Unapređenje sistema izveštavanja (Menadžment, informacioni sistemi i izveštavanje)

Tip: Trening Šifra treninga: 129 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

U današnje vreme cilj svake organizacije jeste da posluje profitabilno. Kako bi to postigli neophodna je uspostaviti dobar sistem:

 • kontrole,
 • izveštavanja i
 • upravljanja.

Kao podrška organizaciji od velike je koristi uvođenje Marketing informacionih sistema (MIS). Razvoj MIS-a u prvi plan stavlja obezbeđenje brze i relevantne informacije o svim bitnim pitanjima po rast i razvoj organizacije i to mnogo pre konkurencije. U definisanju MIS-a koriste se razni pristupi, a jedan se odnosi na sistem izveštavanja.

Značajanost treninga se ogleda u neophodnosti funkcionisanja MIS-a u svim organizacionim celinama jedne organizacije da bi se ostvarili optimalni rezultati poslovanja i iskoristili svi potencijali.Tokom treninga, kroz teoriju i primere iz prakse, učesnici dobijaju smernice za:

 • uspostavljanje MIS-a u okviru organizacije
 • povezivanje svih njenih organizacionih celina.

Trening naglašava važnost integracionog pristupa poslovanja, neophodnost optimalnog MIS-a i kvalitetnog sistema izveštavanja da bi se donele strateški važne odluke. Naglasak je na povezanosti svih odeljenja unutar jedne organizacije i važnosti povezivanja kroz MIS u cilju maksimizacije profita. Znanje stečeno na treningu omogućava korisnicima da integrišu i mobilišu resurse u organizaciji.

Trening odgovara na izazov pokretanja i integrisanja svih zaposlenih da funkcionišu kao sistem.

Metode rada koje se koriste tokom treninga su interaktivog tipa: predavanja, diskusija, vežbe.

Ciljna grupa:

 • top/srednji menadžment,
 • kontroling,
 • svi koji imaju dilemu povodom uvođenja MIS- a u organizaciju,
 • ostali zainteresovani.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se zaposlenima, a pre svega rukovodiocima, daju smerinice kako da se unapređenim sistemom izveštavanja nivo poslovanja podigne na viši nivo i kako da se na optimalan način povežu organizacione celine, a sve to u cilju maksimizacije profita.

Teme:

 • Holistički pristup poslovanja
 • Osnovni elementi MIS - a
 • Zahtevi i dizajn MIS - a
 • Uloga prodaje, nabavke, marketinga, računovodstva i kontrolinga
 • Upotreba MIS - a u finansijskom planiranju
 • Analiza odstupanja
 • Optimizovani kontroling

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • da posmatra organizaciju kao celinu
 • da poveže sve organizacione delove u jedinstven sistem
 • da svakoj organizacionoj celini u zavisnosti od uloge koju ima postavi zadatke
 • da mobiliše zaposlene

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking