Međunarodno poslovanje, trgovina, špedicija

Pojednostavljeni carinski postupci "Kućnog carinjenja"

Pročitajte više o pojednostavljenim carinskim postupcima, mogućnostima primene i prednostima koje se ostvaruju njihovim uvođenjem.

Kako odabrati i pravilno sprovesti reeksportni postupak?

Pročitajte više o različitim vrstama reeksporta, njihovim karakteristikama i načinima za pravilno sprovođenje.

Carinska vrednost robe i transferne cene

U sledećem članku ćemo Vam detaljnije predstaviti utvrđivanje carinske vrednosti robe i odgovarajuće postupke koji se pri tom preuzimaju.

Aktivno oplemenjivanje

Postupak aktivnog oplemenjivanja predstavlja carinski postupak u kojem se strana roba upotrebljava na carinskom području Republike Srbije u jednoj ili više radnji prerade. U sledećem članku pročitajte više o ovom postupku.

Kako smanjiti rizike sprovođenja postupka aktivnog oplemenjivanja?

Radi smanjenja rizika carinskog postupka, a pre upuštanja u postupak aktivnog oplemenjivanja, zainteresovani privredni subjekat mora imati jasne odgovore na određena pitanja. Koja su to pitanja saznajte u ovom članku.

Ovlašćeni privredni subjekat - odgovor na pojačane mere carinske kontrole

Sertifikat OPS je nastao u cilju da kompanijama omogući brže, jednostavnije i jeftinije sprovođenje izvozno-uvoznih postupaka. Pročitajte više o tome šta još sticanje statusa Ovlašćenog privrednog subjekta korisnicima omogućava.

Poslovanje u slobodnoj zoni

Pročitajte više o slobodnim zonama, propisima koji ih uređuju i uslovima koje je neophodno ispuniti za poslovanje u slobodnoj zoni.