Novi pravilnik o PDV evidenciji i pregledu obračuna PDV-a

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

*Male grupe *Aktuelno *Zakonska obaveza

Od 01.01.2018. godine obveznici PDV biće dužni da vode evidenciju o PDV u skladu sa novim pravilima. Pravilnikom je propisana obaveza podnošenja novog obrasca POPDV (Pregled obračuna PDV za poreski period) uz poresku prijavu. Obrazac se podnosi u elektronskoj formi, a podnosiće se uz poresku prijavu počev od prvog poreskog perioda 2018. godine.

Ciljna grupa:

Obveznici PDV

Cilj seminara:

Obuka za primenu propisa

Teme:

  • PDV evidencija
  • pregled obračuna PDV
  • poreska prijava PDV
  • pitanja i odgovori

Po završetku seminara polaznik je oposobljen da:

U meri u kojoj je za to sposoban, da samostalno primenjuje novi pravilnik o PDV evidenciji i pregledu obračuna PDV.

Predavač:

Irina Stevanović Gavrović, rukovodilac Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde