Sertifikovani office manager

Tip: Sertifikacija Šifra: 337 Trajanje: 60 Maks. br. učesnika: 12 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Godinama unazad poslovi u administraciji spadaju među one do kojih se najlakše dolazi i koji se najviše oglašavaju. Kako analize pokazuju, potreba za kvalitetnim kadrom u ovoj oblasti neće se smanjivati ni tokom narednih godina. Bez obzira na delatnost kojom se određena firma bavi, svima su potrebni ljudi koji će obavljati ovaj deo posla.

Međutim, ono što je evidentno kada je apliciranje na ove oglase u pitanju, je činjenica da malo ljudi razlikuje poziciju poslovnog asistenta i poziciju office menadžera i najčešće misle da je reč o istom opisu poslova. Naravno, zajednička im je „nezamenljivost“ ukoliko svoj posao izvršavaju na visoko profesionalan način i široka lepeza potrebnih veština.

Osnovna razlika je u reči menadžer, te samim tim u opisu posla office menadžera stoji da upravlja procesima i ljudima. To je osoba koja:

 • vodi računa o izgledu kancelarije,
 • ima odgovornost prema ljudima zaposlenim u toj kancelariji i
 • komunicira sa klijentima i predstavlja kancelariju u najboljem svetlu.

Zadužena je za niz dnevno-operativnih poslova, od nabavke materijala za neometan rad kancelarije, komunikacije sa zaposlenima i klijentima, preko organizacije brojnih događaja i službenih putovanja do organizacije rada sekretarijata u složenijim sistemima. U korporacijama ova osoba se još zove i šef kabineta.

Mi vam nudimo mogućnost da unapredite svoje veštine neophodne za rad office manager-a.

Nakon ovog programa bićete efikasniji i efektivniji član tima i moći ćete da doprinesete uspehu cele organizacije.

Ciljna grupa:

 • Administrativni asistenti
 • Poslovni sekretari
 • Novozaposleni (pripravnici) u ovoj oblasti
 • Svi oni koji su spremni na izazove koje ova pozicija sobom nosi
 • Svi oni koji vole dinamičan posao i izazove
 • Svi oni koji žele da unaprede svoje veštine
 • Svi oni koji žele da se prekvalifikuju i osposobe za posao office menadžera
 • Preduzetnici koji tek pokreću svoj biznis

Cilj kvalifikacije:

 • Sticanje veština i znanja o planiranju i organizovanju sopstvenog posla i posla drugih
 • Sticanje veština i znanja o organizovanju sastanka i službenih putovanja
 • Ovladavanje poslovnom komunikacijom i poslovnom korespodencijom
 • Razvoj preduzimačke sposobnosti, spretnosti i znanja
 • Razvoj veština za sporazumevanje s poslovnim partnerima i saradnicima
 • Sticanje administrativne i tehničke podršku poslovnom procesu
 • Savladavanje veština organizovanja i vođenja poslovnih događaja
 • Savladavanje veština za vođenje administrativno-sekretarskih poslova
 • Sticanje veština planiranja i upravljanja vremenom
 • Savladavanje liderskih veština i veština upravljanje timom

Moduli:

 • Modul 1: Odgovornosti ofis menadžera
 • Modul 2: Poslovni bonton
 • Modul 3: Poslovna komunikacija
 • Modul 4: Poslovna korespodencija
 • Modul 5: Upravljanje vremenom
 • Modul 6: Organizacija sastanka
 • Modul 7: Organizovanje službenog putovanja
 • Modul 8: Organizacija događaja
 • Modul 9: Upravljanje timom
 • Modul 10: Finansije za nefinansijere i nabavka
 • Modul 11: Arhiviranje i klasifikacija dokumenata
 • Modul 12: Upravljanje reputacijom

Svaki od modula je moguće pohađati pojedinačno!

Po završetku obuke, polaznik će biti osposobljen da:

Na efikasan i organizovan način obavlja sve administrativne poslove od poslovne korespodencije preko sastavljanja izveštaja, do pripremanja sastanaka, prezentacija, organizacije događaja i službenih putovanja, vođenja pregovora, vođenja timova i upravljanja promenama i rizicima koje savremeno poslovanje nosi.

Dinamika izvođenja obuke:

 • radnim danima od 17:00-20:30 časova
 • subotom od 09:30-16:00 časova

 

 

 

 

MODULI

Modul 1: Odgovornosti office menadžera

 • Potrebne veštine i kvaliteti
 • Ključne uloge i odgovornosti (odgovornost prema prostoru, odgovornost prema ljudima, odgovornost prema klijentima, lična odgovornost)

Modul 2: Poslovni bonton

 • Poslovni izgled (dress code)
 • Osnove poslovnog bontona (neverbalna komunikacija, prvi utisak, uticaji rukovanja)
 • Važnost etičkog ponašanja na radnom mestu

Modul 3: Poslovna komunikacija

 • Osnove poslovne komunikacije
 • Efikasna telefonska komunikacija (efikasno upravljanje dolaznim i odlaznim pozivima, prenošenje poziva, skrining poziva, izazovni pozivi, telefonski bonton)
 • Digitalni bonton (komunikacija pomoću digitalnih alata: Internet, intranet, društvene mreže – specifičnosti komunikacije)
 • Networking, Small talk
 • Algoritam ponašanja u konfliktnoj situaciji
 • Upravljanje emocijama
 • Odnosi sa javnošću

Modul 4: Poslovna korespodencija

 • Standardna poslovna pisma i njihove funkcije
 • Upravljanje prepiskom i etiketom (kako na odgovarajući način započeti i završiti poslovna pisma)
 • Poslovni izveštaji
 • Ponuda/porudžbina
 • Prezentacije
 • Isprave (pojam isprava, uverenje, potvrda, revers, priznanica, punomoćje, itd.)

Modul 5: Upravljanje vremenom

 • Osnove upravljanja vremenom
 • Određivanje prioriteta
 • Sastavljanje rasporeda rada menadžera ili zaposlenih
 • Alati za samoorganizaciju u okruženju za obavljanje više zadataka
 • Poboljšanje procesa protoka informacija između odeljenja (prenos naloga rukovodioca i kontrola njihovog izvršavanja)
 • Prijem posetilaca (karakteristike organizacije prijema zaposlenih i posetilaca sa minimalnim vremenom, interakcija sa ljudima u nedostatku vremena)
 • Efikasno postavljanje ciljeva
 • Sastavljanje upustava

Modul 6: Organizacija sastanka

 • Vrste sastanka
 • Prijem delegacije
 • Logistika organizovanja sastanaka
 • Tehnike upravljanja rasporedom
 • Vođenje zapisnika
 • Pregovori

Modul 7: Organizovanje službenog putovanja

 • Pravila za planiranje putovanja (priprema službenog putovanja, ugovaranje poslovnog sastanka, priprema materijala za put)
 • Detaljan pregled procesa organizacije putovanja (način prevoza, rezervisanje hotela, komunikacija sa posebnim zahtevima)

Modul 8: Organizacija događaja

 • Planiranje događaja
 • Koordinacija događaja

Modul 9: Upravljanje timom

 • Liderske veštine
 • Motivacija zaposlenih
 • Delegiranje
 • Razvoj zaposlenih

Modul 10: Finansije za nefinansijere i nabavka

Modul 11: Arhiviranje i klasifikacija dokumenata

 • Postupak pre stavljanja u arhivu/stavljanje/čuvanje
 • Klasifikacija dokumenata
 • Rukovanje arhivskim predmetima
 • Označavanje arhivske građe/arhivska knjiga

Modul 12: Upravljanje reputacijom

 • Rang i status
 • Društvena odgovornost
 • E - Reputacija

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja.

Biće korišćene sledeće metode:

 • predavanja,
 • radionice (timski i individualni rad),
 • simulacije,
 • samostalna izrada projektnih zadataka.

 

Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje u trajanju od 24 časa koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Fond časova:

 • 60 časova (predavanja, radionice)
 • 24 časova (samoučenje)

Cena:

I model:

Osposobljavanje + sertifikacija

 • Cena: 85.500,00 dinara + PDV(20%)

Ova cena uključuje: izvođenje obuke, skripte i druge nastavne materijale, osveženje i zakusku tokom obuka i cenu provere kompetencija- sertifikaciju.

II model:

Direktan izlazak na ispit - potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

 • Cena: 15.700,00 dinara + PDV(20%)

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

 

Office administrator je ključna pozicija za sprovođenje efikasnih administrativnih procesa i stoga su veoma traženi na tržistu rada. Analize su pokazale da su svim preduzećima, manjim ili većim, potrebni radnici sa ovakvim kvalifikacijama.

MNG Centar Vam upravo omogućava da steknete MNG ProCert kvalifikaciju Sertifikovanog office administratora prema  zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija. Na ovaj način dobijate formalnu potvrdu svojih kompetencija, ali i brojne druge benefite kao što su konkurentna prednost na tržištu rada, mogućnost promene orijentacije u karijeri i potencijalno povećanje zarade.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Office administratora se vrši na osnovu Standarda kompetencija.

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog office administratora je moguće preko dve putanje:

 • Prva putanja obuhvata pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr).

Za oba načina koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog office administratora:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija na bazi realnog radnog zadatka
 • Rešavanje studije slučaja
 • Pisani test znanja

Kriterijumi koji se uzimaju u obzir prilikom provere su detaljnije opisani u Standardu kompetencija za Sertifikovanog office administratora.

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani office administrator/Certified office administrator na bazi Standarda kompetencija.

Iskoristite mogućnost da Vaša znanja, veštine i stavove stečene kroz rad, iskustvo i prethodno učenje dobiju formalnu potvrdu i vrednovanje kroz profesionalni sertifikat.

Ljiljana Milanović

Konsultant i trener za poslovno ponašanje sa višegodišnjim iskustvom na rukovodećoj poziciji u korporativnom svetu i svetu šou biznisa. Ekspert za poslovni i internacionalni protokol i multikulturalnu komunikaciju. Poseduje međunarodno priznate sertifikate iz ove oblasti i stalno se usavršava. Redovno vodi individualne treninge sa top menadžerima kompanija, koji znaju da je ovladavanje pravilima poslovnog etiketa ključ za izgradnju jakih i produktivnih odnosa, u čemu im sa zadovoljstvom pomaže. Stotine organizovanih događaja na najvišem državnom nivou, garancija su bogatog iskustva, koje je sažeto u ovoj radionici. Detaljnije o predavaču možete pogledati na linku https://www.linkedin.com/in/ljiljana-milanovic/

“Kao neko sa višegodišnjim iskustvom u korporativnom svetu, sigurna sam u jedno: NIKO NE ŽELI DA SE PREDSTAVI U LOŠEM SVETLU! A upravo to se, nažalost, događa kada niste savladali sve nijanse komunikacije i protokolarne specifičnosti, naročito u internacionalnom poslovnom okruženju, kada nepoznavanje istih može naneti nepopravljivu štetu kompaniji, ali i umanjiti ličnu reputaciju. Ponosna sam na napredak svojih klijenata i raduje me svaki novi uspeh koji ostvare. Vidimo se na treningu koji će unaprediti Vaš život, ne samo karijeru.”

Sandra Jovanović Belotić

psiholog i specijalista menadžmenta ljudskih resursa, sa ekspertizom u oblasti razvoja zaposlenih. Sertifikovan je trener asertivne komunikacije. Posebne oblasti interesovanja su joj upravljanje učinkom, vrednovanje rezultata rada i upravljanje karijerom, kao i razvoj mekih veština u oblasti ljudskih resursa. Poseduje dugogodišnje trenersko iskustvo.

Marijana Jovanović

diplomirani master komunikolog, uža oblast Poslovne komunikacije. Raspolaže višegodišnjim iskustvom u planiranju i vođenju projekata, internoj komunikaciji, koordinaciji, definiše i implementira nove modele i procese u poslovanju, razvija strategije unapređenja interne komunikacije, upravlja promenama, uspostavlja baze podataka. Angažovana kao konsultantkinja iz oblasti poslovnih komunikacija u organizacijama civilnog sektora posvećenim doživotnom učenju, i kao predavač na treninzima za trenere i lokalne lidere. Konsultantkinja u startup projektima, inspirisana odvažnim idejama.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika koji su pohađali obuku.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa osposobljavanja i sertifikacije kompetencija možete pogledati ovde.

Izvanredan odnos sa klijentima

Klijenti formiraju utiske o vama na osnovu vašeg ponašanja prema njima. U ovom članku je prikazana matrica takozvanog modela energije i stava. Pronađite kom kvadrantu vi pripadate.

Trening

     
  85.500,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Obuka je bila veoma zanimljiva, dinamična i svakako veoma korisna. Bilo je zadovoljstvo raditi i učiti sa ovakvom grupom, sve pohvale predavaču. Silvija Živković, Office Assistant Adecco
 • Za obuku koju sam pohađala kod Vas smatram da je vrlo korisna za obavljanje poslova koji su potrebni za besprekorno funkcionisanje jedne firme. Sve pohvale za predavače. Borika Ivić, Sekretar uprave Narodno Pozorište
 • Veoma korisna obuka. Prezentovana su iskustva iz prakse, što je veoma bitno za nas koji nemamamo dovoljno iskustva u ovoj oblasti. Milan Đorđević, Direktor Omnidata Šabac

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking