Izrada bezbednosnog lista

Tip: Trening Šifra treninga: 481 Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija

Bezbednosni list je dokument koji je prvenstveno namenjen profesionalnim korisnicima hemikalija. Pruža informacije o opasnostima koje se odnose na korišćenje hemikalija, što omogućava njihovo bezbedno korišćenje, a time i zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine. Obaveze izrade i dostavljanja bezbednosnog lista su propisane Zakonom o hemikalijama.

Seminar treba da pojedincima i organizacijama/preduzećima približi značaj bezbednosnog lista, kao i da im približi podatke koji su sadržani u njemu.

Kroz seminar će polaznici dobiti detaljnije informacije:

 • šta je bezbednosni list,
 • o zakonskim regulativama koje se odnose na bezbednosni list,
 • kome je namenjen
 • kako izraditi bezbednosni list.

Kroz seminar će polaznici biti upoznati sa sa izmenama u bezbednosnom listu prelaskom sa sistema DSD/DPD na CLP/GHS. Takođe, polaznici će biti upoznati sa:

 • načinom pretraživanja i pronalaskom podataka na sajtu Evropske agencije za hemikalije (ECHA)
 • pronalaskom podataka koja su im potrebna za izradu bezbednosnog lista. 

Posebana pažnja se posvećuje izradi poglavlja 2. i poglavlja 3. bezbednosnog lista koje se odnose na klasifikaciju i obeležavanje supastanci i smeše. 

Nakon odslušanog seminara učesnici će svoje znanje moći da:

 • primene u praksi, na izradi bezbednosnog lista kako za supstancu tako i za smešu
 • primene na izradu etiketa u skladu sa Zakonom o hemikalijama.

Seminar obuhvata predavanja, interaktivnu diskusiju, kao i primere dobrih i loših izrađenih bezbednosnih listova.

Ciljna grupa:

Savetnici za hemikalije i sva lica koja učestvuju u izradi bezbednosnog lista.

Cilj seminara:

Cilj je da učesnici dobiju detaljne informacije vezane za bezbednosni list i njegovu primenu, uključujući i zakonsku regulativu koja se na njega odnosi, i da samostalno mogu u praksi da primene stečeno znanje vezano za ovaj dokument.

Teme:

 • Zakonske regulative koje se odnose na bezbednosni list
 • Izrada bezbednosnog lista po poglavljima
 • Dobijanje podataka za izradu bezbednosnog lista
 • Usaglašavanje poglavlja prelaskom na sistem CLP/GHS obeležavanja
 • Klasifikacija supstance i smeše
 • Izrada etikete prema podacima iz bezbednosnog lista

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno obavlja poslove koji se tiču izrade bezbednosnog lista, kako za supstancu, tako i za smešu.

Jelena Hodak

 Savetnik za hemikalije. Samostalni konsultant iz oblasti upravljanja hemikalijama sa višegodišnjim iskustvom u radu.

Audio komentar učesnika seminara

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika seminara održanog na temu izrade bezbednosnog lista.

Trening

10.07.2018. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8
MNG Centar 15.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu
06.11.2018. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8
MNG Centar 15.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Veoma svrsishodan seminar. Razjašnjene su sve nedoumice i dobijeni su odgovori na konkretna pitanja, a koje nismo mogli nadi u Zakonima i Pravilnicima. Organizacija odlična Žana Garabinović , Tehnolog - proizvodnja lepila AD "Elan" Prijepolje
 • Seminar vrlo profesionalno održan, odlično osmišljen, ostvarena dobra komunikacija sa predavačem. Organizacija je odlična. Mariola Račić, Direktor proizvodnje i razvoja Jasvel d.o.o.
 • Sve pohvale! Vrlo sam zadovoljna seminarom. Stekla sam novo znanje u vezi izrade bezbednosnog lista. Danijela Lupović, Tehnolog, Zaštita životne sredine Gorenje Home d.o.o. Zaječar
 • Današnji trening je bio zanimljiv i jasan. Predavač se potrudio da nam objasni na što bolji način materiju, kako kroz konverzaciju tako i kroz primere, tako da je bilo jako kvalitetno i korisno. Ivana Ugarčina Beohemik doo
 • Odlično i profesionalno obavljeno. Organizacija na visokom nivou. Predavanja jasna, sa velikom interakcijom učesnika. Trening je izuzetno koristan za obavljanje poslova iz ove oblasti. Danka Šikuljak Rafinerija ulja Modriča