Trening za unapređenje finansijskih veština održan za 50 polaznika

17. maj 2018. godine

In house trening na temu unapređenja finansijskih veština se u toku aprila i maja meseca održava za 50 polaznika Razvojne agencije Srbije. Polaznici su tokom obuke pokazali veliko interesovanje za ovu temu, a posebno im je intresantan online modul za učenje preko kojeg mogu da obnove i provere stečeno znanje. Nadamo se da će polaznici sa uspehom završiti obuku i položiti test za međunarodno prihvaćen EBC*L sertifikat.

 

Pogledajte fotografije sa održane obuke: