MSFI 16 Lizing

Tip: Trening Šifra treninga: 683 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 9 Cena i lokacija Prijavite se

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

Međunarodni odbor za računovodstvene standarde je u januaru 2016. godine objavio novi standard MSFI 16 Lizing koji je stupio na snagu 1.1.2019. godine. MSFI 16 je novi standard koji propisuje način priznavanja, merenja, prezentacije i obelodanjivanja lizinga.

Najveća novina koju uvodi novi MSFI 16 se odnosi na korisnike lizinga koji će po novom standardu biti obavezni da priznaju imovinu i obaveze u bilansu stanja po osnovu svih svojih lizing aranžmana (poslovnih i finansijskih). Ovaj novi zahtev eliminiše vanbilansne pozicije u računovodstvu korisnika lizinga i imaće veliki uticaj na njihove pokazatelje kao što su racia zaduženosti i EBITDA. Ovaj zahtev će delovati na konvente, kreditni rejting, troškove pozajmljivanja i percepciju investitora i kreditora.

Računovodstveno obuhvatanje lizinga kod davaoca lizinga u velikoj meri ostaje nepromenjeno. Međutim, oni će se suočiti sa uticajem novog standarda na njihov poslovni model koji može biti pod uticajem promena u ponašanju i potrebama korisnika lizinga.

Što ranije razumete kakav uticaj novi standard može imati na vašu organizaciju bolje ćete se pripremiti za potencijalne probleme i smanjiti troškove implementacije i rizik usglašenosti vašeg finansijskog izveštavanja sa novim standardom.

Ciljna grupa:

Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u račaunovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MSFI 16.

Teme:

 • Cilj i delokrug
 • Identifikovanje lizinga
 • Računovodstveno obuhvatanje lizinga kod korisnika lizinga
 • Računovodstveno obuhvatanje lizinga kod davaoca lizinga
 • Kako knjižiti podlizing?
 • Kako knjižiti prodaju s povratnim lizingom?
 • Zahtevi za obelodanjivanjima u Napomenama
 • Opcije retrospektivnog i modifikovano retrospektivnog prilaza prelaza na novi standard
 • Uticaj primene MSFI 16 na finansijsko izveštavanja i finansijske pokazatelje obveznika primene standard
 • Ilustrativni primeri

Po završetku ovog treninga polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume cilj i delokrug Standarda,
 • Definiše osnovne termine koje koristi Standard,
 • Računovodstveno obuhvati lizing iz perspektive korisnika lizinga,
 • Računovodstveno obuhvati lizing iz perspektive davaoca lizinga,
 • Prepozna zahteve za obelodanjivanjima u Napomenama u skladu sa novim standardom,
 • Razume prelaz na novi Standard,
 • Prepozna efekat primene MSFI 16 na finansijsko izveštavanja i finansijske pokazatelje svog entiteta.

Primeri:

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učenika seminara održanih na ovu temu.

MSFI 16: Lizinzi - ilustrativni primeri identifikovanja lizinga

Pogledajte 5 ilustrativnih primera primene standarda MSFI 16 Lizing.

MSFI 16 Lizinzi: Promenljiva lizing plaćanja – Ilustrativni primer

Sledeći primer koji je reprodukovan iz ilustrativnih primera koji prate MSFI 16, ilustruje kako korisnik lizinga računovodstveno obuhvata promenljiva lizing plaćanja koja zavise od indeksa.

MSFI 16: Lizinzi – Da li troškovi poreza na imovinu koje zakupac nadoknađuje zakupodavcu ulaze u obračun obaveza po osnovu lizinga?

U sledećem primeru pročitajte više o Porezu na imovinu nadoknađenog od strane kupca.

MSFI 16: Lizinzi – u suštini fiksna plaćanja

U suštini fiksna plaćanja su plaćanja koja su struktuirana kao varijabilna, ali su u suštini neizbežna. Pogledajte date primere.

MSFI 16: Lizinzi – Modifikacija lizinga

U sledećem članku ćete pročitati više o obračunu modifikacije lizinga što je predstavljeno kroz 5 primera.

MSFI 16: Lizinzi – Ilustrativni primer: Računovodstveno obuhvatanje finansijskog lizinga kod davaoca lizinga

Pogledajte na ilustrativnom primeru kako se prikazuje računovodstveno obuhvatanje finansijskog lizinga davaoca lizinga.

MSFI 16: Lizinzi – Računovodstvo korisnika lizinga

Pogledajte na primeru koji su i kako se računovodstveno obuhvataju rashodi korisnika lizinga.

MSFI 16: Lizinzi – Računovodstveno obuhvatanje podzakupa

U sledećem članku ćete pročitati više o računovodstvenom obuhvatanju podzakupa. Dati su i primeri podzakupa kao finansijskog i operativnog lizinga.

Trening

17.07.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 17.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
08.10.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 17.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking