Menadžment i procena vrednosti nematerijalnih sredstava

Tip: Trening Šifra treninga: 30 Trajanje: 7 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Imate određeni brend, novi proizvod, važnu poslovnu tajnu, bogata iskustva u određenoj oblasti rada, ili neki drugi izvor vrednosti, i želeli biste da u potpunosti iskoristite njegov potencijal?

Svi navedeni elementi često su od presudnog značaja za izgradnju održive konkurentnosti i danas predstavljaju ključne indikatore tržišne vrednosti organizacija. Međutim, organizacije se mogu suočiti sa teškoćama prilikom napora identifikacije i određivanja vrednosti ovih elemenata, što neretko vodi ka:

 • lošim poslovnim aranžmanima,
 • neispunjenju potencijala brenda na tržištu,
 • neadekvatnoj proceni preduzeća u procesu njegove kupoprodaje,
 • neadekvatnoj proceni u postupku merdžera ili akvizicije,
 • informatičkoj i vrednosnoj asimetriji prilikom prenosa vlasništva nad određenim žigom, itd.

Upravljanje nematerijalnim sredstvima nije lak zadatak, ali je od velike važnosti za efikasne manevre kompanije na tržištu, kao i za pružanje slike o zdravlju kompanije prilikom pokušaja pribavljanja finansijskih sredstava od banaka i drugih eksternih strana.

Ukoliko želite da procenite potencijal Vašeg poslovanja u smislu intelektualne svojine i drugih nematerijalnih sredstava, pomoći ćemo Vam da prepoznate ključne nematerijalne elemente u Vašoj organizaciji koji predstavljaju nosioce tržišne vrednosti i da preduzmete korake za njihovu valorizaciju i komercijalizaciju.

Seminar će obuhvatiti praktične vežbe i rad sa alatima za identifikaciju i određivanje vrednosti nematerijalnih sredstava. Biće demonstrirana primena međunarodne EVLIA metodologije za kvalitativnu procenu intelektualnog kapitala kompanije. Takođe, biće pruženi praktični saveti za izradu odgovarajućeg biznis plana.

Ciljna grupa:

 • Mala i srednja preduzeća
 • Velike kompanije
 • Predstavnici banaka i drugih finansijskih institucija
 • Poslovna udruženja
 • Univerziteti
 • Naučne i istraživačke institucije
 • Svi drugi zainteresovani

Ciljevi treninga:

 • Savladavanje problema identifikacije prava intelektualne svojine u organizaciji, kao najmaterijalneg oblika nematerijalne aktive;
 • Upoznavanje sa mogućnostima i pravilima za iskazivanje nematerijalnih sredstava u finansijskim izveštajima privrednih društava u skladu sa MRS/MSFI;
 • Upoznavanje sa najčešćim greškama koje se javljaju u praksi prilikom računovodstvenog iskazivanja samostalno razvijenih nematerijalnih sredstava;
 • Upoznavanje sa međunarodnim, opšte prihvaćenim kvantitativnim pristupima i metodama za vrednovanje nematerijalnih sredstava;
 • Detaljna demonstracija korišćenja međunarodne EVLIA metodologije za kvalitativnu procenu vrednosti nematerijalnih sredstava
 • Unapređenje veština upravljanja intelektualnom svojinom i drugim nematerijalnim sredstvima u organizaciji;
 • Upoznavanje sa dostupnim alatima i sredstvima za procenu tržišnog potencijala intelektualne svojine;
 • Upoznavanje sa dostupnim bazama za pronalaženje partnera i konkurenata u poslovanju.

Teme:

 • Osnove identifikacije i vrednovanja nematerijalne imovine
 • Upravljanje intelektualnom svojinom
 • Vrednovanje nematerijalnih sredstava: kvalitativne i kvantitativne metode
 • EVLIA model za upravljanje nematerijalnom aktivom
 • Uvod u izradu biznis plana

Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Izvrši identifikaciju svih oblika intelektualne svojine u organizaciji
 • Preduzme korake za efikasno upravljanje nematerijalnim sredstvima
 • Doprinese razvoju korporativne strategije na bazi uključivanja upravljanja nematerijalnim sredstvima u odlučivanje o najvažnijim pitanjima organizacije
 • Upotrebljava međunarodnu EVLIA metodologiju za kvalitativnu procenu vrednosti nematerijalnih sredstava
 • Primeni smernice za iskazivanje nematerijalnih sredstava u finansijskim izveštajima u skladu sa MRS/MSFI
Nikola Radovanović

Ekspert za pitanja intelektualne svojine, sa sedam godina iskustva rada u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, gde je zaposlen u Edukativno-informativnom centru. Prethodno je radio na međunarodnim projektima u firmama Hewlett-Packard i Hemofarm Stada. Ima iskustvo rada na projektima Evropske unije, na kojima je učestvovao u svojstvu nacionalnog eksperta za intelektualnu svojinu, kao i člana ekspertskog tima u oblasti procene vrednosti nematerijalne aktive. Takođe, ima bogato iskustvo u pružanju specijalizovanih usluga u oblasti intelektualne svojine za kompanije, uz korišćenje specijalizovanih alata i metodologija. Održao je veliki broj predavanja o upravljanju znanjem i intelektualnoj svojini na fakultetima i privrednim institucijama širom Srbije. Član je međunarodnog UNECE Tima specijalista za politiku inovativnosti i konkurentnosti.

Danijela Matović, zaposlena je kao direktor konsaltinga u Ekonomskom institutu u Beogradu, gde je pre sedam godina započela svoju profesionalnu karijeru. Ključne oblasti njene poslovne ekspertize predstavljaju procena vrednosti kapitala i imovine, poslovno planiranje, finansijsko modeliranje, izrada finansijskih i poslovnih due diligence analiza. Kao član tima, vođa tima i/ili rukovodilac projekta učestvovala je u realizaciji skoro 50 konsultantskih projekata iz oblasti procene vrednosti kapitala (akcija) i imovine kompanija, analize finansijskog položaja kompanija i formulisanja mera za njihovo unapređenje, finansijskih i poslovnih konsolidacija, izrade biznis planova i investicionih studija, kao i pružanja savetodavnih usluga u poslovnim transakcijama. Danijela poseduje iskustvo rada na projektima Evropske unije, na kojima je učestvovala u svojstvu eksperta za intelektualnu svojinu, kao i člana ekspertskog tima u oblasti procene vrednosti nematerijalne imovine. Učestvovala je na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu i koautor je nekoliko naučnih radova, pretežno iz oblasti vrednovanja i eksploatacije nematerijalne imovine. Danijela poseduje sertifikat za položen prvi nivo CFA-a.

Trening

     
  17.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking