Vesti -> Vesti MNG Centra

Vesti MNG Centra

Redovna godišnja konferencija o bezbednosti i zdravlju tradicionalno održana 15. decembra

Profesionalci iz najboljih srpskih kompanija i institutucija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu su se danas sastali na VII godišnjoj konferenciji MNG Centra u hotelu Crowne Plaza.

Tokom konferencije su se upoznali sa svim izmenama koje ih očekuju u narednoj godini, dok su istovremeno rešili neke postojeće dileme aktivnim učešćem na panel diskusiji.

U hotelu Crowne Plaza održana konferencija o radnim odnosima

U hotelu Crowne Plaza 01. decembra održana je peta godišnja konferencija koja je okupila stručnjake iz radnih odnosa. Tokom konferencije su predstavljeni primeri najbolje prakse i iskustva srpskih kompanija u ovoj oblasti.

Fotografije možete pogledati na našoj facebook stranici.

Održana konferencija o finansijsko-poreskom poslovanju u Srbiji

U Hotelu Crowne Plaza održana je Konferencija na temu finansijsko-poreskog poslovanja u Srbiji. Učesnici su imali priliku da kroz mnoštvo pitanja predstave svoje probleme iz prakse, i na njih dobiju adekvatne odgovore. Pogledajte fotografije.

Svečana dodela sertifikata

U predivnoj atmosferi restorana "Dva jelena" u Skadarliji, u petak 26. maja organizovali smo svečanu dodelu sertifikata za Sertifikovanog trening menadžera i Sertifikovanog knjigovođu za dvojno knjigovodstvo. Pogledajte fotografije!

Uspešan početak obuke za menadžera ljudskih resursa

Danas je u našem centru počeo program obuke za Sertifikovanog menadžera ljudskih reusrsa. Nadamo se da će polaznici sa velikim uspehom savladati ovu oblast i da će primeniti stečeno znanje u daljem radu u cilju unapređenja postojeće prakse.

Primena Zakona o zaštiti uzbunjivača- odgovori na probleme iz prakse

Danas je održan seminar koji je kroz diskusiju upoznao poslodavce, zaposlene i ovlašćena lica sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, kao i sa pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.

Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP

Raspisan je javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP. Konkurišite za bespovratna sredstva do 300.000 rsd.

Rok za konkurisanje je 19. maj 2017. Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije kako biste dobili potrebne obrasce za prijavu i pomoć pri popunjavanju neophodne dokumentacije.

Kako sačuvati klijente kada vam je tekući račun u blokadi?

Danas smo se bavili čestim problemom privrednih društava čiji su tekući računi u kraćem ili dužem vremenskom periodu blokirani.

Učesnici su dobili odgovore kako za vreme blokade mogu da izmiruju mnoge obaveze da bi se izbegle posledice kao što su: raskid ugovora, prestanak sa isporukom usluga, plaćanje zatezne kamate, gubitak klijentele.

13. april 2017. godine, Beograd

Upravljanje projektima po PMI metodologiji

Učesnici dvodnevnog treninga su imali priliku u našem centru da zajedno sa trenerom Aleksandrom Drenovcem interaktivno učestvuju u vežbama i razviju veštine potrebne za uspešno upravljanje projektima.

Zahvaljujemo se svima  jer su doprineli dinamici izvođenja treninga i zasigurno unapredili znanja koja će im biti neophodna za buduće realizacije projekata i ostvarivanje poslovnih ciljeva kompanije.

12. april 2017. godine, Beograd

Osnova za izbor zaštite objekata od požara i eksplozija -proračunske osnove

Tokom jučerašnjeg  i današnjeg dana u MNG Centru  su zaposleni koji rade u službama ZOP-a stekli znanja o otpornostima konstrukcije na požar, požarnim segmentima i sektorima,  a zatim i o načinu na koji se proračunavaju i definišu evakuacioni putevi u objektu.

Učesnici treninga su imali priliku da saznaju koje su sličnosti i razlike domaćih i evropskih propisa koji se odnose na proizvode u oblasti zaštite od požara.

11. april 2017. godine ,Beograd

Seminar o bezbednosnim uslovima rada zaposlenih i potrebnoj dokumentaciji u BZR oblasti

Različite evidencije o bezbednosti zaposlenih na radu koje zakonska rešenja nalažu poslodavcima su veoma brojna, a inspektori rada proveravaju Prаvilnike o bezbednosti i zdrаvlju nа rаdu i ugovore o rаdu, kao i postojanje ostale potrebne dokumentacije u ovoj oblasti.

U skladu sa aktuelnošću ove teme, u MNG centru je 07. aprila održan seminar o evidenciji i arhiviranju potrebne dokumentacije u oblasti BZR.

Kroz praktične primere i primenu raznih pravilnika iz oblasti BZR, učesnici su imali prilike da saznaju koji je najefikasniji način za vođenje potrebnih dokumenata, kao i moguće postupke rešavanja problema koji nastaju u svakodnevnom radu.

Obavezno dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja APR-u do 31. jula

Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u računovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani su danas prisustvovali predavanju mr Draženka Lukača na kome je bilo reči o konsolidovanim finansijskim izveštajima. Glavna svrha ovih izveštaja je pružanje  informacija o finansijskom položaju celokupne kompanije, pri čemu se vrednosti nastale iz poslovnih događaja između članova grupacije isključuju iz pomenutih dokumenata.

Po završetku seminara, svi polaznici su detaljno upoznati sa metodama izrade konsolidovanih finansijskih izveštaja. Krajnji rok za dostavljanje izveštaja APR-u  je 31. jul.

Seminar o najnovijim zakonskim izmenama PDV-a

U četvrtak 06. aprila u MNG centru  održan je seminar na kome je bilo reči o najnovijim zakonskim izmenama u sistemu PDV-a, a na tu temu je govorila Irina Stevanović Gavrović, rukovodilac  Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija.

Pomenuti seminar  je još jedan u nizu događaja koji su usledili nakon stupanja na snagu obavezne primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u.

Svi polaznici su bili u mogućnosti da putem interaktivne komunikacije postave dodatna pitanja predavaču i na taj način dođu  do korisnih informacija u vezi  prilagođavanja knjigovodstvenog softvera. Zahvaljujemo se svim polaznicima na aktivnom učešću.

Seminar na temu reeksporta održan danas u našem centru

Polaznici su se na današnjem seminaru upoznali sa prednostima koje omogućavaju postupci reeksporta, skladištenja robe i privremenog smeštaja. Zahvaljujemo se predavaču i polaznicima na aktivnom učešću na seminaru.

Uspešno održan seminar o planiranju u javnim preduzećima

U našem trening centru je danas održan seminar na temu planiranja u javnim preduzećima sa predavačima predstavnicima Ministarstva privrede Republike Srbije. Polaznici su iskazali veliko zadovoljstvo naučenim znanjem koje će im u velikoj meri pomoći pri izradi planova.

Uspešan početak obuke za dvojno knjigovodstvo

Danas je počela obuka za sertifikovanog knjigovođu za dvojno knjigovodstvo. Polaznici su se upoznali sa osnovnim pojmovima iz dvojnog knjigovodstva, kako bi mogli uspešno da nastave ovaj program obuke. Nadamo se da će polaznici sa velikim uspehom savladati ovu oblast i da će primeniti stečeno znanje u daljem radu u cilju unapređenja postojeće prakse.

Održan trening na temu ocenjivanja zaposlenih

Danas je u našem centru uspešno održan trening na temu Ocenjivanja zaposlenih. Polaznici su savladali praktične metode za procenu učinka i davanje povratne informacije. Trener im je preneo primere najbolje prakse kako bi ih usvojili i primenili u svom radnom okruženju. Zahvaljujemo Vam se na vremenu provedenom u MNG centru i nadamo se da ćemo imati priliku da Vas ponovo ugostimo.

Kao i uvek, održan sjajan seminar sa gospodinom Dabetićem

Danas još jedan sjajan seminar sa gospodinom Dabetićem na temu Izbegavanje dvostrukog međunarodnog oporezivanja. Učesnici, stručnjaci u svojim oblastima, aktivni kao i uvek i puni pitanja.

Održana pripremna obuka za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Učesnici su kroz praktične radionice i diskusije o primerima iz prakse stekli znanja koja su im potrebna za polaganje stručnog ispita i koja će moći da primene u svom svakodnevnom radu. Polaznici su dobili jasne i precizne odgovore na sva pitanja i imaju samo reči hvale za sjajne predavače Marinu Aksentijević i Draganu Stanković Nikolić.

16.03.2017.

Seminar Najnovije zakonske izmene PDV-a je održan danas u našem Centru

U prostorijama MNG Centra je održan seminar na kom su polaznici imali priliku da dobiju informacije o najnovijim promenama Zakona o PDV-u. U interakciji sa predavačem Irinom Stevanović Gavrović došli su do korisnih odgovora koji će im olakšati primenu zakona u daljem radu, a koja je obavezna od 01. aprila ove godine. Polaznici su bili veoma zadovoljni samim seminarom i atmosferom u našem Centru. Zahvaljujemo se predavaču i polaznicima na učešću na seminaru.

10.03.2017. godine Beograd

Održan seminar Procena tržišne vrednosti mašina i opreme

Danas je u našem centru uspešno održan seminar na temu Procena tržišne vrednosti mašina i opreme – pristupi i metodologija. Polaznici seminara su iskazali veliko zadovoljstvo seminarom. U interakciji sa sjajnim predavačem dr Markom Popovićem imali su priliku da postave pitanja i kroz brojne primere iz prakse razreše nejasnoće koje su imali u vezi sa ovom temom. Zahvaljujemo svim polaznicima i predavaču na provedenom vremenu u MNG Centru.

10.03.2017. godine, Beograd

Svečana dodela sertifikata

U petak 24. februara je u MNG centru održana svečana dodela sertifikata za polaznike koji su u prethodnom periodu pohađali obuku i položili ispit za Sertifikovanog finansijskog analitičara i Sertifikovanog menadžera ljudskih resursa. Pogledajte fotografije sa dodele upriličene u prostorijama našeg centra.

Priručnik "Analiza finansijskih izveštaja - Praktičan prilaz"

MNG Centar je izdao novi priručnik "Analiza finansijskih izveštaja - Praktičan prilaz" čiji je autor mr Draženko Lukač. Priručnik se sastoji od devet celina, u okviru kojih se razmatraju analiza osnovnih finansijskih izveštaja, standardni alati finansijske analize, kao i alati koji služe za ispitivanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Uz svaki priručnik dobija se CD sa Excel alatima za praktičan rad.

Redovna godišnja konferencija o bezbednosti i zdravlju na radu

Danas je održana redovna godišnja Konferencija o bezbednosti i zdravlju na radu u hotelu Crowne Plaza u Beogardu.

Učenici su bili u prilici da se upoznaju sa zakonskim obavezama koje ih očekuju u 2017. godini i da se susretnu sa najboljom praksom kroz razmenu iskustava sa vrhunskim stručnjacima u ovoj oblasti.

Dodela sertifikata MNGProCert

Sa zadovoljstvom smo u našem trening centru 08. jula o.g. priredili dodelu sertifikata učesnicima koji su ovog proleća pohađali MNG ProCert sertifikovane programe i položili ispit za menadžera ljudskih resursa i finansijskog analitičara.

Na našoj Facebook strani možete pogledati album sa fotografijama.

MNG Centar je akreditovao program obuke po standardu SVEB- Schweizerische Verband für Weiterbildun

25.02.2016.godine u Beogradu je održana promocija Sistema sertifikacije trenera u obrazovanju odraslih Srbije. Tokom razvoja Sistema sertfikacije trenera, MNG Centar je akreditovao program obuke Trening za trenere (ToT) po standardima Švajcarske asocijacije u obrazovanju odraslih. detaljnije...

Svečana dodela sertifikata

Dana 29. decembra 2015. godine u MNG Centru je organizovana svečana dodela sertifikata za programe profesionalnog osposobljavanja i sertifikacije kompetencija, koji su održani u drugoj polovini 2015. godine.

Fotografije nabolje ilustruju atmosferu sa dodele.

Fotografije sa dodele sertifikata možete pogledati ovde.

 

Dva seminara-treninga MNG Centra akreditovana od strane Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU)  na sednici održanoj 01. februara je za 2016. godinu akreditovao dva stručna seminara - treninga MNG Centra. Akreditacija se odnosi na seminare: "Menica u stečaju" i "Zastupanje u stečaju i drugim postupcima pred privrednim sudovima".

Konferencija javnog sektora- državne uprave i javnih službi: „Reforma javnog sektora“

Na današnoj Konferenciji MNG Centra o reformi javnog sektora stručnjaci iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu predstavili su zakonske akutelnosti vezano za maksimalan broj zaposlenih, katalog radnih mesta i definisanje sistema plata u javnom sektoru.

Prisutni su imali mogućnost da u vidu pitanja postavljenih predvačima i razmene iskustva sa kolegama dobiju odgovore za sve situacije koje će moći praktično da primene u svojim radnim organizacijama.

Beograd, 23.12.2015. godine

Održana peta godišnja konferencija o bezbednosti i zdravlju na radu

Danas je održana peta godišnja konferencija MNG Centra u Hotelu Crowne Plaza.

Tokom konferencije su predstavljeni primeri najbolje prakse i iskustva srpskih kompanija u oblasti primene BZR procedura.

Takođe prezentovani su novi instituti i rešenja po novom Zakonu o BZR-u.

U Beogradu, 15. decembar 2015. godine.

Četvrta godišnja konferencija o radnim odnosima

Danas je u Hotelu Crowne Plaza Belgrade održana Četvrta godišnja konferencija MNG Centra o radnim odnosima. Učesnici su imali priliku da diskutuju sa stručnjacima iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Prekršajnog suda u Beogradu i Vrhovnog kasacinog suda.

Cilj konferencije je obrazloženje primene novih Zakona i savetovanje radi iznalaženje rešenja za ključne dileme i izazove sa kojima se susreću zaposleni u oblasti radnih odnosa.

Na našoj Facebook strani možete pogledati deo atmosfere sa konferencije. Detaljnije...

Beograd, 06. novembar 2015. godine

MNG Centar je dobio licencu za sprovođenje specijalizovane obuke posrednika – medijatora

Ministarstvo pravde Republike Srbije 07.10.2015. dalo je saglasnost MNG Centru d.o.o. i dozvolilo:

 • Sprovođenje osnovne obuke posrednika
 • Sprovođenje specijalizovane obuke posrednika – medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga)
 • Sprovođenje specijalizovane obuke posrednika – pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti.

I MNG Centar se zvanično upisuje u Evidenciju Ministarstva pravde o izdatim dozvolama za sprovođenje navedenih obuka.

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta u drumskom i železničkom saobraćaju

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Uprava za transport opasnog tereta, dalo je saglasnost na Plan i program obuke stručnog osposobjavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u drumskom i železničkom saobraćaju MNG Centru do.o.o., iz Beograda.

Utvrdilo se da „MNG Centar“ do.o.o., ispunjava uslove u pogledu nastavnog kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za stručno osposobljavanje kandidata za Savetnika za bezbednost u trasnportu opasnog tereta.

Izdata je licenca MNG Centru za stručno osposobljavanje kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u drumskom i železničkom saobraćaju.

U Beogradu,

9. oktobar 2015. godine

Učestvujte u istraživanju – tekući trendovi i praksa upravljanja učinkom u Srbiji!

POZIV ZA UČEŠĆE U ISTRAŽIVANJU:

Upravljanje učinkom u srpskim preduzećima – tekući trendovi i praksa

Poštovana/i,

Pozivamo Vas da uzmete učešće u godišnjem istraživanju Upravljanje učinkom- tekući trendovi i praksa 2015!

Upravljanje učinkom zaposlenih predstavlja jedan od osnovnih procesa u rukovođenju i razvoju ljudi. Ono je prirodni proces rukovođenja i jedan od osnovnih alata za rukovodioce.

Ciljevi istraživanja su:

 • Analizira trenutnog stanja razvijenosti sistema upravljanja učinkom u Srbiji
 • Kompas za preduzeća- orjentacija preduzeća i mogućnost da preduzeća uporede svoj pristup i razvijenost sistema za upravljanje učinkom sa pristupima na nivou privrede (benchmarking model).
 • Razvoj svesti o značaju upravljanja učinkom

U istraživanju učestvuje samo jedna osoba iz jedne organizacije koja je vlasnik procesa upravljanja učinkom ili dobro poznaje njegovu primenu.

Upitnik se popunjava za oko 5 minuta. Nijedno pitanje u okviru Upitnika ne zadire u poslovne tajne preduzeća.

Link koji vodi ka upitniku nalazi se ovde.

Koristi za preduzeća koja učestvuju u istraživanju su:

 • Studija o tekućim trendovima i praksi upravljanja učinkom: Analiza rezultata istraživanja sa poređenjem rezultata sličnih istraživanja u svetu će biti stavljena na raspolaganje učesnicima istraživanja;
 • Vidljivost i predstavljanje Vaše kompanije kao kompanije koja poseduje razvijenu poslovnu infrastrukturu za razvoj zaposlenih, kroz:
  • Logo Vaše kompanije koji će biti štampan na koricama Studije kao i promotivnim materijalima tokom publikovanja Studije;
  • Logo i link ka Vašoj internet stranici na zvaničnom sajtu MNG Centra, na stranici koja je posvećena sprovođenju istraživanja, kao i na društvenim mrežama.
 • 10% popusta za učešće na treningu koji organizuje MNG Centar.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon 011/ 3284- 761 ili 063/ 329- 960.

U nadi da ćete prepoznati opšti i interes Vaše kompanije za učešće u navedenom istraživanju, unapred Vam se zahvaljujem i srdačno Vas pozdravljam,

mr Vladimir Ivanković, direktor MNG Centar

Realizovali smo za zaposlene u "DDOR Novi Sad" a.d.o. in house trening „Poslovna upotreba Excel-a“

U Novom Sadu smo od 06-08. jula 2015. godine održali trening u kompanij "DDOR Novi Sad" a.d.o. Za potrebe naših dugugodišnjih saradnika zaposlenih u DDOR-u realizovan je trening „Poslovna upotreba Excel-a“. Učesnici su kroz interaktivnu obuku i adekvatan sistem vežbi savladali upotrebu Excel-a 2010. Trening je u potpunosti bio prilagođen poslovnom procesu DDOR-a i potrebama zaposlenih. Uzimajući u obzir konkretnu primenu stečenih veština u svojim radnim zadacima, utisci sa treninga su izvanredni i postignuta je najviša opšta prosečna ocena na evaluaciji.

Trening "Veštine komunikacije" u kompaniji "Yura Corporation" doo u Rači

 

I ove godine nastavljamo uspešnu saradnju izvođenja treninga u kompaniji „Yura Corporation“ doo sa sedištem u Rači. MNG Centar je 12 i 27. juna 2015. godine održao dva in house treninga za kompaniju Yura Corporation sa ciljem unapređenja veština komunikacije. Menadžeri zaposleni u proizvodnji su svojim diskusijama i pitanjima aktivno učestvovali u treningu.

Тreninzi za zaposlene u kompaniji PTP "DIS" doo u Krnjevu

 

U junu mesecu 2015. godine MNG Centar je u prostorijama kompanije PTP „DIS“ d.o.o. u Krnjevu realizovao treninge koji su se praktično bavili projektnim upravljanjem i veštinama rukovođenja. Zaposleni su pokazali izuzetnu zainteresovanost pri čemu je grupna dinamika bila na visokom nivou kroz izvođenje vežbi u timskim radionicama.

In house trening u kompaniji "Eipix Entertainment" u Novom Sadu

 

MNG Centar je u junu 2015. godine održao In house trening za potrebe kompanije Eipix Entertainment u Novom Sadu. Kompaniju čini tim mladih stručnjaka koji uspešno posluje u oblasti programiranja video igrica. Trening se odvijao u okviru 9 dana sa ciljem unapređenja poslovanja i veština timova zaposlenih iz oblasti: menadžmenta, IT, finansija, marketinga i produkcije.

 

Prenosimo utiske nekih od učesnika:

 

"Uživala sam u treningu. Predavač je veoma kompetentan, duhovit i krajnje inspirativan. Naučila sam korisne stvari i motivisana sam da ih primenim." Jasmina Bošković, Community Manager

 

"Bilo je korisno i zanimljivo, posebno delovi gde su svi učestvovali u interakciji i bili aktivni. Preporučio bih više ovakvih treninga ubuduće." Igor Kukobat, Leader Technology Programmer

Priručnici za praktičare iz oblasti ljudskih resursa

MNG Centar je otkupio prava od stranog izdavača i priredio priručnike:

Priručnici služe praktičarima iz oblasti ljudskih resursa u cilju unapređenja sistema obuke i razvoja zaposlenih, upravljanja učinkom i kreiranja okvira kompetencija. Sadrže alate za implementaciju navedenih sistema.

Više informacija o Priručnicima možete dobiti:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761

Mob.: +381 63 70-111-20; + 381 65 3284-761

Ili putem  maila: office@mngcentar.com

Novo! "Priručnik za izradu studije o transfernim cenama"

MNG Centar je izdao „Priručnik za izradu studije o transfernim cenama“ na srpskom jeziku autora mr Draženka Lukača. Svrha priručnika je da zaposlenima u oblasti finansija uz stručne instrukcije i praktične primere pomogne i olakša proces izrade studije o transfernim cenama.

Poručivanje se može izvršiti putem telefona:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761

Mob.: +381 63 70-111-20; + 381 65 3284-761

Ili putem  maila: office@mngcentar.com

MNG Centar potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonosmki razvoj Banata

MNG Centar je u petak, 26.09.2014. godine, potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banata, u okviru projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“.

Predmet ovog Memoranduma je regulisanje međusobne saradnje čiji je cilj:

 • Unapređenje znanja i veština radne snage, kroz obuku MNG Centra, u regionu Banata i smanjenje dugoročne nezaposlenosti
 • Jačanje kapaciteta poslodavaca, posebno u sektoru malih i srednjih preduzeća, za razvoj i upravljanje ljudskim resursima.

MNG Centar, kao jedan od najvećih centara za obuku i razvoj kadrova, sa preko 400 aktivnih obuka, je izabran za učešće u ovom projektu nakon javnog konkursa.

U septembru smo održali još jedan In house trening “Veštine rukovođenja” za kompaniju DAD Draexlmaier u Zrenjaninu!

 

Za potrebe kompanije DAD Draexlmaier u Zrenjaninu smo u septembru održali In house trening na temu veština rukovođenja. Analizom i stručnom procenom trening je bio kocipiran tokom dva dana (12 radnih časova) u skladu sa potrebama zaposlenih koji obavljaju rukovodeće funkcije u sektorima proizvodnje, nabavke, logistike…

 

Cilj treninga je da kroz interaktivne radionice i vežbe učesnici unaprede veštine za efikasno upravljanje timom, vođenje sastanaka i rešavajanje konfliktnih situacija, kao i kontinuirano unapređenje komunikacije.

 

Neki od mnogobrojnih lepih utisaka sa treninga:

 

„ Trening je bio izrazito profesionalan, sa pravom tematikom. Svrsishodan za unapređenje moje radne pozicije.“ Julijan Miok, Meister FST BMW MM

 

„Trening je veoma poučan i zanimljiv, dosta toga u vezi poslovanja je objašnjeno. Iskustvo stečeno na treningu i sve što smo na njemi naučili će nam veoma pomoći u daljem radu.“ Gordana Kopanja, Meister proizvodnje FIAT

Za kompaniju „Gorenje“ d.o.o. na Zlatiboru održan In house trening „Veštine rukovođenja“

 

MNG Centar je 15-16. avgusta na Zlatiboru održao za kompaniju „Gorenje“ d.o.o. In house trening. Dvodnevni trening je bio koncipiran u okviru 10 radnih časova i namenjen rukovodećem kadru. Stručnom analizom njihovih potreba, ključne teme treninga su bile veštine rukovođenja, delegiranje i upravljanje vremenom. Učesnici su kroz interaktivne radionice i vežbe unapredili veštine za efikasno upravljanje timom, vođenje sastanaka i rešavajanje konfliktnih situacija.

 

Trening je ocenjen najvišim ocenama, što pokazuju i utisci nekih od učesnika:

 

„Trening je bio veoma zanimljiv i koristan. Prepoznate su realne situacije iz svakodnevnog radnog okruženja i ubuduće će mi biti lakše njihovo rešavanje. Saradnja sa zaposelnima će biti efikasnija i efektivnija primenom stečenih veština rukovođenja. Pohvala za predavača. Zanimljiv i opuštajući trening.“ Lidija Genčić, Rukovodilac obezbeđenja kvaliteta

 

„Jako koristan trening koji je odlična osnova za razvoj veština rukovođenja i preispitivanje samog sebe. Uvideli smo sopstvene greške i nedostatke. Izuzetno zanimljivo izvođenje treninga, veoma motivišuće i profesionalno. Sve pohvale za predavača i organizaciju.“ Sonja Marinković, Rukovodilac službi računovodstva, finansija i kadrova

Uspešno održan In house trening za kompaniju Gebruder Weiss

 

MNG centar je 21. juna održao In house trening za kompaniju Gebruder Weiss. Tema treninga je bila "Primena pan evropskih pravila o poreklu robe, PEM konvencija i sporazumi sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom.“ Trening je trajao 6 časova, prilagođen je potrebama kompanije i poslovanju tima špedicije čiji su zaposleni i bili polaznici treninga.

 

Prenosimo impresije nekih od učesnika treninga koji je ocenjen najvišim ocenama:

 

"Trening je izuzetno zanimljiv i veoma koristan, dosta mi je pomogao da razjasnim sve nedoumice u vezi sa poreklom robe. Treneri su jasni, koncizni i veoma su nas zainteresovali svojim predavanjem koje je bilo jako interesantno i poučno."- Mirjana Gašić, Referent špedicije

 

"Trening je bio zanimljiv, treneri su veoma profesionalni, učtivi i nadasve stručni. Bilo mi je zadovoljstvo što sam danas prisustvovao treningu."-Rajko Surla, Referent špedicije

 

„Bilo je izuzetno korisno, naučio sam dosta o stvarima koje su mi neophodne za obavljanje svog posla. Iskreno se nadam da ću danas stečeno znanje uspešno primeniti.“ -Predrag Erčić, Referent špedicije

Nova usluga MNG Centra: obuka na radnom mestu - Apprenticeship training

Uzimajući u obzir potrebe privrede u Srbiji, MNG Centar je razvio novi tip usluge - obuka na radnom mestu. Cilj obuka na radnom mestu je da preduzećima omogući siguran, povoljniji i brži razvoj novih generacija zaposlenih.

Ova forma obuke je najrasprostranjenija metoda koju primenjuju preduzeća u najrazvijenijim industrijskim kulturama (Nemačka, Britanija..) i primenjuje se na različite radne pozicije. Kroz ovaj vid obuke kompanije imaju bolji povraćaj na investiciju u razvoj zaposlenih, ali i mogućnosti za selekciju i regrutaciju najboljih kandidata ukoliko oni nisu u radnom odnosu.

Poznato Američko udruženje za obuku i razvoj zaposlenih (ASTD) je na osnovu ispitivanja utvrdilo da čak 80% onoga što je naučeno na radnom mestu dolazi iz informalnog vida učenja, uključujući obavljanje posla u saradnji sa kolegama.

MNG Centar poziva preduzeća u Srbiji na saradnju za ovaj vid obuke koja se i u svetu realizuje u saradnji kompanija i trening centara koji imaju ekspertizu za uspostavljanjem internih trening sistema.

Još jedan u nizu uspešnih in-house treninga

 

MNG Centar je održao in- house trening "Excel u poslovanju i rad sa velikim tabelama" za kompaniju Hemofarm a.d. Trening je trajao 18 časova. Polaznici treninga su bili članovi Tima za marketing podršku. Trening je u potpunosti prilagođen poslovnom procesu kompanije Hemofarm i poslovima koji ovaj Tim obavlja.

 Trening je ocenjen sa najvišim ocenama a neki od komentara najbolje govore o njegovom uspehu:

 

„Bilo je korisno, zanimljivo, usvojila sam nova znanja, veštinu. Moja očekivanja su ispunjena.“;

„Bilo je korisno, zanimljivo i verujem da ću uskoro primeniti sve u praksi.“

 

Promocija knjige "Integrisani sistemi menadžmenta"

 

MNG Centar je 10. aprila 2014. godine, sa početkom u 17h, u svom trening centru u Jevrejskoj 24, održao promociju knjige „Inegrisani sistem menadžmenta – teorija i praksa“ uvaženog stručnjaka iz prakse i autora dr Radoslava Rakovića.

 

Pored autora na promociji je o temama obrađenim u knjizi govorio recenzent Dr Miloš Jelić. Pored kolega iz oblasti kvaliteta, promociji je prisustvovao i dr Miodrag Mesarević jedan od osnivača Energoprojekt Entela.

 

Nakon prezentacije organizovan je koktel na kome su učesnici imali priliku da se druže i u neformalnom razgovoru sa autorom ove knjige razmene mišljenje.