EU direktiva o mašinama i Pravilnik o bezbednosti mašina - primena u praksi, CE/3A označavanje

Tip: Trening Šifra treninga: 428 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Mašinski sektor predstavlja jedan od najvažnijih i najvećih industrijskih sektora u Evropskoj uniji, kako u smislu broja kompanija, tako i u smislu broja zaposlenih.

Sa preko 36% učešća na svetskom tržištu, Evropa je najveći svetski proizvođač i izvoznik mašina. Konkurentnost mašinske industrije leži u sintezi odličnog, bezbednog, inovativnog proizvoda, u primeni know-how tehnologija i sl.

Sve ovo je ostvareno i vođeno, gotovo najbolje napisanom EU Direktivom - mašinskom direktivom 2006/42/EC.

Direktiva:

 • promoviše slobodno kretanje roba, odnosno prodaju mašina i
 • garantuje visok nivo bezbednosti i zaštite radnika i građana.

Kako spada u direktive Novog pristupa, zasniva se i promoviše harmonizaciju kroz kombinovanje obaveznih bitnih zahteva za bezbednost i dobrovoljnih standarda.

Mašinska direktiva 2006/42/EC je u srpsko tehničko zakonodavstvo preneta Pravilnikom o bezbednosti mašina, koji inkorporira i izmene nastale Direktivom 2009/127/EC.

Nedovoljno poznavanje i razumevanje koncepta novog tehničkog zakonodavstva Repubilike Srbije i samog Pravilnika o bezbednosti mašina je primarni generator problema u poslovanju kako proizvođača, uvoznika i distributera, tako i korisnika mašina, mašinske opreme i postrojenja u industriji.

Ova obuka je predviđena kao profesionalno usavršavanje iz oblasti EU Direktive o bezbednosti mašina, odnosno Pravilnika o bezbednosti mašina sa orjentacijom na sticanje znanja i veština primenljivih u praksi i svakodnevnom radu.

Ciljna grupa:

Proizvođači, uvoznici/distributeri, kao i direktni korisnici mašina i industrijskih postrojenja, trgovinski lanci, službe za marketing i/ili prodaju/nabavku mašina, lica zadužena za bezbednost i zdravlje na radu, imenovana tela kao i nadležni inspekcijski organi.

Cilj seminara:

 • Upoznavanje sa konceptom Novog pristupa EU i novog domaćeg zakonodavstva
 • Upoznavanje sa načinom određivanja primenljivih propisa
 • Osposobljavanje učesnika za razumevanje zahteva mašinske direktive/Pravilnika, za sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti, za tumačenje dokumentacije, isprava o usaglašenosti, pojma priznavanja inostranih isprava kako prilikom nabavke i kupovine mašina, tako i tokom upotrebe.

Teme:

 • Direktive Novog pristupa
 • Novi pravni okvir u RS
 • Oblast primene Direktive/Pravilnika
 • Ocenjivanje usaglašenosti
 • Međusobni odnos Direktiva/Pravilnika
 • Tehnička dokumentacija
 • Priznavanje inostranih sertifikata
 • Deklaracija o usaglašenosti/ugradnji
 • CE/3A označavanje
 • Case study

Po završetku, polaznik će biti osposobljen da:

 • razume koncept Novog pristupa;
 • razume i praktično primeni zahteve Direktive/Pravilnika o bezbednosti mašina;
 • tumači nivoe odgovornosti proizvođača/uvoznika/distributera/korisnika;
 • razume način određivanja primenljivih Direktiva/Pravilnika na njegovu mašinu;
 • prepozna “vodeću” direktivu;
 • prepozna tehničku dokumentaciju;
 • tumači isprave o usaglašenosti i argumentovano stane ispred njih u korespondenciji sa inspekcijskim organima ili imenovanim telima.
Komentari učesnika

Ovde pročitajte neke od komentara učesnika obuka održanih na ovu temu.

Trening

02.07.2021. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 17.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking