U hotelu Crowne Plaza održana je peta godišnja konferencija iz radnih odnosa

01. decembar 2017. godine

Učesnici, istaknuti pravnici i HR stručnjaci, diskutovali su o mnogobrojnim temama koje su aktuelne u ovoj oblasti i razrešili brojne dileme koje imaju u praksi. Panel diskusija, u kojoj su učesnici bili i novinari Pištaljke, doprinela je tome da polaznici dobiju rešenja za konkretne probleme koja mogu primeniti na svom radnom mestu.

 

Fotografije sa konferencije: