Kompetencije

Menadžerske kompetencije za prevenciju i smanjenje stresa na poslu

Pogledajte za date kompetencije koji primeri ponašanja menadžera su očekivani a koji su nepoželjni u poslovnom okruženju.

Primeri okvira kompetencija

Pročitajte koje su poželjne kompetencije za unapređenje planiranja rada, liderstva, upravljanja učinkom kao i fokusiranost na poslovanje.

Kompetencije trening menadzera

Ove kompetencije treba da poseduje trening menadžer da bi efikasno obavljao poslove u oblasti učenja i razvoja i ujedno time dodao vrednost funkcionalnoj oblasti u kompaniji.

Osnovni set kompetencija menadžera sa indikatorima učinka

Ovaj set prikazuje kompetencije menadžera sa obrazloženim indikatorima učinka. Iskoristite ga kao alat za unapređenje i razvoj Vaših veština.

Okvir kompetencija menadžera prodaje

Preuzmite okvir kompetencija menadžera prodaje sa indikatorima ponašanja koji može da Vam pomogne da unapredite učinak rukovodioca prodaje i prodajnog osoblja. Uz pomoć ovog alata razvijte i dodatne alate za upravljanje učinkom key account menadžera i prodavaca.

Razumite jezik kompetencija: Rečnik kompetencija

U ovom rečniku kompetencija dat je opis kompetencija koje su važne za najveći broj radnih mesta. Najveći broj njih opisuje ponašanja i karakteristike koje su željene na nekom radnom mestu.

Okvir kompetencija

Pogledajte Okvir kompetencija koji predstavlja standard ponašanja za zaposlene u MNG Centru. Ovaj okvir kompetencija predstavlja meru uspešnosti zaposlenih i ima široku primenu u praksi pa se, osim u MNG Centru, može primeniti i na druge firme koje žele da uspostave standarde ponašanja zaposlenih.

Obuka zasnovana na razvoju kompetencija (Competency based training)

Da li znate koje su razlike između tradicionalne obuke i obuke zasnovane na razvoju kompetencija? Pročitajte više o konceptu obuke zasnovane na kompetencijama i obezbedite da zaposleni obukom steknu znanja, veštine i stavove dovoljne za ostvarenje radnog učinka.

Pojam kompetencije (eng: Competence Vs. Competency)

Reč kompetencija ima najveći značaj u obuci i obrazovanju. Da li znate koja je razlika između termina "competence" i "competency"? U dokumentu koji Vam prosleđujemo pročitajte koje su karakteristike bihejvioralnih i tehničkih kompetencija i kako se one uspešno primenjuju u praksi.

Ključne kompetencije

Ključne kompetencije predstavljaju prenosive, višenamenske pakete znanja, veština i stavova koji su potrebni svakom pojedincu za lično ispunjenje i profesionalni razvoj. Pročitajte koje kompetencije se smatraju ključnim za zapošljavanje i očuvanje sigurnosti radnih mesta.