Veštine i tehnike office administratora

Tip: Trening Šifra treninga: 332 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Veštine i tehnike office administratora obuhvataju sve segmente neophodne za obavljanje poslova koordinacije i administracije tehničkih elemenata (dokumentacija, radni zadaci), ali i veoma značajne segmente socijalnih, komunikacionih i emocionalnih veština.

Trening je značajan za organizaciju jer zaposleni na mestu office administratora često ostvaruju prvi kontakt sa klijentima/partnerima, te od njihovih tehničkih i socijalnih veština u mnogome zavisi stvaranje utiska o kompaniji, sticanje poverenja, pa čak i dalja saradnja. Pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv administrator je potreba svake ozbiljne kompanije.

Zaposleni koji će se baviti ili se bave ovom vrstom posla dobijaju praktična znanja koja će kroz radionicu uvežbati i veoma lako primeniti na svojim radnim mestima.

Takođe, polaznici će dobiti sažet Vodič za office administratora, kao i set primera u pisanom obliku koje će primenjivati u svom radu (dopisi, mejlovi, čestitke, izjave saučešća, obaveštenja o otkazivanju sastanka/skupa, zapisnik, izveštaj i sl.).

Ciljna grupa:

 • poslovni administratori,
 • tehničari,
 • sekretari,
 • svi poslovni ljudi koji žele da unaprede svoje veštine i rade na ličnom usavršavanju.

Cilj seminara:

Upoznavanje polaznika sa tehnikama i veštinama neophodnim za obavljanje poslova office administratora/tehničara/sekretara u saradnji sa neposrednim rukovodiocem/direktorom, sa kolegama unutar kompanije i korisnicima/klijentima/partnerima kompanije.

Teme:

Poslovna komunikacija

 • Veštine telefonske komunikacije;
 • Preuzimanje i prenos poruka;
 • Veštine poslovne korespondencije;
 • Veštine neverbalne komunikacije;

Poslovna koordinacija

 • Komunikacija, koordinacija i prilagođavanje sa pretpostavljenim/direktorom;
 • Upravljanje vremenom i usklađivanje radnih zadataka pretpostavljenog;
 • Upravljanje vremenom i usklađivanje radnih zadataka office administratora;
 • Upravljanje tajnim podacima;
 • Organizovanje i vođenje sastanka;
 • Organizovanje službenih putovanja;
 • Organizovanje značajnih događaja (event management).

Administrativno-tehnički poslovi

 • Kreiranje, vođenje i kontrola poslovne dokumentacije;
 • Sačinjavanje i vođenje delovodnika, vođenje rokovnika, evidencija;
 • Vođenje priručne blagajne;

Odnosi sa klijentima i saradnicima

 • Poslovni izgled office administratora i izgled radnog prostora;
 • Prijem klijenata: eksternih, internih, privatnih;
 • Veštine i tehnike sekretarskih izgovora;
 • Reči, rečenice i ostale formulacije koje office administrator nikada ne koristi.

 Po završetku ovog seminara polaznik je osposobljen za:

 • efikasno i veoma kvalitetno obavljanje sekretarskih i administrativnih poslova;
 • upravljanje dokumentacijom i ostalim radnim zadacima office administratora;
 • primenu prihvatljive i poželjne komunikacije u savremenom svetu;
 • sačinjavanje pisane dokumentacije (izveštaja, evidencija, zapisnika,...);
 • upravljanje vremenom, organizacijom sastanaka, koordinacijom poslova u kompaniji;
 • rešavanje problema, odgovora na primedbe i izbegavanje konflikata na radnom mestu.
Audio komentar učesnika treninga

 

Ovde možete poslušati utiske sa prethodnih termina treninga.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih treninga o veštinama office administratora.

Fokus na klijente

 

Predstavljamo Vam upitnik čijim popunjavanjem ćete saznati kakva je Vaša orijentacija prema klijentu i kako Vas oni doživljavaju. Rezultat će Vam pokazati koja ponašanja možete poboljšati i time pozitivno uticati na odnos prema klijentima.

Izvanredan odnos sa klijentima

 

Klijenti formiraju utiske o vama na osnovu vašeg ponašanja prema njima. U ovom članku je prikazana matrica takozvanog modela energije i stava. Pronađite kom kvadrantu vi pripadate.

Trening

     
  17.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Iznad očekivanja, interkativne radionice, zabavno i poučno. Predavač sjajno izlaže temu i odličan je sagovornik. Maja Grubid Stevanović IGB automotive d.o.o.
 • Utisci su odlični, za svaku temu je odrađen praktični primer. Omogudeno nam je da se na osnovu dobijenih primera lakše snađemo u organizaciji posla i komunikaciji sa kolegama i saradnicima. Monika Ceković Cooper standard Srbija
 • Trening je bio veoma zanimljiv i dinamičan. Ispunio je sva moja očekivanja. Bilo mi je zadovoljstvo da budem deo ovakve grupe. Magdalena Janoško , Office Assistan Vahali Production Services doo
 • Smatram da je seminar pokrio sve osnove i relevantne aspekte posla. Lepo su oblikovane celine, jasno predočene, uz doziranu interaktivnost i kvalitetan balans između predavanja, deljenja iskustva i dela “radionica”.Lično sam veoma zadovoljna seminarom. Nevena Petrovid, Poslovni sekretar Puratos doo

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking