Računovodstveni konsalting

Tip: Konsalting Šifra: Zahtev za konsaltingom

RAČUNOVODSTVENI KONSALTING

 

 • Odabir računovodstvenih politika u skladu sa MRS/MSFI i MSFI za MSP;
 • Računovodstveno evidentiranje poslovnih transakcija;
 • Računovodstveno evidentiranje odloženih poreza;
 • Računovodstveno evidentiranje rezervisanja za otpremnine (MRS 19 Primanja zaposlenih i MSFI za MSP Odeljak 28 Primanja zaposlenih);
 • Pomoć u sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja;
 • Pomoć u sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja;
 • Pomoć u sastavljanju vanrednih finansijskih izveštaja;
 • Računovodstveno evidentiranje statusnih promena.

 

 

Trening

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking