Pravni poslovi i zakonska regulativa

Odgovornost subjekata u prekršajnom pravu

U ovom članku ćete pročitati više o prekršajnoj odgovornosti, vrstama i subjektima prekršajne odgovornosti ali i o odgovornosti pravnih lica i preduzetnika u skladu sa aktuelnim propisima.

Novele Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Pročitajte više o najznačajnim izmenama i dopunama zakona i novinama koje ovi zakonski propisi donose u praksu. Autor članka: Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda.

Izmirenje obaveza privrednog subjekta čiji je račun u blokadi

Upoznajte se sa zabranama koje nastupaju kao posledica blokade računa i sa mogućnostima na koje se novčane obaveze mogu izmiriti i pored blokade tekućeg računa.

Upravni postupak i upravni spor - problemi u praksi i moguća rešenja

Zakon o upravnim sporovima poznaje dva vanredna pravna sredstva: zahtev za preispitivanje sudske odluke i ponavljanje postupka. Neobična je pravna situacija za jedan procesni zakon da, kada se govori o pravnim sredstvima u njemu, postoje jedino vanredna pravna sredstva, kako smo naveli, a da ne postoji žalba kao redovno pravno sredstvo. Krivica nije na autorima ZUS-a, već autorima Zakona o uređenju sudova koji nisu predvideli dvostepeno upravno sudstvo, pa time nije ni predviđena žalba protiv odluke Upravnog suda, jer ne postoji sud koji bi o njoj odlučivao.