Menadžment kvalitetom u nabavkama i reinženjering procesa nabavke

Tip: Trening Šifra treninga: 160 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Mnoge organizacije deo nove vrednosti stvaraju kroz proces nabavke, odnosno kroz angažovanje isporučilaca. Uobičajeno, izbor isporučilaca vrši se na osnovu cene, kvaliteta, roka isporuke, uslova plaćanja, garancija, itd. Upoređivanje isporučilaca na osnovu većine navedenih parametara je lako izvodljivo, jer postoje lako uporedivi podaci (brojne vrednosti, datumi, itd.).

Međutim, kada se radi o upoređivanju isporučilaca po:

 • kvalitetu i
 • kontroli kvaliteta u nabavci,

većina organizacija nema definisane i sistematizovane podatke o ostvarenom kvalitetu u nabavkama. Posledica toga je da taj parametar nije ravnopravan sa ostalim parametrima pri donošenju odluka u nabavci.

Na seminaru se predstavlja univerzalni model za upravljanje kvalitetom u nabavkama koji omogućava organizacijama da definišu i mere kvalitet u nabavci i posebno kvalitet isporučilaca.  Za kvalitet svakog isporučioca dobija se brojna vrednost, što omogućava da se oni uporede i po tom parametru, kao što se upoređuje i po ostalim parametrima.

Univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama značajno povećava efektivnost i efikasnost izvršilaca u procesu nabavke. S druge strane, organizacije primenom modela smanjuju rizike u procesu nabavke, povećavaju kvalitet u nabavci i u krajnjem kvalitet svojih proizvoda i usluga.                                         

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen svima onima koji učestvuju u procesu nabavke, menadžerima i izvršiocima različitih struka (inženjeri, komercijalisti, finansijeri, menadžeri itd.). Posebna predznanja nisu potrebna.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da polaznici ovladaju modelom za menadžment kvalitetom u nabavkama.

Teme:

 • Kvalitet u procesu nabavke
 • Menadžment kvalitetom u nabavci
 • Reinženjering procesa nabavke i softverska podrška

Po završetku ovog treninga polaznik je osposobljen da:

 • Samostalno sprovede reinženjering procesa nabavke u svojoj organizaciji,
 • stavi pod kontrolu rizike u procesu nabavke i
 • uspostavi saradnju sa isporučiocima zasnovanu na kvalitetu.
Komentari učesnika

Pročitajte komentare prethodnih učesnika treninga.

Trening

13.09.2021. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 20.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking