Timski rad - kako napraviti uspešan tim saradnika

Tip: Trening Šifra treninga: 256 Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Ljudski resursi predstavljaju stožer kompanije. Uspeh  i veština menadžera se ogleda u tome koliko je njegov tim kompaktan i funkcionalan. Zato je primarno da menadžment ima sposobnost dobrog odabira kompetentnih, talentovanih zaposlenih koji će njegovom organizacijom neizostavno doprinositi produktivnosti kompanije.

Timski rad predstavlja osnovu moderne organizacije rada poslovnih sistema. Ključ uspeha čini skladno funkcionisanje tima i odabir pouzdanih saradnika. Koliko ste se puta susreli sa problemom obavljanja poslovnih aktivnosti zbog nedostatka adekvatne timske saradnje i manjkom ideja kako motivisati tim da produktivno funkcioniše? Rukovodioci su svakodnevno izloženi problemima adekvatne organizacije tima zaposlenih u cilju što efikasnijeg obavljanja poslovanja, kao i stimulisanje zaposlenih da pristupaju radu sa više inicijative.

Ovaj trening će Vam omogućiti da bolje razumete procese i dinamiku timskog rada, kao i da razvijete svoje veštine komunikacije sa drugima, motivisanja, efikasnog delegiranja uloga, rešavanje konflikata u timu. Za osobe koje nisu na rukovodećim funkcijama ovaj trening omogućava jasnije razumevanje sopstvene uloge u timu, unapređenje veštine komunikacije i izgradnje boljih odnosa sa ostalim članovima tima.

Ciljna grupa:

 • Menadžeri svih nivoa u organizacijama javnog i privatnog sektora,
 • Menadžeri ljudskih resursa,
 • Svi zaposleni koji žele da razviju svoje veštine uspešnog rada sa drugima.

Cilj treninga:

 • Upoznavanje sa značajem timskog rada u organizaciji;
 • Upoznavanje sa procesom i dinamikom timskog rada, timskim ulogama i izvorima potencijalnih konflikata;
 • Praktična primena formiranja tima i zajedničkog donošenja odluka;
 • Praktična primena metoda motivacije i rešavanja konflikata.

Teme:

 • Šta je tim i koje su uloge u timu?
 • Izgradnja tima (teambuilding)
 • Uloga i izbor lidera – upravljanje timom
 • Faze razvoja tima
 • Metode timskog odlučivanja – jake i slabe strane
 • Motivisanje ljudi u timu
 • Rešavanje konflikata u timu
 • Šta čini tim uspešnim?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Razume koncept i značaj timskog rada u organizaciji;
 • Razume dinamiku tima i timske uloge;
 • Razume svoju ulogu u timu;
 • Prepozna eventualne zone mogućih konflikata;
 • Praktično primeni metode izgradnje tima;
 • Razume značaj faktora uspešnosti tima;
 • Prepozna uticaj (svoje) uloge lidera na efikasan rad tima;
 • Praktično primeni neke od metoda i tehnika motivisanja ljudi u timu;
 • Praktično primeni neke metode rešavanja eventualnih konflikata u timu

 

 

Audio komentari učesnika

 

Poslušajte šta su učesnici sa prethodnih termina rekli o ovom treningu.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali treningu na ovu temu.

Delegiranje - Izvod iz treninga sa alatima za rad

 

Ključ uspeha organizacije čini adekvatna podela timskih uloga. U ovom dokumentu date su vežbe koje će Vam pomoći da bolje upravljate timom kroz prenošenje ovlašćenja i odgovornosti.

Test - Koliko dobro funkcionišete kao tim

 

Proverite koliko dobro radite kao tim i da li možete da unapredite funkcionisanje tima.

Trening

     
  13.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Vrlo prijatan, zanimljiv i dinamičan trening. Trener je veoma stručan, uspela je da zadrži pažnju svih polaznika tokom celog treninga. Organizacija je divna. Vanja Radončić, Zamenik direktora proizvodnje
 • Veoma interesantno i korisno. Predavač dobro poznaje materiju i drži pažnju tokom celog treninga. Oliver Andrun Računovodstvena kuda Unija BG d.o.o.
 • Visok nivo profesionalzima, razumevanja slušaoca, saradnje. Očekivanja su na nivou iznad očekivanog. Odlična osnova za razvoj novih veština i motivacija za dalji rad na sebi. Tamara Gavrilovid, menadžer prodaje
 • Trening je potpuno ispunio moja očekivanja. Veoma zanimljivo i primenjivo. Olivera Mitid Hadžić Senior Small Bussines Premium Risk Officer

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking