Upravljanje izvođačima/podizvođačima i trećim licima - aspekt HSE

Tip: Trening Šifra treninga: 778 Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 12 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Proces upravljanja izvođačima/podizvođačima i trećim licima po pitanju HSE (CSM), predstavlja jedan od najznačajnijih oblika upravljanja operativnim rizicima, odnosno jedan je od praktičnih instrumenata za unapređenje sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu, zaštitom od požara i zaštitom životne sredine. Sa aspekta HSE proces ima za cilj uspostavljanje takvog sistema upravljanja Izvođačima/Podizvođačima i trećim licima, koji će omogućiti efikasne načine upravljanja i kontrole nad potencijalnim rizicima koji za ishod mogu imati negativne posledice tokom boravka u/na objektima/lokacijama, kao i prilikom realizacije servisnih usluga van lokacija.

Proces CSM sa aspekta HSE sastoji se od sledećih faza:

 • pretkvalifikacija potencijalnih Izvođača/Podizvođača sa stanovišta HSE
 • izbor/odabir prethodno kvalifikovanih Izvođača/Podizvođača
 • upravljanje Izvođačem (sa aspekta HSE) tokom aktivnosti
 • analiza efikasnosti rada i ocenjivanje Izvođača sa stanovišta HSE

Uspostavljanjem sistema CSM doprinosi se pozitivnom društveno – odgovornom poslovanju kompanije. Posmatrano u okvirima uže društvene zajednice (odsustvo negativnih posledica po život i zdravlje zaposlenih, trećih lica i životnu sredinu) navedenim procesom se značajan broj malih i srednjih preduzeća motiviše da adekvatno primenjuje mere Bezbednosti i zdravlja na radu. Posmatrano sa šireg društvenog aspekta, u okvirima nacionalne strategije primene mera bezbednosti i zdravlja na radu, navedeni proces neposredno doprinosi ispunjavanju zakonskih obaveza i dobre HSE prakse od strane značajnog broja privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije, što kompanije koje implementiraju navedeni proces svrstava u red društveno odgovornih.

Trening se realizuje u prisustvu dva predavača, iz dva dela:

Teorijski - gde se polaznici detaljno upoznaju sa konceptom upravljanja izvođačima/podizvođačima i trećim licima po pitanju HSE i upravljanje realizacijom Ugovora. Praktični deo treninga je interaktivna radionica - polaznici sarađuju u malim grupama, analiziraju scenarija i postavljaju sve aktivnosti procesa kroz konkretnu Studiju Slučaja odnosno „Case Studies, koje se prvenstveno odnose na izradu Plana upravljanja rizicima.

Cilj treninga:

da polaznici steknu veštine za efikasno upravljanje i kontrolu nad aktivnostima Izvođača/Podizvođača i trećih lica, saglasno postojećoj zakonskoj regulativi i primerima najbolje globalne HSE prakse. Glavni fokus je na razvoju kompetentnosti polaznika da u svom domenu sagledaju i prođu sve potrebne korake praćenja i upravljanja bezbednosnim performansama izvođača, istovremeno vodeći računa o sveobuhvatnosti primenjenih mera u smisli obezbeđenja lokacije, finansijskim aspektima poslovanja i procesa nabavke, unapređenja eksterne komunikacije i aspektima društveno odgovornog poslovanja.

Ciljna grupa:

Odgovorna HSE lica, zaposleni u nabavci, linijski rukovodioci, predstavnici izvođača radova, zaposleni u održavanju, rukovodioci zaduženi za upravljanje objektima, rukovodioci projekata, rukovodioci službi FTO.

Teme:

 • Uvodni deo termini i definicije
 • Uloge učesnika u CSM procesu
 • Pretkvalifikacija potencijalnih Izvođača
 • Izbor/odabir prethodno kvalifikovanih Izvođača i zaključivanje osnovnog Aneksa HSE
 • Upravljanje Izvođačem (sa aspekta HSE) tokom aktivnosti
 • Analiza efikasnosti rada i ocenjivanje Izvođača
 • Prateća dokumenta i zapisi

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Izradi potrebna korporativna normativna dokumenta za CSM proces;
 • Organizuje aktivnosti prethodne HSE kvalifikacije izvođača; 
 • Organizuje zaključivanje HSE Aneksa Ugovora;
 • Definiše BZR, ZOP i ZŽS preventivne mere kroz Operativni Plan HSE aktivnosti;
 • Uspešno organizuje i realizuje Operativne sastanke za sve učesnike CSM procesa;
 • Uspešno organizuje i realizuje Uvodne HSE obuke za sve učesnike CSM procesa;
 • Praktično primeni znanja u vezi kontrole i nadzora HSE performansi učesnika CSM procesa;
 • Uspešno organizuje i realizuje Faze primopredaje radova;
 • Uspešno analizira efikasnosti rada i ocenjivanje Izvođača sa stanovišta HSE;
 • Praktično identifikuje i izradi operativna dokumenta potrebna za uspešno upravljanje izvođačima/podizvođačima i trećim licima sa aspekta HSE.
Nataša Jovčić Gavanski

Doktor tehničkih nauka – poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti HSE. Zaposlena u Air Serbia na poziciji Supervizora za upravljanje HSE performansama i zaštitu životne sredine. Poseduje ekspertska znanja u HSE procesima izveštavanja, upravljanja HSE događajima, operativnom opserviranju, upravljanju otpadom. Savetnik je za hemikalije od samog početka implementacije prakse u Republici Srbiji.  Direktno je učestvovala u implementaciji procesa upravljanja HSE događajima i operativno HSE opserviranje u dve velike kompanije NIS i Air Serbia. Član je tima koji je osvojio „Povelju 28. april", jednu od najprestižnijih nagrada za najbolju praksu u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, za 2018. godinu.

Vladan Živanović

Diplomirani inženjer zaštite na radu sa višegodišnjim iskustvom u HSE oblasti. Zaposlen u Air Serbia na poziciji HSE Supervizora i Supervizora za zaštitu od požara. Operativna iskustva sticao u najvećim kompanijama u Republici Srbiji, kao što su NIS i Air Serbia.  Poseduje ekspertska znanja iz oblasti HSE liderstva, HSE osposobljavanja, HSE uloga i odgovornosti, upravljanja HSE rizicima, upravljanja bezbednošću izvođača radova, HSE operativnog opserviranja, HSE izveštavanja i planiranja, istraga HSE događaja. Član tima koji je osvojio „Povelju 28. april", za najbolju praksu u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, za 2018. godinu.

Resmil Omeragić

Ekspert u oblasti identifikacije,  primene i kontrole mera HSE, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti implementacije najboljih primera globalne HSE prakse, sticanim tokom rada u vojno-bezbednosnim strukturama, prehrambenoj, cementnoj, naftnoj, vazduhoplovnoj i industriji kartonske ambalaže. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti HSE liderstva,  HSE uloga i odgovornosti, upravljanja motivacijom i HSE performansama, upravljanja procesima HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, istrage HSE događaja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima sa aspekta HSE, specifičnim visokorizičnim radnim aktivnostima i sistemima dozvola za rad,  postupcima audita i revizija HSE MS, upravljanja vanrednim situacijama (ERP) i planiranjem kontinuiteta poslovnih procesa (BCP). Doktorant na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu. Stručni konsultant i auditor evroazijske kancelarije Intertek Grupacije (britanska multinacionalna kompanija za osiguranje, inspekciju, testiranje proizvoda i sertifikaciju).

Marko Stošić

Ekspert sa višegodišnjim iskustvom u oblasti organizacije, planiranja,  primene i kontrole mera HSE, koje je sticao radom u vojno-bezbednosnim strukturama, industriji nafte i gasa, vazduhoplovnoj i automotive industriji. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti upravljanja procesima HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, istrage HSE događaja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima sa aspekta HSE, specifičnim visokorizičnim radnim aktivnostima i sistemima dozvola za rad,  postupcima audita i revizija HSE MS, upravljanja vanrednim situacijama (ERM), upravljanja i radom sa opasnim materijama, kao i transportom opasne robe (ADR/ADN). Stručni konsultant i auditor evroazijske kancelarije Intertek Grupacije (britanska multinacionalna kompanija za osiguranje, inspekciju, testiranje proizvoda i sertifikaciju).

Marko Pavlović

Ekspert u oblasti HSE-a, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti implementacije najboljih primera globalne HSE prakse, sticanim tokom rada u naftnoj, vazduhoplovnoj i prehrambenoj industriji. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti praćenja HSE performansi, procesima HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, operativnog HSE opserviranja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima sa aspekta HSE, razvojem i primenom IT alata iz oblasti HSE-a, upravljanja projektima. Doktorant na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Ivana Cerović

Ekspert u oblasti HSE-a, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti implementacije primera dobre HSE prakse, sticanim tokom rada u naftnoj i vazduhoplovnoj industriji. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti praćenja HSE performansi, procesa HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, operativnog HSE opserviranja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima radova sa aspekta HSE, primenom IT alata iz oblasti HSE-a, upravljanja projektima, upravljanja otpadom. Zaposlena u Air Serbia na poziciji HSE Supervizora i Supervizora za zaštitu od požara. Član tima koji je osvojio „Povelju 28. april", za najbolju praksu u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, za 2018. godinu.

Trening

     
  17.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking