoj meri Vaše radno okruženje podstiče nove ideje i kreativnost prilikom rešavanja problema.

Efektivno slušanje

Ovaj test je kreiran sa ciljem da Vam pomogne da postanete bolji slušalac.

Vođenje sastanaka

Proverite koliko dobro planirate aktivnosti organizovanja i vođenja sastanka.

Koliko dobro funkcionišete kao tim?

Na osnovu ovog testa utvrdite kako se pojedinci ponašaju u Vašem timu i da li rade u interesu tima ili bi bili efikasniji kao pojedinci.

Koliko dobro upravljate svojim vremenom?

Da li Vam se često dešava da ne možete da postignete sve što ste planirali u toku dana? Rešite test i otkrijte koliko dobro umete da organizujete svoje svakodnevne obaveze.

Da li ste skloni stresu na poslu?

Saznajte u kojoj meri stres utiče na Vaš učinak na radnom mestu. Na osnovu rezultata testa moći ćete da otkrijete kako najlakše umanjiti uticaj stresa i povećati svoju radnu efikasnost.

Akcioni plan

Akcioni planovi su alat koji menadžeri i profesionalni treneri u velikoj meri koriste. Međutim, većina planova samo dobro izleda na papiru ali retko kad se implementira u praksi.

Da bi ste osigurali efektivnost Vaših budućih planova iskoristite ovu listu.

Da li dobro balansirate privatnim i poslovnim životom?

Popunite ovaj upitnik kako biste procenili da li ste dobro uspostavili ravnotežu između Vaše posvećenosti poslu i privatnom životu.

Ček lista za delegiranje zadataka

Ova ček lista je namenjena menadžerima da provere koliko dobro obavljaju proces delegiranja. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i značaja za sledeće delegiranje!

Logičar ili kreativac?

Da li više koristite levu (logičku) stranu mozga ili desnu (intuitivnu) stranu?

Koji stil rukovođenja Vas najbolje opisuje?

Ovaj test pomaže pojedincima da postanu svesniji svog stila rukovođenja i uticaju istog na druge ljude.

Kako upravljate konfliktima?

U određenom trenutku na poslu će doći do nesuglasica i konflikta. Ova anketa vam omogućava da shvatite kako da postupate kada dođe do konflikta. Samorazumevanje je prvi stepenik ličnog razvoja.

Otkrijte na koji način komunicirate na poslu

Ovaj test je dizajniran kako bi Vam pomogao da otkrijete na koji način komunicirate na poslu.

Samoocenjivanje sposobnosti delegiranja

Ovaj test će vam pomoći da ocenite koliko dobro delegirate zadatke svom timu.

Asertivno ponašanje

Pomoću sledećeg upitnika identifikujte razliku između asertivnog, agresivnog, pasivnog i pasivno-agresivnog ponašanja.

Prezentacione veštine

Otkrijte koliko ste uspešni u pripremanju i realizovanju prezentacije. Test se sastoji iz dva dela:

  • Prvi deo se odnosi na samoprocenu predavača i popunjava se pre prezentovanja.
  • Drugi deo je za publiku ili ljude koji su upoznati sa načinom na koji predavač prezentuje.