Vođenje sudskog postupka za privredne subjekte pred prekršajnim sudom

Tip: Trening Šifra treninga: 692 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 9 Cena i lokacija Prijavite se

Na seminaru će biti predstavljene brojne novine u Zakonu o prekršajima, kao i novi način vođenja postupka za prekršaje, procesni položaj stranaka i njihova prava i obaveze kao i ophođenje u toku celog postupka u skladu sa novinama u ovoj oblasti.

Polaznici će biti u prilici da se upoznaju sa osnovnim odredbama i izmenama Zakona o prekršajima, kao i sudskim postupkom za prekršaje. Kroz praktične primere biće prikazani:

 • sistem odgovornosti po Zakonu o prekršajima i prateći propisi iz te oblasti
 • sistem prekršajnih sankcija
 • tok prekršajnog postupka
 • procesni položaj stranaka, a posebno okrivljenih subjekata.

Cilj treninga:

 • Upoznavanje sa propisima koji regulišu ovaj kazneni sudski postupak,
 • Upoznavanje sa sistemom odgovornosti po značajnim izmenama, procesnim položajem svih stranaka u postupku i sistemom propisanih sankcija za razne vrste prekršaja,
 • Upoznavanje sa pravima pred sudom,ali i obavezama i položajem koji strankama garantuju Ustav i međunarodne konvencije o zaštiti prava u sudskom postupku,
 • Upoznavanje sa bitnim povredama postupka koje može sud učiniti, a što je osnov za pravnu zaštitu pred višim instancama,
 • Upoznavanje sa tokom prekršajnog postupka pred prekršajnim sudom (faze i radnje u postupku).

Teme:

 • novine u Zakonu o prekršajima i sistem odgovornosti subjekata
 • prekršajne sankcije
 • procesni položaj stranaka u postupku pred prekršajnim sudom
 • tok prekršajnog postupka

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • sagleda kakav je njegov položaj kao okrivljene strane pred prekršajnim sudom;
 • ispuni svoja prava ali i obaveze prema sudu po zakonu i drugim pratećim propisima;
 • prepozna odgovornost koja ga čeka za učinjene prekršaje;
 • uoči sankcije za pojedine vrste prekršaja;
 • sagleda tok postupka pred sudom do donošenja odluke, kao i nakon okončanja postupka;
 • se upozna sa novinama u ovoj materiji pred sudom i šta to znači samom okrivljenom;
 • prepozna šta se u prekršajnom postupku prihvata kao materijalni dokaz po novim propisima;
 • se adekvatno postavi u odbrani i drugim zahtevima prema sudu;
 • predvidi očekivanja u toku postupka i u postupku izvršenja odluke, tako da neće biti iznenađen kao stranka sa nekim nedoumicama u vezi prekršaja;
 • lakše komunicira sa sudom u rešavanju problema u vezi prekršaja za koji se tereti (pravno lice, odgovorno lice,preduzetnik, građanin kao fizičko lice), kao i advokatima koji zastupaju ova lica u prekršajnom postupku (zbog specifičnosti i razlika između krivičnog i prekršajnog postupka).

 

Cena po učesniku: 16.700,00 + PDV (20%)

Za online učešće, putem video konferensing sistema: 13.700,00 + PDV (20%)

dr Mirjana Šušnjara

sudija Prekršajnog apelacionog suda, od nedavno u penziji. Radnu praksu sticala u Opštinskom sudu, Saveznom sudu, Ministarstvu trgovine i naučnom institutu za transfer tehnologije na savetničkim mestima. Sudija u prvom, drugom i trećem stepenu za republičke i savezne prekršaje preko 15 god. Član radne grupe za novi Zakon o prekršajima i druge propise. Aktivan predavač i autor mnogih stručnih radova.

Trening

04.09.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking