Priručnik sa alatima za upravljanje učinkom i ocenjivanje zaposlenih

Tip: Publikacija Šifra:

PRIRUČNIK SA ALATIMA ZA UPRAVLJANJE UČINKOM I OCENJIVANJE ZAPOSLENIH

 

Prevod i adaptacija:

MNG Centar d.o.o

 

Izdavač: 

MNG Centar d.o.o., Jevrejska 24/III, Beograd

 

Godina izdanja: 2014.

 

Cena: 190,00 eura + PDV (10%)

(u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)

 

UVOD

Zašto je fokusiranje na upravljanje učinkom i ocenjivanje zaposlenih toliko važno? Postoje tri bitne karakeristije današnjeg radnog mesta koji zahtevaju da se u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvojem kadrova posveti specijalna pažnja upravljanju učinkom i to su:

 

 • Konstantni pristisak da se unapredi učinak zaposlenih. U komercijalnom svetu, osetno je konstantno jačanje konkurencije, na geografskom, kao i na tehnološkom nivou. Da bi se ostalo na istom mestu mora se stalno ići napred i unapređivati proces što je nemoguće bez unapređenja učinka zaposlenih. Takođe, izražena je težnja i potreba za stalnim smanjenjem troškova.

 

 • Činjenica da se u svim modernim organizacijama, baziranim na znanju, unapređenje učinka postiže kroz razvoj znanja, veština, stavova i ponašanja zaposlenih, a ne kroz unapređenje procedura i pravila koje oni trebaju da slede u svom radu. Poznato je da se bolji učinak postiže kada su zaposleni proaktivni, dobro komuniciraju međusobno, uspešno rešavaju konflikte i slično.

 

 • Prepoznavanje činjenice da su menadžeri ti koji imaju najpovoljniju poziciju za razvoj zaposlenih. Menadžeri mogu imati veliki uticaj na učinak zaposlenih, a samim tim i na učinak organizacije.

 

SADRŽAJ

 

 1. Uvod

1.1.   Zašto vam je potreban ovaj priručnik?

1.2.   Veštine koje menadžeri treba da poseduju

1.3.   Kako vam priručnik može pomoći u radu?

1.4.   Kako da izvučete maksimum iz alata performans menadžmenta?

1.5.   Kako su alati organizovani?

1.6.   Alati performans menadžmenta na prvi pogled.

 

 1. Off-the-shelf programi

 

 1. Drugi izvori znanja

 

 1. Aktivnosti za pridobijanje menadžera za korišćenje svih alata performans menadžmenta

4.1.   Da li smatrate sebe modernim performans menadžerom?

4.2.   Šta koristite od raspoloživih alata i kako ih primenjujete?

4.3.   Deo problema ili deo rešenja?

 

 1. Alati za definisanje učinka koji se očekuje od zaposlenih

5.1.   Identifikovanje ključnih elemenata učinka

5.2.   Razjašnjenje standarda učinka

5.3.   Usklađivanje ciljeva i standarda

5.4.   Praćenje učinka

5.5.   Upravljanje učinkom i vaš stil menadžmenta

5.6.   Elementi dobrog učinka

5.7.   Kada je učinak teško kvantifikovati?

5.8.   Kompetencije i ocenjivanje zaposlenih

 

 1. Alati za procenu učinka

6.1.   Procena učinka

6.2.   Izbegavanje pristrasnosti

 

 1. Licem u lice alati

7.1.   Obezbeđenje kvalitetne povratne informacije I

7.2.   Obezbeđenje kvalitetne povratne informacije II

7.3.   Obezbeđenje kvalitetne povratne informacije III

7.4.   Pouzdana procena I

7.5.   Pozdana procena II

7.6.   Rešavanje tipičnih problema ocenjivanja

7.7.   Unapređenje vas kao procenitelja I

7.8.   Unapređenje vas kao procenitelja II

7.9.   Jasno dodeljivanje uloga

7.10.  Dodeljivanje ciljeva i standrada

7.11.  Feedback 360 stepeni I

7.12.  Feedback 360 stepeni II

 

 1. Alati za upravljanje zaposlenima sa lošim učinkom

8.1.   Odlučivanje u uslovima postizanja lošeg učinka

8.2.   Identifikovanje razloga lošeg učinka

8.3.   Ispitivanje i procena problema učinka

8.4.   Pisanje plana za unapređenja učinka

 

 1. Alati za razvoj potencijala zaposlenih

9.1.   Uloga i odgovornost u procesu razvoju kadrova

9.2.   Pristup „dodatne vrednosti“

9.3.   Razvoj kadrova bez stvarnog truda I

9.4.   Razvoj kadrova bez stvarnog truda II

 

10. Alati za ocenjivanje

10.1.  Stavovi prema oceni i upravljanje učinkom

10.2.  Samoocenjivanje

 

11. Studije slučaja i primer dokumentacije

11.1.    Studija slučaja povezanog performanse menadžmenta I

11.2.    Studija slučaja povezanog performanse menadžmenta II

11.3.    Studija slučaja povezanog performanse menadžmenta III

11.4.    Usklađivanje procesa ocenjivanja prema potrebama organizacije

11.5.    Preliminarna dokumentacija za ocenjivanje

11.6.    Sastanci za informisanje i ocenjivanje

11.7.    Evaluacija procesa ocenjivanja

 

12. Propratni sadržaj

12.1.   Razjašnjenje očekivanja vezanih za učinak

12.2.   Usklađivanje ciljeva i standarda

12.3.   Praćenje učinka

12.4.   Procena učinka

12.5.   Izbegavanje nenamerne pristrasnosti

12.6.   Pružanje konstruktivne podrške

12.7.   Kako biti siguran u diskusiji sa zaposlenima

12.8.   Saveti za dobru procenu i često postavljena pitanja

12.9.   Prilagođen pristup koji treba da pomogne zaposlenima sa lošim učinkom

12.10. Razvoj sposobnosti zaposlenih za postizanje ciljeva

12.11. Dnevnik učenja zaposlenih

 

 

DODATNE INFORMACIJE I NARUČIVANJE:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761
Fax: +381 11 3284-485
Mob.: 062 65-89-73, 063 70-111-20
E-mail: office@mngcentar.com

 

Trening

     
  23.550,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking