Pregled i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa novim tehničkim propisima - PED direktiva

Tip: Trening Šifra treninga: 422 Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 12 Cena i lokacija Prijavite se

Na osnovu:

 • Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom,
 • Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom i
 • Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe,

izvršeno je usaglašavanje zakonodavstva Republike Srbije sa tehničkim zakonodavstvom Evropske unije, što je preduslov za plasman i korišćenje proizvoda sa/na tržišta/u Evropske unije. U skladu sa navedenim Zakonom i donetim Pravilnicima potrebno je osposobiti i upoznati sve one koji se bave opremom pod pritiskom sa pravima i obavezama, kao i pružiti potrebne informacije;

 • licima koja proizvode,
 • rukuju,
 • održavaju i
 • ispituju posude, cevovode, cevovodnu armaturu i sl.

Na seminaru biće praktično objašnjeni standardi vezani za proračune održavanja i ispitivanja u oblastima koju obuhvata oprema pod pritiskom, kao i zavarivanje i novi načini označavanja čelika. Takođe je dat pregled sadržaja dokumentacije koju je potrebno posedovati - izraditi, i sa kojom će se krajnji korisnici susretati, a sve u okviru neophodnih koraka koje naše kompanije i zaposleni u njima moraju da preduzmu u okviru aktivnog učestvovanja na tržištu.

Ciljna grupa:

Proizvođači opreme (sudova, kotlova, sigurnosnog i radnog pribora) koja radi pod pritiskom fluida, većim od 0,5 bara i proizvođači i korisnici postrojenja koja rade pod pritiskom fluida, ovlašćene labaratorije za ispitivanje proizvoda i spojeva u postrojenjima, organizacije koje vrše zavarivanje opreme za rad pod pritiskom.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa zakonskom regulativom o opremi pod pritiskom, ispitivanjem i kontrolisanjem opreme, obimom i sadržajem dokumentacije za opremu pod pritiskom kao i osposobljavanje učesnika za sastavljanje i tumačenje dokumentacije, kako pri kupovini opreme izrađene prema novim zakonskim propisima, tako i u toku eksploatacije, remonta i ispitivanja iste.

Teme:

 • Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti,
 • Uredba o načinu imenovanja i ovlašćenja tela za ocenjivanje usaglašenosti,
 • Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti,
 • Znak usaglašenosti sa aspekta primene u oblasti opreme pod pritiskom,
 • Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom,
 • Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom,
 • Postupci ocenjivanja usaglašenosti prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom,
 • Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe,
 • Evidencioni i revizioni listovi, centralni registar, uloga inspekcije za opremu pod pritiskom.
Aleksandar Petrović

dipl. inž.maš., vanredni profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Katedra za procesnu tehniku i Rukovodilac Centra za procesnu tehniku, Rukovodilac kvaliteta u okviru Centra za kvalitet Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu. Član Inženjerske komore Srbije, Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, ATS akreditacionog tela Srbije, tehnički ekspert i privremeni tehnički ocenjivač, Tima koji radi na projektu vezanom za prenošenje evropske direktive 97/23/EC – Oprema pod pritiskom, u domaće zakonodavstvo. Objavio je preko 50 naučnih i stručnih radova. Bio je rukovodilac ili učesnik na preko 80 projekata vezanih za tehničku praksu i privredu. Takođe je bio učesnik u 12 naučnih projekata finansiranih od strane Republike Srbije. Od 2002 je tehnički ekspert i tehnički ocenjivač ATS-a (ocenjivao rad više od 30 laboratorija i kontrolnih organizacija). Član radne grupe za primenu gore navedenih Pravilnika.

Ilija Kovačević

zaposlen u Proing Beograd, član radne grupe za primenu gore navedenih pravilnika.

Audio komentari učesnika seminara

 

Ovde možete čuti audio komentare učesnika prethodno održanih seminara na temu opreme pod pritiskom.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

17.07.2020. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 15.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking