Menica iz ugla privrede

Tip: Trening Šifra treninga: 667 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Menica je jedan od najrasprostranjenijih instrumenata obezbeđivanja plaćanja, a njeno izdavanje, registrovanje, realizacija, prinudna naplata preko NBS, kao i  naplata preko suda izazivaju dosta spornih pitanja. Posebno se postavlja kao sporno:

 • Ko može u pravnom licu da potpiše menicu?
 • Kojim pečatom treba da bude overena?
 • Šta kada poverilac popuni menicu suprotno ovlašćenju?
 • Kako postupiti kada je menica izgubljena ili oštećena?

Posebno pitanje se postavlja kako u uslovima blokade računa dužnika, uz pomoć menice naplatiti svoje potraživanje i kako obezbediti povoljniji redosled naplate potraživanja u uslovima kada je menični dužnik u blokadi.Takođe se postavlja pitanje korišćenja menica u spoljnotrgovinskom poslovanju i realizacija takvih menica.

Ponekad samo dva slova mogu da Vas spasu da Vam menica ne dođe na naplatu od poverioca kome niste dali menicu. Dođite i saznajte koja su to dva slova!

Seminar je interaktivan, rad je u malim grupama i imate mogućnost za postavljate pitanja i razmenite svoje iskustvo sa predavačem i kolegama i tako budete aktivan učesnik seminara.

Cilj seminara:

Praktično osposobljavanje za rad sa menicama i odgovor na sporna pitanja u praksi.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, komercijalisti, zaposleni u firmama koji rade na naplati potraživanja, posebno u uslovima blokade računa dužnika, kao i pravnici u privredi koji se bave naplatom potraživanja.

Teme:

 • Ko može preuzeti meničnu obavezu u pravnom licu( Zakon o menici, propisi NBS, stav suda),
 • Kojim pečatom se može overiti menica,
 • Registracija menice, povlačenje iz registra i ponovo korišćenje već registrovanih menica,
 • Podnošenje menice na izvršenje, slučajevi kada je račun dužnika ugašen,
 • Prinudna naplata na osnovu menice,
 • Sudski postupak naplate menice i promena redosleda prinudne naplate,
 • Postupak kada je menica uništena, izgubljena ili oštećena,
 • Popunjavanje menice suprotno ovlašćenju,
 • Naplata potraživanja od dužnika u blokadi korišćenjem avalirane menice i postupak naplate,
 • Kako onemogućiti poverioca da indosira ili eskontuje menicu,
 • Naplata menice u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Izda i primi menicu,
 • Registruje i povlači iz registra menice,
 • Menicom izmiruje obaveze putem indosamenta,
 • Koristi avalirane menice radi naplate potraživanja od dužnika,
 • Obezbedi prioritet i povoljniji redosled u prinudnoj naplati menica od dužnika, posebno u uslovima kada je dužnik u blokadi,
 • Koristi menicu u spoljnotrgovinskom poslovanju.
Ivana Barać

dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, finansijski inspektor u drugom stepenu, ekspert za platni promet , menice i prinudnu naplatu, bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa SRJ i radila na izradi propisa o prinudnoj naplati, višegodišnji direktor sektora dinarskog i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci ad, sada na funkciji prokuriste u privatnoj firmi.

Trening

06.11.2019. 09:30 - 15:00 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
26.03.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking