Prinudna naplata sa računa pravnih lica i preduzetnika - Kako naplatiti potraživanja od dužnika u blokadi

Tip: Trening Šifra treninga: 394 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija

Na praktičnom seminaru naučite koji je postupak prinudne naplate i koji je redosled naplate potraživanja i kako kroz izmenu redosleda osnova za naplatu obezbediti bržu naplatu od dužnika u blokadi.

Predmet će biti i najnovije izmene Odluke o načinu vršenja prinudne naplate i Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja(obavezno podnošenje menice na uvid prilikom registracije i koje lice može potpisati menicu)

U uslovima sve većeg broja blokiranih pravnih lica i preduzetnika od izuzetnog je značaja kako kod zaključivanja pravnih poslova obezbediti naplatu potraživanja i kako za već zaključene pravne poslove kod kojih je dužnik u blokadi obezbediti naplatu potraživanja, a da se ne krše propisi izdavanjem personalnih i realnih instrumenata obezbeđivanja potraživanja.

Kroz interakciju sa učesnicima na seminaru se osposobite za naplatu potraživanja u uslovima blokade računa dužnika.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, šefovi računovodstva, knjigovođe, komercijalisti, a posebno pravnici koji se bave naplatom potraživanja.

Cilj seminara:

Praktično osposobljavanje za naplatu potraživanja u uslovima blokade računa dužnika.

Teme:

 • Propisi koji uređuju prinudnu naplatu sa računa pravnih lica i preduzetnika;
 • Postupak i organi prinudne naplate;
 • Redosled naplate potraživanja i promena redosleda u cilju obezbeđivanja brže naplate, pre svega kroz sudski postupak naplate menice;
 • Izdavanje trasirane menice u cilju naplate od novog dužnika koji nije u blokadi;
 • Izdavanje menice sa avalom pravnog lica, radi naplate od avaliste koji nije u blokadi;
 • Ugovor o jemstvu- posebno solidarnom jemstvu( jemac platac)
 • Založno pravo na pokretnim stvarima;
 • Razmena;
 • Završna razmatranja.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • po završenoj obuci polaznici će biti osposobljeni da samostalno preduzimaju postupke i radnje u cilju brže naplate potraživanja od dužnika u blokadi i da za već nastala potraživanja pribave od dužnika instrumente obezbeđivanja plaćanja koji će im omogućiti naplatu potraživanja, odnosno povoljniji redosled naplate.

Predavač:

Predavač je dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, finansijski inspektor u drugom stepenu, ekspert za platni promet , menice i prinudnu naplatu, bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa SRJ i radila na izradi propisa o prinudnoj naplati, višegodišnji direktor sektora dinarskog i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci ad, sada na funkciji prokuriste u privatnoj firmi.

Ivana Barać

Ekspert za platni promet, zastupnik prokurista u Autopromet-u Beograd (ranije bila zaposlena kao direktor sektora domaćeg i deviznog platnog prometa Komercijalne banke ad Beograd).

Audio komentari učesnika

 

Poslušajte komentare učesnika treninga održanog na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara.

Trening

27.02.2018. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4
MNG Centar 15.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu
29.05.2018. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4
MNG Centar 15.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Veoma korisno izlaganje sa praktičnim primerima. Pružene su nam inofrmacije koje de nam sigurno koristiti u prevazilaženju problema sa dužnicima u blokadi. Bogdanka Končarević Katreks d.o.o.
 • Zanimljiv i energičan predavač, dobro pripremljen seminar. Izuzetno sam zadovoljna. Organizacija za svaku pohvalu. Katarina Simikić Katronval doo
 • Seminar organizovan na visokom nivou. Predavač odličan, obrađene teme od izuzetnog značaja za poslovanje privrednih društava. Dobili smo informacije koje nije moguć naći u literaturi. Vera Štrbić Inpharm Co doo
 • Dinamično, široko obuhvadena tema i kompletno pokrivena. Navođenje zakona koji si značajni za razumevanje teme. Biljana Dubić Dunav Osiguranje a.o.d.