Priprema i pisanje poslovnih izveštaja

Tip: Trening Šifra treninga: 326 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 9 Cena i lokacija Prijavite se

*Razvijamo kompetencije kroz praktičan rad*Svakom učesniku je obezbeđen laptop*

Poslovni izveštaji su integralni element procesa upravljanja. Organizacije koje su konkurentne na tržištu uspostavile su efikasne modele izveštavanja i obučile su svoje zaposlene u skladu sa sopstvenim standardom kompetencija u ovoj oblasti, što za posledicu ima drastično povećanje produktivnosti i bolje poslovne rezultate.

Poslovni izveštaji služe kao:

 • Pokazatelji napretka u realizaciji ciljeva
 • Instrument u evaluaciji
 • Osnova za planiranje i donošenje odluka
 • Efikasan vid promocije

Redovni izveštaji mogu signalizirati organizacijama na potencijalne probleme u poslovanju pa vođenjem istih firme mogu izbeći krize i velike gubitke. Budući da na sistematičan i fokusiran način prezentuju informacije, poslovni izveštaji su osnova za donošenje odluka o promenama akcionog plana i organizacione strategije. Samo one organizacije koje su sposobne da pravovremeno odgovore na brze promene okruženja ostvaruju dobit i ostaju konkurentne.

Za vas smo pripremili obuku koja će vam pomoći da steknete ključne kompetencije u oblasti poslovnog izveštavanja. Obuka je koncipirana na principu „uradi sam“ vođenog učenja.

Polaznicima smo obezbedili radni materijal i vežbanja koja podrazumevaju praktičan rad na računaru:

 • Studije slučaja
 • Primeri dokumenata
 • "Hands on" vežbe

Budite uvereni da ćete, kada prođete našu obuku biti sposobni da stečene kompetencije primenite u praksi.

Ciljna grupa:

 • Viši menadžment (za uspostavljanje modela izveštavanja u organizaciji)
 • Menadžeri i zaposleni na nižim nivoima odlučivanja (za sticanje veštine adekvatnog izveštavanja o rezultatima i aktivnostima organizacije)
 • Svi oni koji prepoznaju interes u prikupljanju, sistematizaciji i prioritezaciji podataka i u njihovom konciznom, svrsishodnom i efektnom prikazivanju                                                                                                  

Cilj treninga:

Da polaznici steknu ili unaprede znanja i veštine koja su neophodna za efikasnu izradu kvalitetnih poslovnih izveštaja.

Teme:

 1. Uvod

1.1.   Veza između planiranja i izveštavanja

1.2.   Reprezentativnost poslovanja i izveštaj

1.3.   Tipovi izveštaja

 1. Planiranje i priprema

2.1.   Osnovni principi pisanja izveštaja

2.2.   Analiza recipijenata

2.3.   Utvrđivanje svrhe izveštaja

2.4.   Izbor metoda

2.5.   Određivanje nivoa važnosti podataka

 1. Pisanje

3.1.   Struktura izveštaja

3.2.   Analiza podataka

3.3.   Dizajn dokumenta – formatiranje i hijerarhija

3.4.   Vizuelni prikazi podataka

3.5.   Razumljivost teksta

 1. Revizija

4.1.   Lektura i korektura

4.2.   Odbacivanje nepotrebnih delova teksta

 1. Prezentacija izveštaja

5.1.   PowerPoint format izveštaja

5.2.   Usmena prezentacija.

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • Analizira recipijente i prilagodi im sadržaj izveštaja
 • Odredi nivoe važnosti prikupljenih podataka
 • Postavi funkcionalnu strukturu izveštaja
 • Primeni stil pisanja koji najbolje odgovara potrebama recipijenata
 • Primeni grafičke prikaze podataka
 • Pripremi više načina za prezentaciju izveštaja
Marijana Jovanović

diplomirani master komunikolog, uža oblast Poslovne komunikacije. Raspolaže višegodišnjim iskustvom u planiranju i vođenju projekata, internoj komunikaciji, koordinaciji, definiše i implementira nove modele i procese u poslovanju, razvija strategije unapređenja interne komunikacije, upravlja promenama, uspostavlja baze podataka. Angažovana kao konsultantkinja iz oblasti poslovnih komunikacija u organizacijama civilnog sektora posvećenim doživotnom učenju, i kao predavač na treninzima za trenere i lokalne lidere. Konsultantkinja u startup projektima, inspirisana odvažnim idejama.

Audio komentari učesnika

 

Poslušajte komentare učesnika prethodno održanih treninga na temu pripreme poslovnih izveštaja.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika treninga održanog na ovu temu.

Izvod iz treninga Priprema i pisanje poslovnih izveštaja

 

Pogledajte zašto je važno da izveštaji budu dobro urađeni i prezentovani.

Trening

20.07.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
05.10.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Profesionalna organizacija i odlično opremljen prostor. Posebna prednost korišćenja računara za potrebe treninga je u tome što se na licu mesta isprobavaju data upustva i preporuke. Trener deluje sigurno i ima vrlo prijatan pristup i motivišuću komunikaciju sa učesnicima. Dragana Ristić Yura corporation doo
 • Trening je bio veoma zanimljiv i nadahnuo nas je da pišemo i govorimo pravilno. Predavač je profesionalac koji zna svoj posao i na divan način prenosi svoje znanje. Ljubica Ristić, Asistent direktora sirovinskog sektora Agroposlovi doo
 • Odlična organizacija seminara. Osoblje je ljubazno,a ambijent prijatan za rad. Polaznici su dobro informisani o seminaru. Stručnost predavača je na zavidnom nivou. Mladen Stanković JP "Aerodrom Niš" Niš

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking