Pravno jedinstvo nepokretnosti - Konverzija zemljišta

Tip: Trening Šifra treninga: 527 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Naučite kako da efikasno primenite u praksi Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu! Vlasnici građevinskog objekta tj. zgrade izgrađene na zemljištu na kojem imaju pravo korišćenja, koje u njihovu korist nije upisano u javnu knjigu, pogrešno su smatrali da postupku pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu, prethodi utvrđenje prava korišćenja na osnovu sudske odluke koja bi bila pravni osnov za upis prava korišćenja u javnu knjigu.

Seminar je od značaja za sticanje znanja o novom načelu pravnog jedinstva nepokretnosti u sadašnjem stvarnopravnom uređenju Republike Srbije i u tom kontekstu o dopuštenosti tužbe za utvrđenje prava korišćenja odnosno prava svojine na zemljištu za redovnu upotrebu.

Učesnici seminara će na osnovu stečenog znanja rešiti problem iniciranja postupka u kojem će ostvariti željeni rezultat. Naime, postupku pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada u svojini određenog lica kao upravnom postupku, mogu prethoditi samo drugi upravni postupci, a nipošto sudski postupak za utvrđenje prava korišćenja ili prava svojine na zemljištu budući da se takva tužba odbacuje zbog nepostojanja pravnog interesa.

Na seminaru će biti korišćen metod rada kojim će se ukazati na nekadašnje i sadašnje stvarnopravno uređenje u Republici Srbiji. Normativnim metodom rada se ukazuje na međunarodne i domaće izvore o pitanjima koja se obrađuju, kao i na dopunski izvor – sudsku praksu našeg privrednog sudstva.

Ciljna grupa:

Diplomirani pravnici koji zastupaju privredna društva u privrednim sporovima, advokati.

Cilj seminara:

Osposobljavanje za pravilno pokretanje upravnih postupaka i/ili vanparničnog postupka pred mesno nadležnim sudom.

Teme:

 • Nekadašnje stvarnopravno uređenje u Republici Srbiji
  • O nekadašnjoj društvenoj svojini
  • O razbijanju pravnog jedinstva nepokretnosti
 • Stvarnopravno uređenje u Republici Srbiji prema postulatima savremenog stvarnopravnog uređenja
  • Subjektivna stvarna prava
  • Pretvaranja prava upravljanja, korišćenja i raspolaganja na stvarima u društvenoj svojini
  • O pravilu superficies solo cedit
  • Određivanje sastava nepokretnosti u savremenom stvarnopravnom uređenju
 • Uspostavljanje pravnog jedinstva nepokretnosti u Republici Srbiji
  • Uspostavljanje pravnog jedinstva zemljišta i zgrade
  • Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu (uz naknadu, bez naknade)
  • Određivanje i utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade
  • Uspostavljanje pravnog jedinstva nepokretnosti i njenih funkcionalno samostalnih delova
  • Otuđenje i pribavljanje građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Uspostavljanje izuzetaka od načelne jedinstvenosti nepokretnosti
 • Suzbijanje povreda načela pravnog jedinstva nepokretnosti
 • Pravni interes za podnošenje tužbi za utvrđenje prava korišćenja odnosno prava svojine na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade

 

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

 • Inicira odgovarajuće upravne postupke, kao i odgovarajući vanparnični postupak radi sprovođenja postupka pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu
 • Razume razloge nepokretanja parničnog postupka radi utvrđenja prava svojine (prava korišćenja) na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade.
Vesna Dabetić Trogrlić

Sudija Privrednog apelacionog suda, ranije Privrednog suda u Beogradu. Autor je više knjiga i naučnih radova objavljenih u načnim časopisima i zbornicima, kao i autor više stručnih radova objavljenih u Biltenu Privrednog suda u Beogradu i Biltenu Vrhovnog kasacionog suda i u časopisu Pravni informator. Koautor je jednog naučnog rada objavljenog u načunom časopisu Arhiv za društvene i pravne nauke. Koautor je Komentara Zakona o potrošačima (rukopis predat izdavaču “Glosarijum”).

Audio komentari učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara na temu konverzije zemljišta.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking