Postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Tip: Trening Šifra treninga: 388 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Ubrzajte upis u katastar nepokretnosti!

Zakonskim rešenjima o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uređuju se pravila postupka upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova, njihovo održavanje, predmet i vrste upisa u tom postupku i pravila postupka izdavanja izvoda iz navedenih registara. Cilj uvođenja novih zakonskih rešenja je da se:

 • poveća efikasnost i ažurnost katastra nepokretnosti
 • pojednostavi i ubrza procedura upisa u katastar nepokretnosti.

Na osnovu javnobeležničkih isprava koje sadrže obavezu da se:

 • osnuje,
 • prenese,
 • ograniči ili
 • ukine zemljišnoknjižno pravo,

može se neposredno provesti upis u registar nepokretnosti ako je obveznik izričito na to pristao u toj ispravi.

Izmenama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS" „ br. 41 оd 31. mаја 2018.) uvedena je službena dužnost beležnika da dostavi preko e-šaltera isprave koje je sačinio odnosno solemnizovao, a koje predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar. Polaznici će na seminaru imati prilike da se upoznaju sa načinom dostavljanja dokumentacije kao i samom formom dokumenata koji se dostavljaju preko e-šaltera.

Predbeležba se može izvršiti i na osnovu isprava koje sačinjava javni beležnik, a čiji se značaj ogleda u dobijanju prvenstvenog reda za uknjižbu. Javnim  beležnicima su dostupni podaci iz katastra nepokretnosti preko interneta, tako da prilikom sačinjavanja isprava imaju tačne podatke iz registra nepokretnosti, a dostavljanjem javnobeležničke isprave Službi za  katastar nepokretnosti omogućava i kvalitetan razvoj javnobeležničke ali i  katastarske službe.

Cilj seminara:

Da se polaznici upoznaju sa novim propisima i praktičnom primenom zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Teme:

 • Odredbe Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Obaveza i mogućnost umrežavanja javnih beležnika, sudova, izvršitelja, advokata, projaktanata i ostalih sa katastrom
 • Sprovođenje procedure upisa u katastar (mogućnost spajanja postupaka, postupak po pravnim lekovima, mogućnost vođenja upravnog spora)
 • Forma u kojoj će se sačinjavati i dostavljati akta i ugovori – forma elektronskog dokumenta
 • Postupak sticanja i prometa nepokretnosti u izgradnji
 • Brisanje iz katastra neopravdanih prava državine
 • Ukidanje obaveza vlasnika nepokretnosti da o promenama obaveštavaju poresku upravu

Po završetku seminara polaznici će biti osposobljen da:

 • pravilno primeni nove zakonske propise;
 • samostalno pokrene postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova;
 • ispuni zahteve podnošenja dokumentacije putem e-šaltera.
Audio komentari učesnika

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminarima održanim na temu upisa prava svojine u katastar nepokretnosti.

 

Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminarima održanim na ovu temu.

Trening

03.06.2021. 14:00 - 18:30 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Bilo je veoma korisno. Rešila sam sve dileme koje sam imala. Sve pohvale za predavača koji je zaista imao strpljenja da sasluša i pomogne u rešavanju problema koje smo imali vezano za ovu oblast. Nataša Govedarica, Advokat
 • Više sam nego zadovoljna. Seminar je iznad mojih očekivanja, više od odličnog. Zahvaljujem se predavaču. Svetlana Ćorić Mirković CKN Čačak
 • Sve je bilo odlično, kao i uvek. Već sam imala priliku da prisustvujem različitim seminarima u organizaciji MNG centra i nikada do sada nisu razočarali. Sve pohvale. Snežana Agatonović Stejić, Rukovodilac pravnog sektora JKP ZELENILO PANČEVO
 • Veoma interesantna tema, sa dosta primera iz prakse. Dobili smo veoma bitne napomene u vezi opasnosti i manjkavosti pojedninih postupaka. Vladimir Tošić, Direktor opšte - pravnog sektora AGROGRNJA
 • Kao i do sad, smatram da ste odgovorili zadatku koji ste postavili. Seminar je bio sadržajan, interaktivan, zanimljiv i pre svega koristan. Sve pohvale kao i uvek. Emilija Tijanić, Sekretar društva TELEFONKABL AD BEOGRAD

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking