Sertifikovani menadžer protokola (III generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 335 Trajanje: 50 Maks. br. učesnika: 16 Cena i lokacija Prijavite se

Kvalifikacija-Sertifikovani menadžer protokola kao i program obuke koji je prati, razvijena je na osnovu relevantnog međunarodnog standarda za ovo zanimanje i standarda kompetencija za menadžera protokola. Na osnovu navedenog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Ovaj proces se naziva sertifikacija profesionalnih kompetencija- znanja i veština.

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani menadžer protokola.

Menadžer protokola je zanimanje i veština koje je traženo na tržištu rada i koje će u sve većoj meri biti potrebno državnim i javnim institucijama i privatnim kompanijama. Organizacija raznih događaja i druge povezane aktivnosti koje obavlja protokol, postali su neizbežan vid poslovne aktivnosti za svako preduzeće i instituciju, nevezano za polje delatnosti. Poznavanje tehnika i pravila, kao i majstorskih tajni protokola, komunikacije, organizacije, ličnog nastupa i PR-a i dr., su vrlo cenjene i tražene osobine poslovnog profesionalca.

Ciljna grupa:

 • državni službenici,
 • zaposleni u agencijama i opštinama,
 • direktori, menadžeri,
 • zaposleni u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija,
 • PR profesionalci, zaposleni u odeljenjima korporativnih komunikacija,
 • Odeljenja poslovnog protokola kompanija i javnih institucija,
 • šefovi kabineta predsednika kompanija,
 • šefovi kabineta rukovodilaca institucija,
 • PR konsultanti i svi koji su odgovorni i učestvuju u organizaciji sastanka i dr. događanja,
 • lica koja se tek spremaju da započnu poslovnu karijeru/studenti, nezaposleni,
 • svi koji žele da unaprede svoje znanje protokola.

Moduli:

 • Modul 1: Pojam, istorija, osnovni principi
 • Modul 2: Međunarodni karakter i interkulturna inteligencija
 • Modul 3: Komunikacija i protokol
 • Modul 4: Organizovanje događaja
 • Modul 5: Lična diplomatija

Nakon ove kvalifikacije, polaznik je osposobljen da:

 • shvati genezu i osnovne principe poslovnog protokola;
 • koristi principe na kojima je nastao i razvijao se protokol;
 • razlikuje međunarodna prava, konvencije i međunarodne običaje u poslovnom protokolu;
 • usmeno komunicira sa poslovnim partnerima, VIP osobama i svim zainteresovanim stranama;
 • koristi pravila pisane komunikacije e-poštom i ostalim vidovima pisane službene korespodencije;
 • uspešno koristiti, razume i kontroliše neverbalnu komunikaciju;
 • savlada principe službene korespodencije i komunikacije o najboljem načinu obraćanja, predstavljanja, prezentovanja teme na međunarodno prihvaćen način i po prihvaćenim standardima;
 • planira, priprema, organizuje i realizuje društvene, religiozne, sportske, zabavne, medijske, službene, poslovne, međudržavne događaje svih nivoa i vrsta;
 • prepoznaje i vlada se po pravilima lepog ponašanja;
 • uspešno koristiti pravila za upravljanje imidžom;
 • koristiti i razvija interpersonalne veštine u službenim odnosima.

Dinamika izvođenja obuke:

 • radnim danima od 17:00-20:30 časova
 • subotom od 09:30-15:00 časova

MODULI

Modul 1: Pojam, istorija, osnovni principi

 • Međuljudski poslovni odnosi,
 • Formalna pravila koja važe u poslovnom okruženju,
 • Principi na kojima je nastao i  razvijao se protokol.

Modul 2: Međunarodni karakter i interkulturna inteligencija

 • Međunarodni pravni izvori na kojima je zasnovan protokol i njegov integritet,
 • Međunarodne konvencije na kojima je zasnovan protokol i njegov integritet,
 • Međunarodne običajne normame protokola,
 • Interkulturni aspekt poslovanja.

Modul 3: Komunikacija i protokol

 • Kanali komunikacije u organizaciji,
 • Verbalna komunikacija,
 • Neverbalna komunikacija,
 • Upotreba komunikacionih veština za ubeđivanje i uticaj na druge na poslu,
 • Upravljanje konfliktima i rešenje problema,
 • Upravljanje grupnim ili timskim zadatkom,
 • Organizacija potpisivanja bilateralnog i multilateralnog dogovora,
 • Unapređenje nastupa,
 • Predstavljanje organizacije u dobrom svetlu.

Modul 4: Organizovanje događaja

 • Aktivnosti neophodne za pripremu događaja,
 • Planiranje i organizacija događaja,
 • Identifikovanje aktivosti koje su neophodne za realizaciju događaja,
 • Identifikovanje pomoćnih aktivnosti koje su neophodne za održavanje događaja,
 • Identifikovanje vrsta rizika pri organizaciji događaja,
 • Identifikovanje različitih prostora za različite događaje,
 • Vrste resursa neophodne za različite događaje,
 • Izrada probnog aranžmana pre realizacije događaja,
 • Priprema mesta događaja,
 • Kordinicija aktivnosti tokom događaja u skladu sa dogovorenim planom,
 • Upravljanje resursima prema planu i programu događaja,
 • Nadgledanje rada ključnog osoblja,
 • Identifikovanje specifičnih zahteva koje mogu imati delegati događaja,
 • Saradnja sa rukovodstvom mesta na kome se dešava organizacija događaja.

Modul 5: Lična diplomatija

 • Pravila lepog ponašanja,
 • Primena pravila poslovnog protokola u svakodnevnom radu,
 • Pravila „oblačenja za priliku“,
 • Pravila za upravljanje imidžom,
 • Interpersonalne veštine u službenim odnosima,
 • Službeni bonton pri obedovanju i u svim prilikama od poslovnog ručka, preko popodnevnog prijema do svečane večere,
 • Efikasno i efektivno korišćenje vremena,
 • Ponašanje na radnom mestu, u odnosu na kolege, poslovne partnere i poslodavca.

Napomena: Moguće je prijaviti učešće na pojedinačnim modulima uz korigovanje iznosa kotizacije. 

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja.

Biće korišćene sledeće metode:

 • predavanja,
 • radionice (timski i individualni rad),
 • simulacije,
 • samostalna izrada projektnih zadataka.

Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti poslovnog protokola.

Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje u trajanju od 20 časova koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Fond časova:

 • 30 časova (predavanja, radionice)
 • 20 časova (samoučenje)

Cena:

I model:

Osposobljavanje + sertifikacija

 • Cena: 89.700,00 dinara + PDV(20%)

Ova cena uključuje: izvođenje obuke, skripte i druge nastavne materijale, osveženje i zakusku tokom obuka i cenu provere kompetencija- sertifikaciju.

II model:

Direktan izlazak na ispit - potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

 • Cena: 15.700,00 dinara + PDV(20%)

Mogućnost uplate iznosa u tri rate.

Maksimalan broj učesnika ograničen je na 16.

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

 

Menadžer protokola je danas veoma traženo zanimanje na tržištu rada. Ipak, organizacije koje su konkurentne nastoje da regrutuju samo one kadrove koji su sposobni da svoja znanja i veštine primene u praksi.

Sertifikacija kompetencija je relativno nova pojava u Srbiji, ali veoma rasprostranjena u svetu. Njom stičete formalnu potvrdu svojih znanja i veština i samim tim poboljšavate svoju poziciju na tržištu rada. Takođe, dobijate šansu za novi „poslovni identitet“ – promenu karijere, a izvesno i nivo zarade.  

MNG Centar vam pruža priliku da steknete formalnu potvrdu svojih znanja i veština u oblasti menadžmenta protokola kroz MNG ProCert sistem sertifikacije prema zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Sertifikovanog menadžera protokola se vrši na osnovu Standarda kompetencija (pogledajte u Dodatnim sadržajima).

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog menadžera protokola je moguće na osnovu dve putanje:

 • Prva putanja podrazumeva pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr.).

Za obe putanje koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog menadžera protokola:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija u assessment centru
 • Rešavanje studije slučaja
 • Razgovor sa ispitnom komisijom

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani menadžer protokola/Certified manager for protocol na bazi Standarda kompetencija u Dodatnim sadržajima.

Ovo je prilika da uložite u sebe i tu priliku vam niko ne može oduzeti!

Komentari učesnika sa prethodnih termina

Na ovom mestu možete pročitati komentare učesnika pripremne obuke održane u prethodnom periodu.

Program osposobljavanja

Preuzmite program osposobljavanja za menadžera protokola.

Standard kvalifikacije i katalog provere

Upoznajte se sa detaljima standarda kvalifikacije i kataloga provere.

 

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa osposobljavanja i sertifikacije kompetencija možete pogledati ovde.

Trening

14.11.2019.-21.12.2019. 09:30 - 13:30 Br. sati: 50 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 89.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Stekla sam nove veštine, koje ću negovati i usavršavati u budućnosti.Da je bilo korisno, sigurna sam da ću se uskoro uveriti. Katarina Vujović, prevodilac
 • Za mene je ovo nova oblast i zaista sam prezadovoljna obuko. Daleko iznad mojih očekivanja. Jasmina Milankov Opštinska uprava Kikinda
 • Obuka je bila odlična. Vrlo poučno sa puno novih i korisnih informacija. Olivera Borozan Opština Kovačica

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking