Istraživanja

Rezultati istraživanja "Upravljanje učinkom u srpskim preduzećima- trendovi i praksa"

Na temu upravljanja učinkom u srpskim preduzećima u MNG Centru je sprovedeno istraživanje gde je ispitana grupa saradnika koji se bave ovom vrstom poslova u svojim organizacijama i na osnovu ovog uzorka ispitanika izvedeni su rezultati i analize.

Ciljevi istraživanja su:

  • Analiza trenutnog stanja razvijenosti sistema upravljanja učinkom u Srbiji;
  • Kompas za preduzeća- orijentacija preduzeća i mogućnost da preduzeća uporede svoj pristup i razvijenost sistema za upravljanje učinkom sa pristupima na nivou privrede (benchmarking model);
  • Razvoj svesti o značaju upravljanja učinkom.

U istraživanju je učestvovala po jedna osoba iz jedne organizacije koja je vlasnik procesa upravljanja učinkom ili dobro poznaje njegovu primenu.

Prikaz istraživačkog projekta: “Analiza potreba za kompetencijama zaposlenih u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini”

MNG Centar je sproveo istraživanje na temu analize potreba za kompetencijama zaposlenih u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Osnovni ciljevi istraživanja su:

  • Utvrđivanje potreba preduzeća u pogledu zahteva za veštinama zaposlenih i
  • Testiranje metodologije u praksi koja je specifično dizajnirana za potrebe ovog istraživačkog poduhvata.

U ovom dokumentu Vam predstavljamo rezultate istraživanja: Detaljnije

Istraživanje "Аnaliza potreba za kompetencijama za 2013/2014 godinu" -Jaz u grupama kompetencija prema grupama zaposlenih

 MNG Centar na redovnoj osnovi sprovodi istraživanje u poslovnoj zajednici na temu analize potreba za kompetencijama u srpskim preduzećima. Istraživanje je podeljeno u nekoliko segmenata koje možete pronaći ispod.

U ovom segmentu se možete upoznati sa rezultatima koji se odnose na utvrđeni akutni jaz u određenim kompetencijama prema grupama zaposlenih (menadžeri, adimistrativno, tehničko osoblje).

Jedan od najznačajnijih ciljeva istraživanja je da ona budu kompas za preduzeća- da pruže orjentaciju preduzećima i mogućnost da preduzeća uporede svoje rezultate sa rezultatima na nivou privrede (benchmarking model).

Istraživanje "Аnaliza potreba za kompetencijama za 2013/2014 godinu" -Utvrđivanje jaza u menadžerskim/poslovnim kompetencijama na osnovu standarda kompetencija

Cilj istraživanja je da ona budu kompas za preduzeća- da pruže orjentaciju preduzećima i mogućnost da preduzeća uporede svoje rezultate sa rezultatima na nivou privrede (benchmarking model).

U ovom segmentu se možete upoznati sa rezultatima koji se odnose na utvrđivanje jaza u menadžerskim/poslovnim kompetencijama gde su korišćeni međunarodno priznati standardi kompetencija kao performansni indikatori.

Istraživanje "Аnaliza potreba za kompetencijama za 2013/2014 godinu" -Utvrđivanje jaza u bihejvioralnim kompetencijama upotrebom okvira kompetencija i indikatora ponašanja - analiza buduće i sadašnje važnosti kompetencija

Cilj istraživanja je da ona budu kompas za preduzeća- da pruže orjentaciju preduzećima i mogućnost da preduzeća uporede svoje rezultate sa rezultatima na nivou privrede (benchmarking model).

U ovom segmentu se možete upoznati sa rezultatima koji se odnose na utvrđivanje jaza u bihevioralnim kompetencijama upotrebom okvira kompetencija i indikatora ponašanja kroz analizu buduće i sadašnje važnosti kompetencija.

Istraživanje "Аnaliza potreba za kompetencijama za 2013/2014 godinu" -Utvrđivanje jaza u bihejvioralnim kompetencijama upotrebom okvira kompetencija i indikatora ponašanja - analiza sadašnjeg nivoa i sadašnje važnosti kompetencija

U ovom segmentu se možete upoznati sa rezultatima koji se odnose na utvrđivanje trenutnog (sadašnjeg) jaza u bihevioralnim kompetencijama zaposlenih.

Cilj istraživanja je da ona budu kompas za preduzeća- da pruže orjentaciju preduzećima i mogućnost da preduzeća uporede svoje rezultate sa rezultatima na nivou privrede (benchmarking model).

Istraživanje "Аnaliza potreba za kompetencijama za 2013/2014 godinu" -Utvrđivanje jaza u bihejvioralnim kompetencijama upotrebom okvira kompetencija i indikatora ponašanja - analiza sadašnjeg nivoa i buduće važnosti kompetencija

U ovom segmentu se možete upoznati sa rezultatima koji se odnose na utvrđivanje budućeg jaza u bihevioralnim kompetencijama zaposlenih. Ovaj segment istraživanja ima elemente predikcije.

Cilj istraživanja je da ona budu kompas za preduzeća- da pruže orjentaciju preduzećima i mogućnost da preduzeća uporede svoje rezultate sa rezultatima na nivou privrede (benchmarking model).

Istraživanje "Аnaliza potreba za kompetencijama za 2013/2014 godinu" -Kreiranje klastera menadžerskih veština/kompetencija korišćenjem metode multivarijacione analize

U ovom segmentu se možete upoznati sa rezultatima koji se odnose na kreirane klastere menadžerskih kompetencija dobijenih korišćenjem sofisticirane multivarijacione analize. Svaki klaster kompetencija objasnjava uzorak sa određenom značajnošću i odlično ilustruje stanje u srpskim preduzećima.

Cilj istraživanja je da ona budu kompas za preduzeća- da pruže orjentaciju preduzećima i mogućnost da preduzeća uporede svoje rezultate sa rezultatima na nivou privrede (benchmarking model).

Koristi i ograničenja obuke i razvoja zaposlenih

Rezultati istraživanja koje je MNG Centar sproveo 2014. godine jasno pokazuju da ispitanici smatraju da postoje brojne koristi koje ogranizacija može da dobije kroz obuku i razvoj zaposlenih.

Organizacioni aspekti izvođenja analize potreba za obukom

Upoređivanje sa indikatorima standarda Investors in People; Učestalost primene metoda za analizu potreba za obukom; Metode i pristupi utvrđivanja organizacionih i individualnih potreba za obukom.