Osiguranje po modelu FIDIC uslova ugovora o građenju

Tip: Trening Šifra treninga: 365 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Seminar može biti značajan za organizaciju koja se bavi građevinskim i/ili montažnim radovima i pojedinca angažovanog u organizaciji na poslovima pribave osiguranja za građevinske i/ili montažne radove u smislu da će ovladati znanjem koje se zahteva od građevinskih kompanija da imaju prilikom prihvatanja uslova Ugovora koji koristi FIDIC model uslova ugovora o građenju, a tiču se traženog osiguravajućeg pokrića.

Građevinske kompanije (i njihovi zaposleni) koje sa investorima potpisuju ugovor o građenju po FIDIC-u se obično suočavaju sa problemom da ne razumeju koja sve pokrića moraju da imaju ugovorena polisom osiguranja građevinskih radova kako bi ispunili uslove predviđene članom FIDIC-a koji predviđa obavezna osiguranja.

Predavanje će se baviti pojašnjenjem rizika koje snose investitori odnosno izvođači nakon potpisivanja ugovora koji koristi FIDIC model uslova ugovora o građenju, pojašnjenjem klauzula koje se tiču osiguranja i objašnjenjem na koji način je potrebno definisati zahtev prema osiguravajućem društvu kako bi se dobila najsvrsishodnije osiguravajuće pokriće.

Trening će doprineti tome da građevinske kompanije (i njihovi zaposleni) ovladaju znanjem koje se tiču odredbi o osiguranju po modelu FIDIC ugovora o građenju kao i znanjem  koje će im nakon zaključenja ugovora o građenju, bilo onom baziranom na modelu FIDIC ili ne, olakšati komunikaciju sa osiguravajućim društvima prilikom pribave osiguranja građevinskih odnosno montažnih projekata.

Ciljna grupa:                                                                          

Zaposleni u kompanijama koje se bave građevinskim, montažnim i jednim delom projektantskim delatnostima.

Cilj seminara:

Razumevanje odredbi o osiguranju po FIDIC uslovima ugovora, kao i ovladavanje znanjem za pregovaranje i zaključenje ugovora o osiguranju građevinskih i montažnih radova kojim se ispunjavaju uslovi predviđeni u FIDIC uslovima ugovora.

Teme:

 • Vrste osiguranja građevinskih i montažnih radova
 • Specifičnosti osiguranja građevinskih i montažnih radova
 • Pojašnjenje uslova za osiguranje objekata u izgradnji/montaži od svih rizika
 • Koncept na kojem se baziraju FIDIC uslovi ugovaranja
 • Pregled i pojašnjenje opštih zahteva za osiguranje po FIDIC-u
 • Pregled i pojašnjenje načina ispunjenja obaveza za osiguranje radova i oprema izvođača po FIDIC-u
 • Pregled i pojašnjenje načina ispunjenja obaveza na osiguranje od povrede trećih lica i imovine trećih lica po FIDIC-u
 • Pregled i pojašnjenje načina ispunjenja obaveza na osiguranje osoblja izvođača po FIDIC-u

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

 • Razume u potpunosti obaveze koje se tiču ugovaranja osiguravajućeg pokrića, a koje kompanija koja se bavi izvođenjem građevinskih i/ili montažnih radova preuzima na sebe potpisivanjem ugovora o izvođenju radova po FIDIC uslovima ugovora.
 • Ovlada znanjem za postavljanje zahteva za osiguranjem radova pred osiguravajuću kompaniju i prepozna da li je pokriće koje je osiguravajuća kompanija ponudila u svemu u skladu sa zahtevima koji se tiču osiguranja, a koje postavljaju FIDIC uslovi ugovora.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking