Utvrđivanje carinske vrednosti robe i tretman transfernih cena u carinskom postupku

Tip: Trening Šifra treninga: 214 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Uvoznici se često žale da su platili uvozne dažbine i PDV u većem iznosu od očekivanog jer u carinskom postupku nije prihvaćena cena robe koju su ugovorili sa prodavcem.

Carinski organ ima pravo da i nekoliko godina nakon okončanja postupka carinjenja izvrši naknadnu kontrolu tačnosti utvrđene carinske vrednosti uvezene robe. Ukoliko takva kontrola rezultira naknadnom naplatom manje naplaćenih dažbina, uvoznik dolazi u situaciju da je uvezenu robu već potrošio ili prodao ne uračunavši ovaj naknadno nastali trošak u cenu robe.

Najčešće se vrednost robe koju uvoznik prikaže u carinskoj deklaraciji prihvata kao carinska vrednost koja predstavlja osnovicu za primenu stope carine i PDV.

U slučaju postojanja sumnje da je to stvarno plaćena cena ili da postoji neki oblik povezanosti između kupca i prodavca (npr. strane kompanije i njene ćerke kompanije, generalnog zastupnika, dilera i sl.) koji je uticao na ugovorenu cenu tako da se ista ne bi mogla postići u slobodnim tržišnim uslovima u poslovnom odnosu nepovezanih lica, carinsku vrednost robe utvrđuje carinski organ u saradnji sa uvoznikom/deklarantom, a često na štetu neukog uvoznika.

Na uvozniku je teret dokazivanja da deklarisana vrednost predstavlja stvarno plaćenu cenu, te je poželjno da poznaje pravila utvrđivanja carinske vrednosti robe kako bi zaštitio svoja prava.Carinski postupak se sastoji od niza radnji carinskog organa i odgovarajućih radnji uvoznika ili carinskog zastupnika, pa nepoznavanje pravila carinskog postupka može dovesti do nastanka negativnih finansijskih posledica po uvoznika.

Od visine utvrđene carinske vrednosti robe zavisi:

 • iznos uvoznih dažbina i PDV koji će se platiti
 • pravo na preferencijalni tretman
 • pravo na korišćenje vrednostih kvota
 • visina iznosa bankarskih garancija i drugih vidova obezbeđenja u carinskom postupku
 • visina kazni u prekršajnom postupku i dr.

Ciljna grupa:

Uvoznici, carinski zastupnici, savetnici.

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu s propisanim uslovima, pravilima i metodama za utvrđivanje carinske vrednosti robe i s postupkom koji se pri tom sprovodi.

Teme:

 • Pojam carinske vrednosti robe;
 • Uslovi i pravila za utvrđivanje carinske vrednosti robe;
 • Metode kojima se utvrđuje carinska vrednost;
 • Transferne cene;
 • Postupanje u posebnim slučajevima;
 • Troškovi koji se uračunavaju u carinsku vrednost robe;
 • Troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost robe;
 • Tretman ugovorenih sniženja i popusta;
 • Prava i obaveze uvoznika/zastupnika;
 • Vrste dokaza i pribavljanje istih.

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • tačno planira troškove uvoznih dažbina i uvoznog PDV,
 • podnese odgovarajuće dokaze u cilju dokazivanja da je ugovorena cena stvarna plaćena cena,
 • ispravno sprovede carinski postupak.
Carinska vrednost robe i transferne cene

U sledećem članku ćemo Vam detaljnije predstaviti utvrđivanje carinske vrednosti robe i odgovarajuće postupke koji se pri tom preuzimaju.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking