Upravljanje rizicima u preduzeću

Tip: Trening Šifra treninga: 313 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Upravljanje rizicima predstavlja sastavni element korporativne kulture poslovanja.

Biti sposoban da se odgovori zahtevima tržišta, biti konkurentan, profitabilan, znači spremnost organizacije da se suoči sa rizicima koji su u direktnoj vezi sa ciljevima koji se žele ostvariti.

Međutim, da li dovoljno pažnje posvećujemo ovoj tematici, da li su efekti ekonomske krize dovoljan argument da nas opomenu da upravljanje organizacijom nije predmet verovatnoća bačene kockice kojom se hazarderski vuku potezi, već strateška borba gde se svaki potez mora meriti kroz svoju korist za organizaciju, ali i rizik koji se mora prihvatiti, ili izbeći kako bi se sačuvali resursi bez kojih poslovanje ne može da opstane.

Polaznici seminara će kroz teoriju, praktične primere i diskusiju sa predavačem, saznati nešto više o upravljanju rizicima, načinima identifikacije i analize rizika, karakteristikama različitih pristupa upravljanju rizicima, kao i ostalim bitnim pitanjima vezanim za ovu tematiku.

Ciljna grupa:

 • Rukovodeći kadar
 • Sva zainteresovana fizička lica koja žele da steknu adekvatne kompetencije u ovoj oblasti

Cilj seminara:

Kreiranje okvira za upravljanje rizicima u organizacijama – arhitektura upravljanja rizicima.

Teme:

 • Korporativna kultura poslovanja,
 • Uslovi sa implementaciju ISO standarda 31000,
 • Kreiranje proceduralnog okvira za upravljanje rizicima – Politika upravljanja rizicima,
 • Identifikacija rizika (eksterni i interni faktori koji uslovljavaju pojavu rizika u poslovanju),
 • Merenje rizika – Nivo prihvatljivog rizika, tolerancija na rizik,
 • Klasifikacija rizika - značajnost i uticaj rizika na poslovanje organizacije,
 • Odgovor na rizike – upravljanje sistemom internih kontrola organizacije,
 • Praćenje rizika – Monitoring efekata kroz registar bazu dogadjaja ostvarenih rizika,
 • Uloga rukovodstva organizacije u upravljanju rizicima,
 • Odnos sa internom revizijom organizacije.

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume koncept upravljanja rizicima;
 • Razume koja je to interna regulativa potrebna da se upravlja rizicima;
 • Razume koja je uloga rukovodstva organizacije u procesu upravljanja rizicima;
 • Kreira bazu podataka u vezi sa risk događajima;
 • Razume odnos sa internom revizijom u organizaciji po pitanju upravljanja rizicima,
 • Razume okvir za kreiranje metodologije identifikacije, merenja i evaluacije rizika.
Bojan Radoš

magistar ekonomskih nauka, poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti eksterne revizije za privredu i interne revizije za bankarstvo. Ovlašćeni je interni revizor ispred Komore Ovlašćenih Revizora Srbije. Objavio je veći broj članaka i stručnih radova iz oblasti revizije, prevarnih radnji i primene međunarodnih standarda u zemlji i inostranstvu. Član je Instituta Internih Revizora, USA.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pročitati kometare polaznika seminara na temu upravljanja rizicima.

Stručni članak iz baze znanja na temu - Da li se upravlja rizicima u preduzećima

 

Stručni članak na temu Upravljanja rizicima u preduzeću, autor Bojan Radoš MSci, Ovlašćeni interni revizor, Direktor Interne revizije VTB banka AD Beograd

Interna revizija trend u 2015. godini

 

U najnovijem stručnom članku mr Bojana Radoša otkrijte da li će kalendarska 2015. godina doneti neke fundamentalne prekretnice kad je u pitanju profesija interne revizije i kako će se razvijati u skladu sa globalnim trendovima i zahtevima korporativnog poslovanja.

Stručni članak iz baze znanja na temu - Anatomija prevara

 

Ove možete pročitati stručni članak koji je objavio mr Bojan Radoš na temu "Anatomija prevara".

Stručni članak iz baze znanja na temu - Četiri preduslova prevara

 

Četiri najčešća preduslava prevara su neadekvatan menadžment, slaba interna kontrola, složene transakcije, subjektivno procenjivanje subjektivno procenjivanje bilansnih pozicija.

Trening

19.03.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 19.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Vrlo edukativno, zanimljivo, korisno i interaktivno. Predavač je držao pažnju i naveo dosta praktičnih primera čime nam je približio materiju i pomogao da što bolje razumemo ovu oblast. Jasmina Vranić, koordinator za propise JKP „Parking servis“ Beograd
 • Predavač je jako dobar, sa dosta teoretskog i praktičnog znanja, pa očekujem da ću od ovog seminara imati dosta koristi.Organizacija i ljubaznost osoblja MNG centra takođe je na zavidnom nivou. Admir Arnaut Energoinvest DOO, Sarajevo
 • Pristup predavača ovoj temi je odličan. Dati su nam modeli koje svaka organizacija može da primeni u svojoj politici upravljanja rizicima. Marija Sokić Atlantic grupa
 • Jako koristan seminar kao početno polazište za bavljenje rizicima i uspostavljanje ove službe u kompanijama. Jelena Ristić Mozzart DOO
 • Izuzetno zanimljiva tema. Izlaganje predavača je motivišuće, daje smernice u kom pravcu treba razmišljati i sagledavati problematiku upravljanja rizicima u preduzedu. Smatram ovaj trening vrlo korisnim za bolje razumevanje korporativne kulture poslovanja. Milan Dimitrić, direktor Optimo d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking