Nova zakonska rešenja u metrologiji u Republici Srbiji- Zakon o metrologiji

Tip: Trening Šifra treninga: 482 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Ovim seminarom su obuhvaćena zakonska rešenja u metrologiji u Republici Srbiji koja omogućavaju bolje usaglašavanje sa zakonodavstvom Evropske unije i usaglašavanje sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (STO), naročito onim koja se odnose na slobodno kretanje robe i otklanjanje tehničkih barijera trgovini u domenu metrologije.

Zakon obezbeđuje  jedinstveno, tačno i pouzdano merenje primenom odgovarajućih merila kao i uspostavljanje nepristrasnog i transparentnog obavljanja poslova metrologije u Republici Srbiji. Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zakonska kontrola merila, primenjuju se na merila koja se prvenstveno upotrebljavaju za merenja u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, kao i u prometu roba i usluga.

Ciljna grupa:

Privredni subjekti i industrija, trgovina, hemijska industrija, prehrambena industrija, organi državne uprave, javna preduzeća - energetski sektor, javna preduzeća koja obavljaju komunalne usluge, zdravstvo, bezbednost i kontrola saobraćaja, tela za ocenjivanje usaglašenosti, ovlašćena tela za overavanje merila, naučne istitucije, fakulteti, zavodi...

Cilj seminara:

Da se polaznici upoznaju sa značajem zakonske metroligije i ostvarivanjem njenog glavnog cilja – da uveri građane u tačnost rezultata merenja onih merila koja se koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, kao i da se upoznaju sa:

 • osnovnim pojmovima u ovoj oblasti metrologije i njihovim pravilnim značenjima i tumačenjima,
 • pravilnom upotrebom mernih jedinica usklađenih sa Međunarodnim sistemom jedinica,
 • značajem razvoja nacionalnih etalona Republike Srbije za privredu i društvo i obezbeđenjem sledivosti rezultata merenja do međunarodnih etalona,
 • ulogom i značajem metrološkog sistem RS  za privredu, infrastrukturu kvaliteta, slobodnu trgovinu i sprečavanje nepotrebnih prepreka u trgovini i sa načinima obezbeđenja poverenje u rezultate merenja sprovedenih radi zaštite potrošača,
 • metodama zakonske kontrole merila,
 • mehanizmima vršenja metrološkog nadzora i tržišnog nadzora nad merilima  i metodama kontrole prethodno upakovanih proizvoda u cilju zaštite potrošača.

Teme:

 • Značaj Zakona o metrologiji;
 • Pojmovi i značenje;
 • Organizacija poslova metrologije;
 • Obaveze ovlašćenih tela;
 • Metrološki savet;
 • Upotrba zakonskih mernih jedinica;
 • Etaloni Republike Srbije;
 • Zakonska kontrola merila;
 • Stavljanje merila na tržište;
 • Merila u upotrebi;
 • Metrološka ekspertiza;
 • Prethodno upakovani proizvodi;
 • Važenje inostranih znakova i dokumenata;
 • Metrološki nadzor i tržišni nadzor nad merilima.

Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • razume i primenjuje nova rešenja i principe defenisane Zakonom o metrologiji,
 • razume funkcionisanje metrološkog sistema Republike Srbije,
 • prepozna značaj tačnosti rezultata merenja onih merila koja se koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i sl,
 • prepozna razliku između merila koja podležu zakonskoj kontroli i ostalih merila,
 • razume koncept i razliku izmedju overavanja i etaloniranja,
 • prepozna zakonske obaveze koje se odnose na proizvođače, uvoznike, ovlašćene distributere i korisnike merila.
Audio komentar učesnika seminara

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

     
  11.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Veoma jasno, koncizno i profesionalno. Koristide mi u praksi. Ivana Kosid Šotić BVK
 • Odlična organizacija i sjajni predavači. Za svaku preporuku. Marko Perišić BVK
 • Organizacija na vrhunskom nivou. Sve pohvale za predavače i organizaciju. Dušan Nedeljković Gorenje home Zaječar
 • Odličan seminar vođen od strane kompetentnih predavača. Za mene veoma korisno i uspešno. Špiridon Muštur WIG doo
 • Zadovoljan sam temom i obimom seminara. Korisno! Jovica Dimitrijević Tikkurila Šabac

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking