Garancija kvaliteta i briga za klijente

Naša posvećenost kvalitetu označava našu argumentovanu uverenost i sigurnost u kvalitet naših obuka i trenera kojima garantujemo i Vaš uspeh.

Obećanje o kvalitetu usluga

Ukoliko ste nezadovoljni sa nekim od naših proizvoda ili usluga, obavestite nas u roku od 5 dana od dana dostavljanja usluge i mi ćemo:

  • Vam dodeliti jedinstvenu osobu za kontakt koja će analizirati vašu pritužbu u roku od tri radna dana
  • Raditi sa Vama da pronađemo rešenje koje dostiže vaše izvorne potrebe za obukom
  • Fokusirati napore da pronađemo zadovoljavajuće rešenje u okviru 5 radnih dana (gde to nije moguće izradićemo akcioni plan i utvrdićemo rokove)
  • Ako ne uspemo da zadovoljimo naše visoke standarde kvaliteta ponudićemo Vam povraćaj novca.

Izjava o brizi za klijente

Radimo sa punom posvećenošću i profesionalizmom sa ciljem da, Vi, naši klijenti budete zadovoljni našom uslugom.
Da bismo ovo postigli, mi ćemo:

  • Komunicirati jasno i koncizno
  • Biti pozitivni, efikasni i ljubazni
  • Preuzimati individualnu odgovornost da ispunimo ono što smo obećali
  • Biti otvoreni i iskreni
  • Slušati pažljivo da bi smo pronašli najbolje rešenje koje odgovara vašim potrebama

Eventualne pritužbe kao i pohvale na rad zaposlenih u MNG Centru možete poslati na: office@mngcentar.com

Akreditovani i pouzdani

Akreditovani kako bi osigurali najviše moguće standarde učenja