MSFI 16 Lizinzi sa COVID 19 amandmanom - obavezna primena od 01.01.2021. (moguća primena i na finansijske izveštaje za 2020.)

Tip: Trening Šifra treninga: 683 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Međunarodni odbor za računovodstvene standarde je u januaru 2016. godine objavio novi standard MSFI 16 Lizing koji je stupio na snagu 1.1.2019. godine. MSFI 16 je novi standard koji propisuje način priznavanja, merenja, prezentacije i obelodanjivanja lizinga.

Ministar finansija doneo je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koje je stupilo na snagu 21. oktobra 2020. godine. Standardi iz Rešenja se počinju primenjivati od finansijskih izveštaja na dan 31.12.2021, s tim što je dopuštena i primena na finansijske izveštaje na dan 31.12.2020. uz odgovarajuća obelodanjivanja u napomenama. MSFI 16 jedan od standarda iz ovog rešenja je novi standard koji je velika novina i imaće veoma širok uticaj i na finansijsko izveštavanje preduzeća u Srbiji.

Najveća novina koju uvodi novi MSFI 16 se odnosi na korisnike lizinga koji će po novom standardu biti obavezni da priznaju imovinu i obaveze u bilansu stanja po osnovu svih svojih lizing aranžmana (poslovnih i finansijskih). Ovaj novi zahtev eliminiše vanbilansne pozicije u računovodstvu korisnika lizinga i imaće veliki uticaj na njihove pokazatelje kao što su racia zaduženosti i EBITDA. Ovaj zahtev će delovati na:

 • konvente,
 • kreditni rejting,
 • troškove pozajmljivanja i
 • percepciju investitora i kreditora.

Zbog pandemije COVID 19 donet je amandman na ovaj standard koji se odnosi na modifikaciju lizinga. Mnogi korisnici lizinga dobijaju u vreme korone olakšice za plaćanja svojih renti u raznim formama. Na ovom treningu će na praktičnim primerima biti detaljno obrađena modifikacija lizinga i amandman COVID 19 koji se odnosi na modifikaciju.

Računovodstveno obuhvatanje lizinga kod davaoca lizinga u velikoj meri ostaje nepromenjeno. Međutim, oni će se suočiti sa uticajem novog standarda na njihov poslovni model koji može biti pod uticajem promena u ponašanju i potrebama korisnika lizinga. Što ranije razumete kakav uticaj novi standard može imati na vašu organizaciju bolje ćete se pripremiti za potencijalne probleme i smanjiti troškove implementacije i rizik usglašenosti vašeg finansijskog izveštavanja sa novim standardom.

Ciljna grupa:

Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u račaunovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MSFI 16.

Teme:

 • Cilj i delokrug
 • Identifikovanje lizinga
 • Računovodstveno obuhvatanje lizinga kod korisnika lizinga
 • Računovodstveno obuhvatanje lizinga kod davaoca lizinga
 • Modifikacija lizinga
 • Amandman Covid 19 na modifikaciju lizinga nastalu zbog različitih formi olakšica pruženih korisniku lizinga zbog pandemije
 • Kako knjižiti podlizing?
 • Kako knjižiti prodaju s povratnim lizingom?
 • Zahtevi za obelodanjivanjima u Napomenama
 • Opcije retrospektivnog i modifikovano retrospektivnog prilaza prelaza na novi standard
 • Uticaj primene MSFI 16 na finansijsko izveštavanja i finansijske pokazatelje obveznika primene standarda
 • Ilustrativni primeri

Po završetku ovog treninga polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume cilj i delokrug Standarda,
 • Definiše osnovne termine koje koristi Standard,
 • Računovodstveno obuhvati lizing iz perspektive korisnika lizinga,
 • Računovodstveno obuhvati lizing iz perspektive davaoca lizinga,
 • Računovodstveno obuhvati modifikaciju lizinga
 • Primeni amandman COVID 19
 • Prepozna zahteve za obelodanjivanjima u Napomenama u skladu sa novim standardom,
 • Razume prelaz na novi Standard,
 • Prepozna efekat primene MSFI 16 na finansijsko izveštavanja i finansijske pokazatelje svog entiteta.

Primeri:

 

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učenika seminara održanih na ovu temu.

Računovodstvo za olakšice po osnovu lizinga zbog COVID-19

Pogledajte na primerima kako možete primeniti najnovije olakšice u lizing sporazumima zbog COVID 19.

Lizinzi prema MSFI 16 za vreme pandemije COVID-19

U maju 2020, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je piblikovao amandman na MSFI 16 Lizinzi koji se odnosi na olakšice vezane za plaćanja zakupnine kao odgovor na pandemiju COVID-19. Pročitajte više o ovom amandmanu.

Uticaj MSFI 16 na vrednovanje

Pročitajte više o uticaju MSFI 16 na bilans stanja, uspeha, izveštaj o tokovima gotovine. Takođe, u ovom članku je prikazan uticaj MSFI 16 na metode vrednovanja kompanije.

MSFI 16: Lizinzi - ilustrativni primeri identifikovanja lizinga

Pogledajte 5 ilustrativnih primera primene standarda MSFI 16 Lizing.

MSFI 16 Lizinzi: Promenljiva lizing plaćanja – Ilustrativni primer

Sledeći primer koji je reprodukovan iz ilustrativnih primera koji prate MSFI 16, ilustruje kako korisnik lizinga računovodstveno obuhvata promenljiva lizing plaćanja koja zavise od indeksa.

MSFI 16: Lizinzi – Da li troškovi poreza na imovinu koje zakupac nadoknađuje zakupodavcu ulaze u obračun obaveza po osnovu lizinga?

U sledećem primeru pročitajte više o Porezu na imovinu nadoknađenog od strane kupca.

MSFI 16: Lizinzi – u suštini fiksna plaćanja

U suštini fiksna plaćanja su plaćanja koja su struktuirana kao varijabilna, ali su u suštini neizbežna. Pogledajte date primere.

MSFI 16: Lizinzi – Modifikacija lizinga

U sledećem članku ćete pročitati više o obračunu modifikacije lizinga što je predstavljeno kroz 5 primera.

MSFI 16: Lizinzi – Ilustrativni primer: Računovodstveno obuhvatanje finansijskog lizinga kod davaoca lizinga

Pogledajte na ilustrativnom primeru kako se prikazuje računovodstveno obuhvatanje finansijskog lizinga davaoca lizinga.

MSFI 16: Lizinzi – Računovodstvo korisnika lizinga

Pogledajte na primeru koji su i kako se računovodstveno obuhvataju rashodi korisnika lizinga.

MSFI 16: Lizinzi – Računovodstveno obuhvatanje podzakupa

U sledećem članku ćete pročitati više o računovodstvenom obuhvatanju podzakupa. Dati su i primeri podzakupa kao finansijskog i operativnog lizinga.

Trening

26.01.2021. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 17.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking