Specijalista za energetsku efikasnost: Energetski menadžment (M2)

Tip: Sertifikacija Šifra: Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Tema Efikasno korišćenje energije je od ključne važnosti za sve segmente društvene delatnosti zbog okolnosti da je utrošena energija pretpostavka bilo koje ljudske aktivnosti. Pitanje izvora energije, njihovog korišćenja na optimalan način sa minimalnim štetnim uticajima na okolinu nezaobilazno je u organizaciji života i delatnosti ljudi. Efikasno korišćenje energije obezbeđuje maksimalne efekte procesa i komfora uz optimalnu upotrebu energetskih izvora. Zbog svog značaja, pitanje efikasnog korišćenja energije je i pravno normirano, pa zakonito i racionalno poslovanje zahteva poznavanje zakonskog osnova, osnovnih pojmova i njihovu upotrebu u grupama tema karakterističnih za određene sektore potrošnje: industriju, stambenu i komunalnu energetiku.


Trening organizovan kroz ciklus predavanja- obuka u svojoj celovitosti i po tipičnim segmentima, daje mogućnost sticanja neophodnog bazičnog znanja uz mogućnost daljeg usmeravanja po oblastima.

Posle obuke, kandidati će steći kompetencije za najširu primenu stečenog znanja u oblasti efikasnostog korišćenja energije, mera sa postizanje, zakonitog i ekonomski optimalnog poslovanja, energetskog menadžmenta i standardizacije poslovanja sa aspekta ISO standarda uz mogućnost integrisanja sistema menadžmenta.

Kome je namenjen program:

Svim kandidati čije aktivnosti dotiču pitanje efikasnog korišćenja energije.

Ciljna grupa:

 • Investitori,
 • Menadžment i stručni saradnici u organizacijama koje sprovode principe-mere u oblasti efikasnog korišćenja energije
 • Potrošači energije u sektorima industrije, stambenih i javnih zgrada,
 • Nadležni za komunalnu energetiku,
 • Projektne organizacije,
 • Izvođačke firme u izgradnji objekata,
 • Saradnici u kancelarijama energetskog menadžera,
 • Energetski savetnici,
 • Lica na poslovima standardizacije i uspostavljanja sistema menadžmenta (kvaliteta, energije, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite šivotne sredine) i njihovog integrisanja.

M 2 - Sistem energetskog menadžmenta

 • Komparacija zakonskih obaveza i ostalih mogućnosti sa ciljem optimizacije poslovanja
 • Standard SRPS EN ISO 50001 kao alat za uspostavljanje energetskog menadžmenta
 • Zakonski obveznici uspostavljanja sistema energetskog menadžmenta, njihove obaveze i način sprovođenja mera

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode:

 • predavanja sa detaljnim objašnjenjima,
 • radionice (timski i individualni rad),
 • simulacije,
 • samostalna izrada projektnih zadataka.
Snežana Petrović

Prof dr, licencirani inženjer u oblasti energetske efikasnosti, termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Bogato radno iskustvo stekla u privredi, naučno istraživačkoj i nastavnoj delatnosti i kao i Institutu za kukuruz ZP, kao pomoćnik direktora. Objavila veliki broj naučnih i stručnih radova, učesnik je na projektima energetske efikasnosti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Realizovala veliki broj predavanja u okviru Inženjerske komore Srbije na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Program osposobljavanja

Preuzmite program osposobljavanja za saradnika energetske efikasnosti.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking