Pojednostavljeni carinski postupci – kućno carinjenje i Ovlašćeni primalac/pošiljalac

Tip: Trening Šifra treninga: 204 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija

Uvođenjem instituta Ovlašćeni primalac/pošiljalac dovelo je do suštinskih promena u tehničkom načinu funkcionisanja pojednostavljenog carinskog postupka.

Komplikovane, spore i skupe carinske procedure su jedna od najvećih prepreka u funkcionisanjanu modernog „lanca trgovine“.

U pojednostavljenim carinskim postupcima po prvi put je omogućeno da:

 • kompanije svoju robu deklarišu bespapirno,
 • koriste IT tehnologije (uz obavezu naknadne dostave dokumenata radi overe),
 • robu deklarisanu za izvoz direktno otpremaju iz svojih prostorija do granične carinske ispostave,
 • robu namenjenu stavljanju u uvozni carinski postupak direkno od granične carinske ispostave dopremaju u svoje prostorije,
 • robu ne dovoze do unutrašnje mesno nadležne carinarnice.

Ovakvo postupanje predstavlja novinu za poslovnu zajednicu i omogućava im da ostvare što veće uštede u:

 • vremenu (kraće trajanje postupka, mogućnost carinjenja van radnog vremena carine...) i
 • novcu (troškovi: otpreme i dopreme robe, bankarskih garancija, angažovanih posrednika i radne snage...).

Postupci „kućnog carinjenja“ u suštini predstavljaju vežbu u realnim uslovima za prihvatanje novog načina razmišljanja i rada, potrebnih za implementaciju instituta Ovlašćenog privrednog subjekta.

Seminar omogućava polaznicima da na neposredan način dođu do informacija o prednostima i manama pojednostavljenih postupaka koje će im omogućiti da naprave strategiju svoje kompanije kao i da budu u potpunosti osposobljeni da u svojoj kompaniji stvore uslove za primenu „kućnog carinjenja“, da podnesu ispravan zahtev za dobijanje odobrenja kao i da kasnije valjano sprovode isti.

Ciljna grupa:

 • Donosioci strateških odluka u kompaniji ili rukovodioci sektora izvoza-uvoza
 • Lica koja se neposredno bave sprovođenjem carinskih postupaka u kompaniji
 • Carinski posrednici (špediteri)

Cilj seminara:

Informisanje poslovne zajednice o mogućnostima koje pruža “kućno carinjenje” i obučavanje za podnošenje zahteva i korišćenje ovih pojednostavljenih postupaka.

Teme:

 • Razlozi uvođenja postupaka „kućnog carinjenja“
 • Vrste „kućnog carinjenja“
 • Načini funkcionisanja „kućnog carinjenja“
 • Tehnički i formalni preduslovi za podnošenje zahteva, popunjavanje zahteva i izrada potrebne dokumentacije
 • Načini korišćenja „kućnog carinjenja“ i problemi uočeni u praksi
 • Suspenzija i ukidanje odobrenja za korišćenje
 • Prekršajna odgovornost
 • Ovlašćeni primalac/pošiljalac

Po završetku ovog seminara polaznik je osposobljen da:

 • razume prednosti i mane pojednostavljenih carinskih postupaka „kućnog carinjenja“
 • podnese zahtev za dobijanje odobrenja
 • zna da koristi postupke „kućnog carinjenja“
 • bude svestan posledica nesavesnog postupanja prilikom korišćenja odobrenih postupaka
Borislav Injac

Radi u Upravi carina Republike Srbije. Obavljao je i poslove šefa carinske ispostave, šefa upravno-prekršajnog odseka, upravnika carinarnice i pomoćnika direktora, pri čemu je rukovodio timovima koji su uveli niz novina u rad carinske službe među kojima je poslovnoj zajednici najpoznatiji sistem kućnog carinjenja.

Audio komentari učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara "Pojednostavljeni carinski postupci - "kućno carinjenje" i Ovlašćeni primalac/pošiljalac".

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara o "kućnom carinjenju".

Stručni članak iz baze znanja na temu - Pojednostavljeni carinski postupci

 

Veća brzina otpreme ili dopreme robe omogućava poslovanje bez zaliha ili sa izuzetno malim zalihama robe, čime se snižava iznos potrebnog obrtnog kapitala. Stvara se mogućnost za bolju i jeftiniju organizaciju proizvodnje, uvođenje smenskog rada i specijalizaciju proizvodnje.

Izmene u kućnom carinjenju

 

Ovde možete pročitatati stručni članak predavača Borislava Injca vezano za bitne izmene u postupku "kućnog carinjenja".

Trening

05.04.2018. 09:30 - 14:00 Br. sati: 5
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Predavač je izvanredan. Oduševljen sam njegovim strpljenjem da odgovara na sva moguća pitanja. Takođe, prezadovoljan sam predavačevom stručnošću. Igor Horvat, Koordinator špedicije Grundfos
 • Odlično organizovan seminar. Predavač je izlagao jasno i profesionalno, uz odgovore na sva postavljena pitanja. Za svaku pohvalu. Srđan Banović, Key Account Manager Transfera doo
 • Seminar je bio odličan, vrlo koristan u rešavanju nedoumica oko opravdanosti uvođenja kućnog carinjenja. Predavač je bio sjajan i na vrlo jasan način je objasnio ceo postupak i mehanizam kudnog carinjenja. Milunka Parezanović, Carisnki referent Sion Sion Company
 • Veoma dobro organizovan seminar. Predavač je dosta stručan. Decidno i jasno je pružao odgovore na sva postavljena pitanja. Dejan Miljković, Šef filijale Adam Šped Sistem
 • Ispunjena su moja očekivanja. Predavač dobro poznaje temu i spreman je da uvek odgovori na pitanja vezana za nju. Pored toga se trudi i da odgovori na pitanja koja nisu u okviru teme i da razreši sve naše nejasnoće. Vladimir Lukić, Menadžer poslovnog razvoja Publik d.o.o.