Priručnik za pripremu ispita za EBC*L nivo A

Tip: Publikacija Šifra:

PRIRUČNIK ZA PRIPREMU ISPITA ZA EVROPSKU LICENCU POSLOVNIH KOMPETENCIJA EBC*L - NIVO A

 

Prevod i adaptacija knjige:

mr Vladimir Ivanković

 

Izdavači: 

MNG Centar d.o.o., Jevrejska 24, Beograd

&

KEA Wirtschaftstraining GmbH, 1120 Wien

 

Godina izdanja: 2007.

 

ISBN: 978-86-910841-0-3

 

Cena: 1.100,00 + PDV (20%)

 

UVOD

 

 

Poštovani čitaoče,

 
EBC*L sertifikat je već priznat kao međunarodno prihvaćen standard u obuci iz poslovne administracije. Nudi vam mogućnost da potvrdite i praktično primenite samu suštinu znanja iz poslovne administracije, što je od presudne važnosti u svakodnevnom poslovanju.

 
Srž sistema EBC*L sertifikacije je međunarodno priznat priručnik zajedno sa ispitom koji se održava prema standardizovanoj proceduri. Oni zajedno garantuju da je svako ko položi ispit stručan iz oblasti tačne poslovne administracije.

 
Ova knjiga vam pruža sve relevantne informacije koje su vam potrebne da biste se pripremili za ispit. Uključuje poglavlja-module: “Računovodstvo”, “Ciljevi poslovanja i menadžment pokazatelji”, “Računovodstvo troškova i kalkulacija cene koštanja” i “Poslovno pravo”.


Ova knjiga se može koristiti na sledeći način:

 • za samostalno učenje
 • kao dodatni priručnik za nagrađivani program elektronskog učenja “Easy business“
 • kao priručnik u okviru seminara- pripremnog kursa

 

Knjiga se sastoji iz dva glavna dela: udžbenika i rečnika.

 

SADRŽAJ

 

I RAČUNOVODSTVO


- Godišnji računovodstveni izveštaj - kratak pregled
- Bilans stanja
- Popis stanja: Osnovi bilansa stanja
- Da li je preduzeće bilo uspešno? Određivanje uspeha putem upoređivanja sredstava.
- Bilans uspeha (Račun dobiti i gubitka)
- Utvrđivanje dobiti pomoću bilansa uspeha
- Vremenska razgraničenja – godišnje računovodstvene operacije
- Računi plaćanja / računi potraživanja
- Rezervisanja za pokriće neplaniranih troškova
- Amortizacija - godišnji gubitak u vrednosti
- Unošenje rashoda u bilans stanja
- Imovina (aktiva) manje vrednosti
- Dodaci godišnjem računovodstvenom izveštaju
- Primeri – godišnji računovodstveni izveštaj
- Originalni godišnji računovodstveni izveštaj

 

II CILJEVI POSLOVANJA I MENADŽMENT POKAZATELJI


- Profitabilnost
- Povraćaj od vlasničkog kapitala
- Povraćaj na investiciju (ROI)
- Likvidnost
- Pokazatelji likvidnosti
- Koeficijent likvidnosti (= likvidnost 1)
- Brzi koefecijent i tekući koeficijent (likvidnost 2 i 3)
- Stopa vlasničkog kapitala u finansiranju preduzeća
- Koeficijent zaduženosti
- Novčani tok
- Produktivnost
- Povraćaj od prodaje
- Benčmarking (upoređivanje sa najboljom praksom) (nije relevantno za ispit)
- MENADŽMENT POKAZATELJI - Pregled
- Studija slučaja

 

III RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA


- Pregled računovodstva troškova i kalkulacije cene koštanja
- Troškovno računovodstvo u praksi – glavni cilj EBC*L-a
- Finansijsko računovodstvo – Troškovno računovodstvo

- Oblasti i osnovni termini vezani za troškovno računovodstvo
- Troškovi prodatih proizvoda
- Varijabilni troškovi / Fiksni troškovi
- Ekonomija obima
- Dugoročno najniža cena
- Kratkoročno najniža cena
- Cenovna politika
- Cena i različiti oblici tržišta
- Neposredni troškovi / Posredni troškovi
- Kalkulacija cena za preduzeća sa više proizvoda
- Različiti termini vezani za računovodstvo nosioca troškova
- Marginalni doprinos
- Marginalni doprinos kao kriterijum za poslovne odluke
- Računovodstvo centra troškova
- Računovodstvo direktnih troškova / Računovodstvo punih troškova
- Raspoređivanje troškova za interne i zajedničke usluge (“sistem procene”)
- Računovodstvo profitnih centara
- Marginalni doprinos nije isto što i dobit
- Računovodstvo profitnih centara - zaključak
- Termini vezani za troškove - pregled
- Testovi sa ponuđenim odovorima
- Kalkulacija / troškovi prodaje
- Fiksni / Varijabilni troškovi
- Marginalni doprinos
- Kalkulacija cene koštanja
- Računovodstvo centra troškova
- Računovodstvo profitnih centara

- Primer EBC*L ispita
- Rešenja za primer EBC*L ispita
- Rečnik

 

DODATNE INFORMACIJE I NARUČIVANJE:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761
Fax: +381 11 3284-485
Mob.: 062 65-89-73, 063 70-111-20
E-mail: office@mngcentar.com

Trening

     
  1.100,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking